Breaking News

Intel เปิดตัวระบบประมวลผล Neuromorphic System เร็วกว่า CPU 1,000 เท่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 10,000 เท่า

Intel ได้ออกมาประกาศเปิดตัวระบบประมวลผลแบบ Neuromorphic System ที่มี Neuron มากถึง 8 ล้านชุดทำงานเลียนแบบการประมวลผลของสมองมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการนำ Intel Loihi 64 ชุดมาทำงานร่วมกัน เพื่อเร่งพลังประมวลผลเฉพาะทางให้สามารถทำงานได้เร็วกว่า CPU 1,000 เท่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 10,000 เท่า

One of Intel’s Nahuku boards, each of which contains 8 to 32 Intel Loihi neuromorphic chips, shown here interfaced to an Intel Arria 10 FPGA development kit. Intel’s latest neuromorphic system, Poihoiki Beach, annuounced in July 2019, is made up of multiple Nahuku boards and contains 64 Loihi chips. Pohoiki Beach was introduced in July 2019. (Credit: Tim Herman/Intel Corporation)

ระบบนี้มีชื่อว่า Intel Pohoiki Beach โดยเป็นระบบประมวลผลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับงานประมวลผลเฉพาะทางอย่างเช่นการทำ Sparse Coding, Graph Search และ Contraint-Satisfaction Problem ในงานวิจัยโดยเฉพาะ ซึ่งระบบประมวลผลนี้จะสามารถเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการประมวลผลของตนเองได้โดยอัตโนมัติตามรูปแบบของข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผล ในขณะที่ยังใช้พลังงานต่ำกว่า CPU เป็นอย่างมาก

หากเทียบกับเทคโนโลยี GPU แล้ว Intel Loihi ที่เป็นหัวใจเบื้องหลังโครงการนี้ สามารถทำ Deep Learning แบบ Real-time ได้ด้วยพลังงานที่ต่ำกว่าการใช้ GPU ถึง 109 เท่า และหากเทียบกับ IoT Inference Hardware อื่นๆ แล้วก็ยังใช้พลังงานต่ำกว่าถึง 5 เท่าเลยทีเดียว

สำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้งานในโลกจริงนั้น Intel ได้มีวิสัยทัศน์ในการนำระบบประมวลผลเหล่านี้มาใช้กับงานทางด้าน AI ภายใน Internet of Things (IoT) ที่ต้องการหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่ใช้พลังงานต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในระบบ Smart Home, Autonomous Vehicle หรือแม้แต่ Cybersecurity ก็ตาม

เป้าหมายของโครงการ Intel Pohoiki Beach นี้คือการขยายระบบให้สามารถสร้างระบบประมวลผลที่มี Neuron เกินกว่า 100 ล้านชุดภายในระบบเดียวให้ได้ภายในปี 2019 นี้

ที่มา: https://newsroom.intel.com/news/intels-pohoiki-beach-64-chip-neuromorphic-system-delivers-breakthrough-results-research-tests/#gs.qqozs6About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] iZeno รับมอบรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC

วันนี้ Atlassian ได้ประกาศสู่สาธารณะว่า บริษัท iZeno ถูกเลือกให้ได้รับรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC สืบเนื่องมาจากผลงานและความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงปีปฏิทิน 2019 โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างธุรกิจใหม่, การขับเคลื่อนความเป็นผู้นำเชิงความคิด รวมถึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็น solution stack ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของ DevOps และ IT Service Management Solution (ITSM) ทั้งหมดนี้ได้เติมเต็ม Atlassian ในภาพรวมให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Cloudflare ยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA เนื่องจากปัญหาด้าน Privacy และค่าใช้จ่าย

Cloudflare ได้ประกาศยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA ของ Google ในบริการต่างๆของตนเอง เนื่องจากปัญหาทางด้าน Privacy และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น