CDIC 2023

[PR] อินฟอร์จัดแสดงโซลูชั่นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ ในงานอินฟอร์ เน็กซ์ ไทยแลนด์ 2015

ประเทศไทย – 25 กันยายน 2558 – อินฟอร์ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและสำหรับรองรับระบบคลาวด์ เปิดตัวโซลูชั่นสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน ( micro-vertical solutions ) ชั้นนำที่งานอินฟอร์ เน็กซ์ 2015 โซลูชั่นใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
สามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนด้านไอที และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงขึ้น โซลูชั่นซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลักหลากหลายประเภท อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่มีการบูรณาการและมีการแข่งขันสูง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจ

“ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาวิธีการป้องกันธุรกิจของพวกเขาจากความไม่แน่นอนของตลาด ด้วยการยกระดับกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตและผลกำไร พร้อม ๆ ไปกับการลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีในระยะยาว” คุณเฮเลน มาสเตอร์ รองประธาน อินฟอร์ ประจำภูมิภาคอาเซียนและอินเดียกล่าว “บริษัทในภูมิภาคนี้กำลังประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและแอพพลิเคชั่นบนที่ติดตั้งอยู่บนฮาร์ดแวร์ในองค์กร ( On-premise ) ครั้งใหม่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่สูง ผู้ประกอบการมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปใช้โซลูชั่นคลาวด์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสร้างความยืดหยุ่นและขยายขีดความสามารถสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ”

infor-helen-master-infor-next-thailand-2015-2

ด้วยความมุ่งมั่นของอินฟอร์ในตลาดประเทศไทย ในวันนี้ อินฟอร์จึงได้จัดงานโรดโชว์ อินฟอร์ เน็กซ์ ไทยแลนด์ สำหรับลูกค้าและคู่ค้าขึ้น ที่โรงแรมเจดับบลิว มาริออท อินฟอร์ เน็กซ์ เป็นงานสัมมนาหนึ่งวันเต็ม ที่เป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันความรู้เพื่อผู้ประกอบการชั้นนำในประเทศโดยงานสัมมนาในครั้งนี้ มีไฮไลท์อยู่ที่โซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรธุรกิจรุ่นใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหลัก ๆ ในประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน โดยภายในงานโรดโชว์ดังกล่าว อินฟอร์ได้จัดแสดงซอฟต์แวร์และโซลูชั่นคลาวด์สำหรับธุรกิจไทยที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาค

“การจัดโรดโชว์ อินฟอร์ เน็กซ์ ในประเทศไทยในครั้งนี้ อินฟอร์ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจบนระบบคลาวด์รุ่นใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ที่ช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้นและลดต้นทุนโดยรวมของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น อินฟอร์ คลาวด์สูท อินดัสเตรียล ( Infor CloudSuite Industrial ) ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนในระบบไอทีแบบดั้งเดิม เนื่องจากโซลูชั่นใหม่นี้ ช่วยลดความจำเป็นในการซื้อเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์ หรือการต้องจ้างพนักงานไอทีเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า” คุณมาสเตอร์ กล่าว

infor-helen-master-infor-next-thailand-2015

เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และมีการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community ( AEC ) ที่จะก่อให้เกิดตลาดบูรณาการมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน ผู้ประกอบการจึงเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยม สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้

“เราทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่น ดังนั้นเวลาจึงมีความสำคัญสำหรับเรามาก อินฟอร์ คลาวด์สูท แฟชั่น ( Infor CloudSuite Fashion ) ช่วยให้เราสามารถลดเวลาการตอบสนองต่อลูกค้าลงได้ถึงร้อยละ 30 ระบบนี้ยังช่วยให้แต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันง่ายขึ้น การวางแผนและการควบคุมสินค้าคงคลังทำให้เรามีความเข้าใจในยอดสั่งซื้อตามจริงและการเติมเต็มสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้น การวางแผนสำหรับอนาคตบนพื้นฐานของข้อกำหนดการจัดซื้อและระยะเวลาจัดซื้อล่วงหน้า ช่วยให้เราสามารถวางแผนการซื้อ แผนการผลิตและแผนการจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยอัตโนมัติ” คุณชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีที การ์เม้นท์ จำกัด กล่าว “อินฟอร์ คลาวด์สูท แฟชั่น ช่วยให้ทุกฝ่ายในบริษัทของเราสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำให้เรามุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างเต็มที่”

vtgarment-chalumpon-lotharukpong-infor-next-thailand-2015

 

 

เกี่ยวกับ อินฟอร์

infor-logo

อินฟอร์ สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจอันยอดเยี่ยม ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านความสามารถในการใช้งานและด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ในรูปแบบคลาวด์เซอร์วิส ด้วยพนักงานกว่า 13,000 คน และลูกค้าในกว่า 200 ประเทศและดินแดน อินฟอร์ทำให้กระบวนการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ อาทิเช่น อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การผลิต แฟชั่น การกระจายสินค้าของผู้ค้าส่ง ธุรกิจบริการ การค้าปลีกและภาครัฐบาล ซอฟต์แวร์ของอินฟอร์ช่วยลดความจำเป็นในการคัสตอมไมซ์ระบบซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการนำเสนอความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อินฟอร์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ก ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา อินฟอร์ ยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัทฮุคแอนด์ลูพ ( Hook & Loop ) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมให้แก่ผู้ใช้ อินฟอร์ นำเสนอแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ บนระบบคลาวด์สาธารณะ อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ( AWS ) และ โอเพ่นซอร์สแพลทฟอร์ม ( open source platforms ) เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินฟอร์ ได้ที่ www.infor.com

ลูกค้าของอินฟอร์ ได้แก่

 • 18 รายจาก 20 บริษัทอากาศยาน ( Aerospace )
 • 10 รายจาก 10 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
 • 10 รายจาก 10 บริษัทยาชั้นนำ
 • 21 รายจาก 25 บริษัทเครือข่ายสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
 • 18 รายจาก 20 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
 • 20 รายจาก 20 บริษัทซัพพลายเออร์ยานยนต์
 • 17 รายจาก 20 ผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรม
 • 15 รายจาก 20 ผู้ค้าปลีกชั้นนำ
 • 4 รายจาก 5 บริษัทผู้ผลิตเบียร์ชั้นนำ
 • 21 รายจาก 30 ธนาคารชั้นนำระดับโลก
 • 6 รายจาก 10 แบรนด์โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 6 รายจาก 10 แบรนด์สินค้าหรูชั้นนำของโลก

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สัมภาษณ์พิเศษ การเผยแพร่งานวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย”

รายงานวิจัยโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.คมกริช ไพฑูรย์ และ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง (2565) “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย” อ้างอิงจากการตีพิมพ์ครั้งที่ …

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …