Breaking News

[PR] อินฟอร์จัดแสดงโซลูชั่นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ ในงานอินฟอร์ เน็กซ์ ไทยแลนด์ 2015

ประเทศไทย – 25 กันยายน 2558 – อินฟอร์ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและสำหรับรองรับระบบคลาวด์ เปิดตัวโซลูชั่นสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน ( micro-vertical solutions ) ชั้นนำที่งานอินฟอร์ เน็กซ์ 2015 โซลูชั่นใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
สามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนด้านไอที และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงขึ้น โซลูชั่นซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลักหลากหลายประเภท อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่มีการบูรณาการและมีการแข่งขันสูง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจ

“ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาวิธีการป้องกันธุรกิจของพวกเขาจากความไม่แน่นอนของตลาด ด้วยการยกระดับกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตและผลกำไร พร้อม ๆ ไปกับการลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีในระยะยาว” คุณเฮเลน มาสเตอร์ รองประธาน อินฟอร์ ประจำภูมิภาคอาเซียนและอินเดียกล่าว “บริษัทในภูมิภาคนี้กำลังประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและแอพพลิเคชั่นบนที่ติดตั้งอยู่บนฮาร์ดแวร์ในองค์กร ( On-premise ) ครั้งใหม่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่สูง ผู้ประกอบการมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปใช้โซลูชั่นคลาวด์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสร้างความยืดหยุ่นและขยายขีดความสามารถสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ”

infor-helen-master-infor-next-thailand-2015-2

ด้วยความมุ่งมั่นของอินฟอร์ในตลาดประเทศไทย ในวันนี้ อินฟอร์จึงได้จัดงานโรดโชว์ อินฟอร์ เน็กซ์ ไทยแลนด์ สำหรับลูกค้าและคู่ค้าขึ้น ที่โรงแรมเจดับบลิว มาริออท อินฟอร์ เน็กซ์ เป็นงานสัมมนาหนึ่งวันเต็ม ที่เป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันความรู้เพื่อผู้ประกอบการชั้นนำในประเทศโดยงานสัมมนาในครั้งนี้ มีไฮไลท์อยู่ที่โซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรธุรกิจรุ่นใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหลัก ๆ ในประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน โดยภายในงานโรดโชว์ดังกล่าว อินฟอร์ได้จัดแสดงซอฟต์แวร์และโซลูชั่นคลาวด์สำหรับธุรกิจไทยที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาค

“การจัดโรดโชว์ อินฟอร์ เน็กซ์ ในประเทศไทยในครั้งนี้ อินฟอร์ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจบนระบบคลาวด์รุ่นใหม่ล่าสุดของอินฟอร์ ที่ช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้นและลดต้นทุนโดยรวมของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น อินฟอร์ คลาวด์สูท อินดัสเตรียล ( Infor CloudSuite Industrial ) ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนในระบบไอทีแบบดั้งเดิม เนื่องจากโซลูชั่นใหม่นี้ ช่วยลดความจำเป็นในการซื้อเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์ หรือการต้องจ้างพนักงานไอทีเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า” คุณมาสเตอร์ กล่าว

infor-helen-master-infor-next-thailand-2015

เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และมีการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community ( AEC ) ที่จะก่อให้เกิดตลาดบูรณาการมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน ผู้ประกอบการจึงเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยม สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้

“เราทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่น ดังนั้นเวลาจึงมีความสำคัญสำหรับเรามาก อินฟอร์ คลาวด์สูท แฟชั่น ( Infor CloudSuite Fashion ) ช่วยให้เราสามารถลดเวลาการตอบสนองต่อลูกค้าลงได้ถึงร้อยละ 30 ระบบนี้ยังช่วยให้แต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันง่ายขึ้น การวางแผนและการควบคุมสินค้าคงคลังทำให้เรามีความเข้าใจในยอดสั่งซื้อตามจริงและการเติมเต็มสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้น การวางแผนสำหรับอนาคตบนพื้นฐานของข้อกำหนดการจัดซื้อและระยะเวลาจัดซื้อล่วงหน้า ช่วยให้เราสามารถวางแผนการซื้อ แผนการผลิตและแผนการจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยอัตโนมัติ” คุณชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีที การ์เม้นท์ จำกัด กล่าว “อินฟอร์ คลาวด์สูท แฟชั่น ช่วยให้ทุกฝ่ายในบริษัทของเราสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทำให้เรามุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างเต็มที่”

vtgarment-chalumpon-lotharukpong-infor-next-thailand-2015

 

 

เกี่ยวกับ อินฟอร์

infor-logo

อินฟอร์ สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจอันยอดเยี่ยม ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านความสามารถในการใช้งานและด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ในรูปแบบคลาวด์เซอร์วิส ด้วยพนักงานกว่า 13,000 คน และลูกค้าในกว่า 200 ประเทศและดินแดน อินฟอร์ทำให้กระบวนการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ อาทิเช่น อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การผลิต แฟชั่น การกระจายสินค้าของผู้ค้าส่ง ธุรกิจบริการ การค้าปลีกและภาครัฐบาล ซอฟต์แวร์ของอินฟอร์ช่วยลดความจำเป็นในการคัสตอมไมซ์ระบบซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการนำเสนอความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อินฟอร์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ก ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา อินฟอร์ ยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัทฮุคแอนด์ลูพ ( Hook & Loop ) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมให้แก่ผู้ใช้ อินฟอร์ นำเสนอแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ บนระบบคลาวด์สาธารณะ อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ( AWS ) และ โอเพ่นซอร์สแพลทฟอร์ม ( open source platforms ) เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินฟอร์ ได้ที่ www.infor.com

ลูกค้าของอินฟอร์ ได้แก่

 • 18 รายจาก 20 บริษัทอากาศยาน ( Aerospace )
 • 10 รายจาก 10 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
 • 10 รายจาก 10 บริษัทยาชั้นนำ
 • 21 รายจาก 25 บริษัทเครือข่ายสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
 • 18 รายจาก 20 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
 • 20 รายจาก 20 บริษัทซัพพลายเออร์ยานยนต์
 • 17 รายจาก 20 ผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรม
 • 15 รายจาก 20 ผู้ค้าปลีกชั้นนำ
 • 4 รายจาก 5 บริษัทผู้ผลิตเบียร์ชั้นนำ
 • 21 รายจาก 30 ธนาคารชั้นนำระดับโลก
 • 6 รายจาก 10 แบรนด์โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 6 รายจาก 10 แบรนด์สินค้าหรูชั้นนำของโลก


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Aruba SD-Branch แตกต่างจาก SD-WAN ทั่วไปอย่างไร?

ถึงแม้ SD-WAN จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรจำนวนมากได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากจะช่วยให้การจัดการระบบเครือข่ายที่สาขาเป็นไปได้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนอย่างแท้จริงแล้ว Aruba SD-Branch ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการนำไปใช้งานไม่น้อย และสิ่งที่ทำให้โซลูชัน SD-Branch แตกต่างจาก SD-WAN ก็มีดังนี้

AIS Business เปิดตัวบริการ Cloud Enterprise Object Storage ตอบโจทย์การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่คิดค่า Data Transfer ในไทย

เพื่อตอบโจทย์การจัดเก็บและใช้งานข้อมูลในธุรกิจองค์กรที่หลากหลายขึ้น AIS Business จึงได้ร่วมมือกับ VMware และ Cloudian เปิดตัวบริการ AIS Enterprise Object Storage บน Cloud เพื่อให้ธุรกิจองค์กรมีทางเลือกใหม่ในการใช้งาน …