Black Hat Asia 2023

Imperva ออกบริการ Cloud Data Security

Imperva ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้งาน Database-as-a-Service (DBaaS) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโซลูชันป้องกันเพียงพอ ด้วยเหตุนี้เองจึงนำเสนอบริการ SaaS ใหม่ที่ชื่อ Cloud Data Security เพื่อเติมเต็มจุดประสงค์นี้

Imperva ตระหนักดีว่าทุกวันนี้องค์กรมีการย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์มากขึ้นด้วยบริการ DBaaS ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสร้างได้แทบจะทันที แต่ประเด็นคือองค์กรยังขาดการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอในการปกป้องข้อมูลเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของบริการ Cloud Data Security

โดย Cloud Data Security เป็นบริการ Software-as-a-service ที่เข้ามาตอบโจทย์เรื่อง Visibility และ Compliance ให้องค์กรได้ ซึ่งมีความสามารถค้นหา Database ได้อัตโนมัติ พร้อมกับทำ Data Classification และเตือนการละเมิด Policy หรือการเข้าถึงข้อมูลอย่างมิชอบด้วย อย่างไรก็ดีด้วยความที่เป็น SaaS โซลูชันใหม่นี้จะไม่ไปรบกวนการปฏิบัติงานของธุรกิจเลย นอกจากนี้ยังสามารถออกรายงานตาม Compliance ขององค์กรให้ทีม Audit ได้ด้วย 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา :  https://www.imperva.com/company/press_releases/imperva-unveils-cloud-data-security-solution-for-cloud-data-compliance-in-minutes/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …