สัมมนา IT Trends 2018 – พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 20 ท่าน มองเทคโลยี และผลกระทบต่อชีวิต โลกธุรกิจ

   

IMC Institute ร่วมกับ Optimus จัดงานสัมมนา IT Trends 2018: Asia’s Rising Power เพื่ออัปเดตเทรนด์และแนวโน้มทางด้าน IT ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในวงการต่างๆ เช่น FinTech และ Digital Marketing ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้วันนี้แล้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทุกสิ้นปีบริษัทวิจัยต่างๆ ทั่วโลกก็ออกรายงานเพื่อระบุถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีก่อกำเนิด (Emerging Technology) ที่จะมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปีหน้า ซึ่งในตอนนี้ทุกคนต่างกล่าวถึงในเรื่องของ Artificial Intelligence และ Robot ว่าจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในอนาคตและอาจเข้ามาแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ ด้าน

งานอบรมนี้จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในประเทศไทยมากล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก และให้เห็นแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในประเทศต่างๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย งานสัมมนาจึงเป็นการรวมกูรูทางด้านไอที และผู้เชี่ยวชาญในวงการต่างๆ มาบรรยายถึงแนวโน้มที่สำคัญ เช่น Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในวงการต่างๆ เช่น FinTech และ Digital Marketing รวมถึงมีการบรรยายแบบ Talk Show ต่างๆ

รายละเอียดงานสัมมนา

หัวข้อ: IT Trends 2018: Asia’s Rising Power
วัน: 13 – 14 ธันวาคม 2017
เวลา: 9:00 – 17:00 น.
สถานที่: ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (MRT ห้วยขวาง)
ค่าอบรม: 8,900 บาท (ราคาดังกล่าวรวมคู่มือประกอบการอบรม อาหารว่างเช้าบ่าย และอาหารกลางวัน)
ลิงค์ลงทะเบียน: http://www.imcinstitute.com/training/course-registration
กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม: https://goo.gl/yWXj7W

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

 • ผู้บริหารขององค์กร CEO, CIO, CFO, CTO
 • ผู้จัดการด้านไอที
 • เจ้าหน้าที่ด้านไอที
 • วิศวกรไอที พนักงานไอที นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้บริหารหน่วยงานและแผนกอื่นๆ ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 • ผู้บริหารจาก IT Vendors, Distributors และ System Integrators
 • ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560

8.45 – 9.00: รับลงทะเบียน

09.00 – 10.00: Keynote Session: Technology Trends impact to human society: พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ: ประธานกทค.และรองประธานกสทช.

10.00 – 10.30: IT Trends 2018: รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์: ผู้อำนวยการ IMC Institute

10.30 – 10.45: รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30: Global IT Trends by PwC: คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง: หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย)

11.30 – 12.15: IoT Trends in Retail Industry: คุณปฐม อินทโรดม: กรรมการ Creative Digital Economy, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

12.15 – 13.15: รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.00: Keynote Session: Technology Trends & Economic Impact: รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์: นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง

14.00 – 14.30: Technology Trends in Practice in China: คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง: เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI

14.30 – 14.45: รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30: IT Security Trends 2017: คุณปริญญา หอมเอนก: ประธานและผู้ก่อตั้ง, ACIS Professional Center

15.30 – 16.00: Artificial Intelligence Trends 2018: ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

16.00 – 17.00: Panel Discussion: Startup & Technology Trends

 • คุณไมเคิล เชน CEO & Founder, Buzzebees Co., Ltd.
 • คุณชิตพล มั่งพร้อม CEO & Founder, Zanroo Limited
 • คุณพีรพัฒน์ อโศกธรรมรังสี, Head of Architecture – AVA ,Head of Engineer – Billme
 • คุณวิชัย วรธานีวงศ์ ที่ปรึกษารายการทีวี IT 24 Hours

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

09.00 – 10.00: Keynote Session: Thailand 4.0 Reality or Hype: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์: ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

10.00 – 10.30: Cloud Computing Trends 2018: ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ: รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.30 – 10.45: รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30: Keynote Session: FinTech Trends 2018: คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการคณะกรรมการ กำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

11.30-12.15: Blockchain & Distributed Ledger Trends: ดร.รอม หิรัญพฤกษ์: คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

12.15 – 13.15: รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00: Technology Trends in Japan: ดร.พีรเดช ณ น่าน: Digital Futurist และคอลัมนิสต์ Telecom Journal Thailand

14.00-15.00: Keynote Session: ธรรมะติดปีก กับ เทคโนโลยีติดจรวด: พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

15.00 – 15.15: รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 15.45: Technology Trends in India: คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ : ประธานบริษัท Optimus (Thailand)

15.45 – 16.30: Future of Big Data on Cloud Computing: รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์: ผู้อำนวยการ IMC Institute

16.30 – 17.00: Software Development Trends 2018: คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน: Software Practitioner บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด

17.00 – 17.10: จับรางวัลผู้โชคดีและปิดการอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดงานสัมมนาได้ที่: https://goo.gl/yWXj7W

และทางสถาบันไอเอ็มซีมีหลักสูตรน่าสนใจสำหรับคนไอทีตลอดทั้งปี 2018 นี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.imcinstitute.com/training/training-schedule


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft เปิดตัว Copilot for Finance ใช้งานบน Microsoft 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว Microsoft Copilot for Finance ระบบ AI ผู้ช่วยด้านการเงิน ใช้งานได้บน Microsoft 365

เฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยบริการ Managed SOC ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยี IBM Security QRadar จาก INET MS

อาชญากรไซเบอร์ในยุค AI สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วและแนบเนียน ในขณะที่ช่องทางการโจมตีก็มีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำเข้ามาใช้ องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจจับและรับมือกับการโจมตีเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำ INET Managed Services จึงให้บริการ Managed SOC ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยี IBM Security QRadar …