IDC เปิดการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Future Enterprise Awards ครั้งที่ 7 สำหรับประเทศไทย

95% ขององค์กรเห็นถึงความสำคัญ ของการเป็นองค์กรที่ใช้ดิจิทัลเป็นหลัก (digital-first strategy) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของยุคธุรกิจดิจิทัลอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้
 
กรุงเทพฯ, 22 กุมภาพันธ์ 2566 – ในรายงานล่าสุด IDC คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรต่างๆ จะเติบโต 8 เท่าของเศรษฐกิจในปี 2566 ในขณะที่การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 684 ล้านล้านบาททั่วโลกภายในปี 2568 ซีอีโอของหลายบริษัทต่างมีมุมมองที่เป็นบวก โดยมองว่า 34.6% (ภายในปี 2568) และ 40.9% (ภายในปี 2570) ของรายได้จะมาจากผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
 
เพื่อประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันนี้ องค์กรต่างๆ จะต้องดึงดูดผู้มีความสามารถด้านดิจิทัลเข้ามาทำงานในองค์กร ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เหมาะสม มีการเชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อ พัฒนาระบบขององค์กรให้มีความอัจฉริยะ มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน สร้างความไว้วางใจทั้งในองค์กรและกับลูกค้า พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า พัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล เสริมสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงผลลัพธ์ที่วัดผลได้
 
“หลังจากเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกความไม่สงบในสังคมและปัญหาทางการเมือง รวมถึงผลกระทบที่ยาวนานจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลพัฒนาไปสู่ยุคของธุรกิจดิจิทัล องค์กรได้แก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นภายในแผนกต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมตลอดทั้งกระบวนการธุรกิจ (islands of innovations) และปิดช่องว่าง ROI ทางดิจิทัลองค์กรชั้นนำได้เตรียมพร้อมในการสร้างและปรับขนาดโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนในระยะยาว” คุณ Sandra Ng รองประธานกลุ่มและผู้จัดการทั่วไปของ IDC Asia/Pacific กล่าว

เสนอชื่อตอนนี้ คลิกที่ลิงค์หรือสแกนรหัส QR เพื่อเสนอชื่อโครงการและผู้นำของคุณ

ในปีที่ 7 ของ IDC Future Enterprise Awards (FEA) ได้จัดหมวดหมู่รางวัลออกเป็น “Future of X” จำนวน 9 ประเภท รวมถึงประเภทผู้นำธุรกิจทั้งหมด 2 ประเภท และรางวัลพิเศษอีก 6 รางวัล รวมทั้งหมดเป็น 18 รางวัล ดังนี้:
 • Best in Future of Connectedness: ดีที่สุดในอนาคตด้านการเชื่อมต่อ
 • Best in Future of Customer Experience: ดีที่สุดในอนาคตด้านประสบการณ์ลูกค้า
 • Best in Future of Digital Infrastructure: ดีที่สุดในอนาคตด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
 • Best in Future of Digital Innovation: ดีที่สุดในอนาคตด้านนวัตกรรมทางดิจิทัล
 • Best in Future of Industry Ecosystems: ดีที่สุดในอนาคตด้านระบบนิเวศอุตสาหกรรม
 • Best in Future of Intelligence: ดีที่สุดในอนาคตด้านความอัจฉริยะ
 • Best in Future of Operations: ดีที่สุดในอนาคตด้านการดำเนินงาน
 • Best in Future of Trust: ดีที่สุดในอนาคตด้านความน่าเชื่อถือ
 • Best in Future of Work: ดีที่สุดในอนาคตด้านการทำงาน
 • CEO of the Year: ประธานกรรมการบริหารแห่งปี
 • CIO/CDO of the Year: ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง/ผู้บริหารข้อมูลระดับสูงแห่งปี
 • Future Enterprise of the Year: องค์กรในอนาคตแห่งปี
 • Special Award for Digital Resiliency: รางวัลพิเศษสำหรับการปรับตัวและความยืดหยุ่นทางดิจิทัล
 • Special Award for Sustainability: รางวัลพิเศษสำหรับความยั่งยืน
ซึ่งรวมถึง 4 รางวัลพิเศษใหม่สำหรับประเทศไทยในปี 2566:
 
 • The Special Award for Digital Native Business (DNB): รางวลัพิเศษสำหรับธุรกิจดิจิทัลเนทีฟ จะมอบให้แก่องค์กร DNB (สตาร์ทอัพสเกลอัพและยูนิคอร์น) ที่ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในตลาด และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและอุตสาหกรรมโดยผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโมเดลธุรกิจ ที่มีนวัตกรรมสูงและมีการแข่งขันสูงเพื่อแข่งขันในโลกดิจิทัลโลกที่หนึ่ง
 • Special Award for Smart Cities – Best in Citizen Wellbeing: รางวลัพิเศษสำหรับเมืองอจัฉริยะ – ดีที่สุดในด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมือง จะมอบให้แก่องค์กรที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โดดเด่นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเข้าถึงที่มากขึ้นทั้งในด้าน บริการด้านสุขภาพ ระบบการศึกษาที่ไร้รอยต่อ และการเข้าถึงบริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนโดยไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใด
 • Special Award for Smart Cities – Best in Connected City: รางวัลพิเศษสำหรับเมืองอัจฉริยะ – ดีที่สุดในด้านการเชื่อมต่อ จะมอบให้แก่องค์กรที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อบริการต่างๆ ให้กับประชาชนในสภาพแวดล้อมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและศักยภาพเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
 • Special Award for Smart Cities – Best in Digital Policies: รางวัลพิเศษสำหรับเมืองอัจฉริยะ – ดีที่สุดในด้านนโยบายทางดิจิทัล นโยบายทางดิจิทัลในสภาพแวดล้อมเมืองอัจฉริยะ หมายถึง แง่มุมกฎระเบียบที่กำหนดและควบคุมการดำเนินการทางบริหารที่เปิดใช้บริการต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล รางวัลนี้จะมอบให้แก่องค์กรที่มีระบบแนวทางดังกล่าวที่ดีที่สุด โดยมีการยึดมั่นการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีการควบคุมการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ครอบคลุมมากขึ้น
การเสนอชื่อทั้งหมดจะต้องส่งภายในหรือก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2023 ส าหรับทุกประเภท การเสนอชื่อเปิดให้แก่องค์กรผู้ใช้ปลายทางทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การเสนอชื่อโดยบุคคลที่สามจะต้องมีรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้การประเมินเสร็จสมบูรณ์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การเสนอชื่อ
 
Future Enterprise Awards ของ IDC ดำเนินการตามแนวทางสองขั้นตอนเพื่อตัดสินผู้ชนะระดับประเทศและระดับภูมิภาค การเสนอชื่อแต่ละครั้งจะได้รับการประเมินโดยทีมนักวิเคราะห์ของ IDC ในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค โดยเทียบกับกรอบการประเมินมาตรฐานตามอนุกรมวิธาน Future Enterprise ของ IDC ผู้ชนะทุกประเทศจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยนักวิเคราะห์ของ IDC ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการทั่วโลก
 
ปีที่แล้ว IDC Future Enterprise Awards มีผู้เสนอชื่อทั้งหมด 1,071 รายการ จากองค์กรผู้ใช้ปลายทาง 707 แห่งทั่วเอเชีย/แปซิฟิก โดยผู้ได้รับรางวัล IDC’s Future Enterprise Award สำหรับประเทศไทย ในปี 2565 ได้แก่: ยูโอบีประเทศไทย, เอไอเอ ประเทศไทย, โบลท์เทค, บริษัท มันนิกซ์จำกัด, บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรูดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), คุณ Piyasak Ukritnukun จาก บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน), คุณ Attapol Sinchalong จาก บริษัท ทรูดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, ธนาคารกสิกร
 
รางวัลผู้ชนะ IDC Future Enterprise Awards ระดับภูมิภาคจะประกาศที่ IDC DX Summit 2023 Asia/Pacific ณ ประเทศสิงคโปร์ และสตรีมสดผ่านเว็บไซต์ IDC Arena ศูนย์กลาง Virtual Events ของ IDC โดย IDC DX Summit Series จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม 2566 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.idcdxawards.com

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

เฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยบริการ Managed SOC ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยี IBM Security QRadar จาก INET MS

อาชญากรไซเบอร์ในยุค AI สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วและแนบเนียน ในขณะที่ช่องทางการโจมตีก็มีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำเข้ามาใช้ องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจจับและรับมือกับการโจมตีเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำ INET Managed Services จึงให้บริการ Managed SOC ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยี IBM Security QRadar …

เปลี่ยน Core Switch ใหม่ เป็น Aruba CX8100 พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจาก SiS Distribution ได้แล้ววันนี้

ไม่ว่าเทคโนโลยีใหม่จะเกิดขึ้นมาเขย่าวงการ IT แค่ไหน หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะเปลี่ยนโลกไปอย่างไร สุดท้ายการที่ธุรกิจองค์กรจะมีระบบ Network ที่มีประสิทธิภาพและทนทานก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง SiS Distribution (Thailand) PCL. ร่วมกับ HPE Aruba …