IBM Webinar : Thailand Personal Data Protection Act – All the Checklist Checked?

IBM ขอเรียนเชิญผู้บริหาร CTO, CIO, CEO, IT Manager, Consultant หรือผู้ดูแลระบบไอทีทุกท่านเข้าร่วมฟัง IBM Webinar ในหัวข้อ “Thailand Personal Data Protection Act – All the Checklist Checked?” เพื่อให้คุณเร่งเดินหน้าองค์กรอย่างไม่มีสะดุด ด้วยแผนรับมือด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมสู่การบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Baker McKenzie และ IBM ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2020 เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

นับถอยหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณพร้อมแล้วหรือยัง
เข้าใจทุกความเสี่ยง พร้อมเตรียมแผนตั้งรับ ให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (Personal Data Protection Act) กำหนดหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลกระทบต่อทุกองค์กรในประเทศไทย พ.ร.บ. นี้ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมต้องทบทวนการรวบรวม การใช้ การส่งต่อ และรวมถึงโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อปกป้องข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ขององค์กรไม่ให้เกิดการรั่วไหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่องค์กรจะโดนโจมตีจากภัยคุกคามฯ ปริมาณมหาศาลที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่มีทักษะสูงยังยากจะรับมือ สิ่งที่แต่ละองค์กรต้องเตรียมการไม่ใช่แค่การป้องกันบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แต่รวมไปถึงการป้องกันพนักงานภายในองค์กรในการทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ที่เป็นความลับโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่องค์กรอาจต้องเผชิญ

ไอบีเอ็มขอเชิญคุณเข้าร่วม webinar ในหัวข้อ Thailand Personal Data Protection Act – All the Checklist Checked? วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10:00 – 11:30 น. เพื่อทำความเข้าใจกับการรวบรวม การใช้ การส่งต่อ และความเสี่ยงที่เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูล หรือการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง พร้อมร่วมค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บและใช้โดยองค์กรของคุณ รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายรับเชิญจาก Baker McKenzie และผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Privacy จากไอบีเอ็มเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรของคุณก่อนพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยมีผลบังคับใช้

กำหนดการ

10.00 – 10.10 น. Welcome Address

10.10 – 10.40 น. Legal Implications of PDPA 

by Khun Nont Horayangura, Partner, Baker McKenzie

10.40 – 11.20 น. PDPA –The Catalyst for a Holistic Data Security Program

by Sunil Prabhakaran, Senior Managing Consultant, IBM AP Security Services

11.20 – 11.30 น. Q&A

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

https://ibm.biz/BdqCDi


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

CISA ออกคู่มือแนะความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์

CISA ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหน่วยงานในสหรัฐฯ แต่จากเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับองค์กรส่วนใหญ่ได้ครับ