Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

IBM Watson กำลังจะมองเห็นได้ ด้วยการเข้าซื้อกิจการของ Merge Healthcare

IBM วางแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการ “มอง” ให้แก่ Watson ด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Merge Healthcare Incorporated ที่มูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี Medical Imaging Management สำหรับใช้งานร่วมกับ IBM Watson ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพ Medical Image หรือภาพภายในร่างกายมนุษย์จากการ X-ray หรือฉายรังสี หรือเทคนิคอื่นๆ อีกมากมายนั่นเอง

ibm_watson_with_merge_healthcare

การวางกลยุทธ์ให้ IBM Watson สามารถนำภาพ Medical Image เหล่านี้มาเปรียบเทียบ, ประมวลผล และวิเคราะห์ได้นี้ จะช่วยให้การวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยในอนาคตมีความแม่นยำสูงขึ้น โดยสามารถเปรียบเทียบภาพ Medical Image ของผู้ป่วยแต่ละคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง หรือตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงเปรียบเทียบภาพ Medical Image กับฐานข้อมูลของผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่อาจเป็นโรคที่คล้ายคลึงกัน หรือหาความสัมพันธ์กับผลตรวจแล็บ, ข้อมูลผู้ป่วย, ผลการตรวจสอบยีน, งานวิจัย และข้อมูลอื่นๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์ได้หลากหลายแขนง

IBM ตั้งใจที่จะจัดการกับความท้าทายในวงการการแพทย์ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณของภาพจากการฉายรังสีที่อาจมีจำนวนมหาศาลกว่า 100,000 ภาพในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางแห่งในแต่ละวัน, การพัฒนาเครื่องมือสำหรับช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยอาการจากภาพ Medical Image และการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อช่วยให้การรักษามีความแม่นยำมากขึ้น และจะเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาระบบ Cloud สำหรับเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นั่นเอง

ที่มา: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/47435.wssAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้