[PR] ‘ไอบีเอ็ม’ ผนึก ‘ยูดาซิตี้’ เปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านปัญญาประดิษฐ์ พร้อมเปิดให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้ ‘ไอบีเอ็มวัตสัน’ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

27 ต.ค. 2559 – กรุงเทพฯ – ประเทศไทย – ไอบีเอ็มเดินหน้าสนับสนุนภาคการศึกษา จับมือยูดาซิตี้ ( Udacity ) เปิดหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence หรือ AI ) ระยะสั้น พร้อมเปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ และคณะจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก เข้าใช้ไอบีเอ็มวัตสันและเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกมากมายบนแพลตฟอร์มคลาวด์ไอบีเอ็มบลูมิกซ์ ( IBM Bluemix ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ผนึกยูดาซิตี้เปิดหลักสูตรปั้นนักพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์

ด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไอบีเอ็มจึงร่วมกับยูดาซิตี้เปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านปัญญาประดิษฐ์ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ อาทิ การเล่นเกมและค้นหาข้อมูล ตรรกะและการวางแผน การอนุมานความน่าจะเป็น คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ระบบค็อกนิทิฟ และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึงการสร้างพอร์ตโฟลิโอผลงานเพื่อให้ผู้สำเร็จหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าทำงานต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญจากไอบีเอ็มจะร่วมมือกับยูดาซิตี้ในการพัฒนารายวิชาต่าง ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเทคโนโลยีค็อกนิทิฟไอบีเอ็มวัตสัน

หลักสูตรระยะสั้นด้านปัญญาประดิษฐ์จะครอบคลุมการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงละ 13 สัปดาห์ รวม 2 ช่วง เริ่มเปิดหลักสูตรช่วงต้นปี 2560 โดยคาดหวังให้ผู้จบหลักสูตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ ความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคและคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนางานด้านปัญญาประดิษฐ์ และความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาคอมพิวติ้งด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญ ๆ

เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ และคณะต่าง ๆ ใช้วัตสันบนแพลตฟอร์มคลาวด์ไอบีเอ็มบลูมิกซ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ไอบีเอ็มยังได้เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ และคณะต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ไอบีเอ็มบลูมิกซ์ เพื่อสัมผัสเทคโนโลยีค็อกนิทิฟไอบีเอ็มวัตสันรวมทั้งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลด้านการศึกษา “ไควูโต้โซลูชั่นส์” ( Kivuto Solutions )

นักศึกษาจะได้รับสิทธิเข้าใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวฟรี 6 เดือน จากนั้นจะสามารถขยายเวลาการใช้ต่อได้ตลอดระยะเวลาที่ยังลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ก็จะได้รับสิทธิดังกล่าวเช่นกัน ส่วนคณะต่าง ๆ จะได้รับสิทธิใช้ฟรี 12 เดือน พร้อมสามารถใช้ประโยชน์จากชุดบทเรียนและแบบฝึกหัดต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้อีกด้วย

ที่ผ่านมาไอบีเอ็มให้การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านค็อกนิทิฟและปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับไอบีเอ็มวัตสันแก่มหาวิทยาลัยราว 300 แห่งทั่วโลก และได้มีการสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรมแฮ็คกาธอน รวมถึงไอบีเอ็ม เลิร์นนิ่ง แล็บ ที่รวบรวมกว่า 90 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไอบีเอ็มวัตสัน จากโค้ดอคาเดมี คอร์สเซอรา บิ๊กดาต้ายูนิเวอร์ซิตี้ และยูดาซิตี้ มาไว้ที่เดี่ยวกัน และยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะนักพัฒนา ผ่านโครงการประกาศนียบัตรรับรองนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นไอบีเอ็มวัตสัน ( IBM Watson Application Developer Certification )


About TechTalkThai_PR

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

Raspberry Pi ออกบอร์ด Pico รุ่นใหม่เพิ่มชิป Wireless และการเชื่อมต่อภายนอก

เมื่อต้นปี 2021 การมาถึงของ Raspberry Pi Pico ถือเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกและสัญญาณไวไฟได้