CDIC 2023

[Guest Post] ทีมงานด้านการตลาดและไอทีโซลูชั่นยักษ์ใหญ่ ของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศญี่ปุ่น พลิกรูปแบบการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า “IBM Systems Success Solution with a Marketing and IT Solutions Company in Japan”

เกี่ยวกับบริษัทและระบบ

ทีมงานด้านการตลาดและไอทีโซลูชั่นยักษ์ใหญ่ ของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาตอบสนองของระบบลง (Response times), เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงานของเขา เพื่อต้องการลดระยะเวลาการทำงานด้านการทำรายงาน (Report) ,ดึงข้อมูลในแต่ละวันของแอพพลิเคชั่นหลัก(critical applications) และต้องรองรับ transactions การทำธุรกรรมของลูกค้าให้ได้มากขึ้น

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานใหญ่ มีพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาและใช้งานของแอพพลิเคชั่นหลักนี้อยู่ทั่วทุกสาขา ซึ่งในแต่ละวันมีพนักงานประมาณ 4,000 คน จากทั้งหมด 18,000 คน ทั่วสำนักงานช่วยในการทำงาน นับเป็น 4.5เท่าของพนักงานทั้งหมด และยังไม่รวมลูกค้าผู้ใช้งานระบบทางด้านออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสั่งซื้อสินค้า

Business challenge:

สำหรับพนักงานทางด้านการตลาดและไอทีที่ดูแลระบบของสำนักงานใหญ่ จะทำการเตรียม Data Mart ที่ได้มาจาก Data Warehouse ไว้และจะทำการแบ่งข้อมูลให้ตรงกับการใช้งาน เพื่อจะได้สะดวกกับการดำเนินการสืบค้น (Searching) และดึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีบางส่วนที่แอพพลิเคชั่น (critical applications) จะต้องดึงนำข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้งานร่วมกับในส่วนของ Database เพื่อทำรายงานทางด้านการตลาดในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและสินค้าที่ผลิตอยู่

ข้อมูลส่วนใหญ่ของจะรวบรวมข้อมูลมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีและถูกดึงมาใช้งานรวมกับข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลให้ข้อมูลที่ต้องการดึงข้อมูลจากระบบได้ช้ามากและด้วยระบบเดิมกับปริมาณข้อมูลที่มาก ทำให้การดำเนินการ มีการใช้เวลาการทำ ธุรกรรมของลูกค้าและพนักงานเกินกว่า เวลาที่คาดการณ์ไว้และมีการตอบสนองที่ช้าลง ด้วยจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยประมาณ 15,000 รายการต่อวันและเกิน 50,000 ธุรกรรม ณ ช่วงเวลาสูงสุดในช่วงต้นเดือน ของแต่ละเดือน บริษัทจึงมีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูลเป็น 10เท่า

IBM Solution components :

 • IBM FlashSystem Family
 • IBM Spectrum Control
 • IBM Spectrum Virtualize
 • IBM Storwize

ทางบริษัท ได้เลือกจัดเก็บข้อมูลบน IBM FlashSystem และ IBM All-Flash storage ที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ใช้เวลาในการตอบสนอง (Response time)เฉลี่ยที่ทำได้ในช่วงเวลาสูงสุด ในช่วงต้นเดือนเหลือเพียงแค่ 60 วินาที หรือ 1 นาที เท่านั้น

จากการวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้ระบบช้านั้น เกิดจากการที่ Storage แบบ Disk จานหมุนแบบเดิมทำให้เกิด I/O wait time ที่สูงของระบบประมวลผลของ database ในเวลาต่อมา ไอทีคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นที่ Server มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จึงเลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการเพิ่ม Server แทน แต่สิ่งที่ตามมาคือ “Hidden Cost” ของซอฟแวร์ ทั้ง Database, OS หรือ Hardware server รวมถึงค่า Maintenance ปรับปรุงระบบต่างๆ ในระยะยาวด้วย

IBM Systems Solution :

ทางไอบีเอ็มได้เสนอโซลูชั่น เข้ามาจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานข้อมูลให้เหมาะสมกับลักษณะงานเป็น IBM FlashSystem และ Software Defined Storage (SDS) ด้วย IBM FlashSystem เข้ามาช่วยจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลของการทำ Data Analytics ทั้งการ generate report และงาน OLTP ต่างๆ ให้ใช้งานผ่าน FlashSystem ที่มีความเร็วสูง ,Latency ต่ำ โดย IBM FlashSystem จะมี Flash Core Module (FCM) ซึ่งเป็น Flash Core Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะของไอบีเอ็มเท่านั้น หลังใช้งานจริง โดยรวมแล้ว เวลาการออก report จะเร็วขึ้นประมาณ 75-80% เนื่องจาก…

 • ความเร็วของ Flash Core Module บน IBM FlashSystem รองรับ throughput ปริมาณมาก
 • Flash Core Module ที่มี high-speed NAND memory chip อยู่ภายในโมดูล ทำงานร่วมด้วยกับ NVMe เทคโนโลยี และ PCIe Gen3 U.2 interface ทำให้รองรับ I/O transactions ได้ในปริมาณมาก
 • Flash Core Technology มีเทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการเสียหายของข้อมูลด้วย เทคโนโลยี 2D-Dimansional RAID technology ช่วยปกป้องข้อมูล 2 ระดับ ทั้งป้องกัน chip ภายใน disk module ด้วยเทคโนโลยี Variable Stripe RAID (VSR) และการทำ RAID protection ในระดับ System level อีกชั้นหนึ่ง
 • ลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Data ด้วยการทำ Data Reduction Pool (DRP) โดยสามารถทำการ Deduplication , Thin Provisioning pool ได้ และนอกจากนี้การ compression และ encryption ข้อมูล สามารถทำได้จากภายในโมดูลด้วย ทำให้ช่วยลดภาระงานจาก controller และทำให้ลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้น โดยลักษณะของ Database Application สามารถบีบอัดได้สูงประมาณ 70-80% ช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อ storage เพิ่มได้มาก
 • รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ช่วยให้ง่ายต่อการจัดการมากขึ้น ที่มีอยู่บน IBM FlashSystem ด้วย

อ่านเพิ่มเติม : https://www.ibm.com/us-en/marketplace/flashsystem-9100

และทางบริษัท ได้เลือกที่จะเพิ่มเติมโครงสร้างระบบเพื่อจัดการสตอเรจรวมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ IBM Spectrum Control ™และ IBM Spectrum Virtualize เพื่อจัดการ IBM FlashSystem ที่ใช้งานใหม่และอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีอยู่เดิม ทั้ง IBM Storage และ Non-IBM Storage ด้วยเครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้ บริษัท สามารถนำ IBM FlashSystem ไปใช้โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบเพียงเล็กน้อย ไม่กระทบการทำงานหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบันทำให้ลดการเกิด Downtime และด้วยฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่มีเพิ่มเติมมาก็สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่ทำให้บริษัทเลือกมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม:
IBM Spectrum Control : https://www.ibm.com/th-en/marketplace/spectrum-control
IBM Spectrum Virtualize : https://www.ibm.com/th-en/marketplace/virtualization-software

Business Results :

จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ IBM FlashSystem และ Software Defined Storage(SDS) มาช่วยแก้ปัญหาของลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ IBM ให้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ดังนี้

 • ลดเวลารอการทำรายงาน (Report)รายวันลง 554 ชั่วโมง หรือประมาณ 23.09 วัน สำหรับพนักงานบริษัท
 • จัดการ Transactions ของระบบการใช้งาน สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ของลูกค้าได้เร็วขึ้นและมากขึ้น เนื่องจาก Response time ที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เกิดการสั่งออเดอร์ได้มากขึ้นและทำให้เกิด business income เพิ่มมากขึ้น
 • ลดการใช้พื้นที่โดยรวม Foot print และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ (Maintenance Cost)ลง
 • ลดเวลาในการใช้การประมวลผลของแอพพลิเคชั่นหลักลง จากหลายชั่วโมงเหลือ 1 นาที และสามารถลดเวลาในการประมวลผลสำหรับหลาย ๆ งานจากหนึ่งนาทีเป็น 10 หรือ 20 วินาที
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 83 เปอร์เซ็นต์

“ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรและเพิ่มยอดขายทางการตลาด IBM Systems ยังคงมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุด และมีทั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไอทีพร้อมให้คำปรึกษา”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
โทร 02 311 6881 # 7151,7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

หรือสามารถติดต่อทาง IBM Thailand มีทีมงาน ที่พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับทุกท่านอย่างครบถ้วน Inbox เข้ามาได้ที่ Facebook IBM Thailand: https://www.facebook.com/IBMThailand/

เขียนโดย

ปรียานุช เปล่งวาจา
IBM IT/Specialist
IBM Thailand Co.,Ltd

เปรมปรี ศรีสุวรรณ
HW Sales Specialist
Computer Union Co.,Ltd


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสแกนหาช่องโหว่

หลายท่านอาจคงมีเครื่องมือการสแกนหาช่องโหว่อยู่แล้วในมุมมองต่างๆ แต่ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เครื่องมือฟรี ที่ช่วยตอบโจทย์การค้นหาช่องโหว่

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Unlock the Limits of Your SAP System with Google Cloud โดย Tangerine [18 ต.ค. 2023]

พลาดไม่ได้! สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นความสำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นจะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถนำข้อมูลภายใน SAP มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลภายนอก สร้าง Analytics Dashboard ได้ง่ายและรวดเร็ว …