[Guest Post] IBM ร่วมมือกับ EDB Postgres เพื่อเติมเต็มช่องว่างในส่วนที่ Open Source Database ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

IBM ได้ร่วมมือกับ EDB Postgres เติมเต็มช่องว่างในส่วนที่ Open Source Database ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกับทุกองค์กร ภายใต้ชือ IBM Data Management Platform for EDB Postgres Enterprise พร้อมทั้งยังปรึกษาปัญหา และโซลูชันกับ IBM ได้โดยตรง

IBM Data Management Platform for EDB Postgres Enterprise

ปัจจุบันหลายๆ องกรค์เลือก Open Source Database ในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากมีความสามารถและประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับ Enterprise Database ซึ่งเหตุผลที่สำคัญสำหรับผู้ใช้งานที่เริ่มศึกษาและมองหา Open Source Database เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับองกรค์เนื่องจากการเรียนรู้ได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ามากกว่า

แต่เมื่อมีการใช้งานฐานข้อมูลไปซักระยะหนึ่ง Open Source Database ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานได้ทั้งหมด เนื่องจากปริมาณข้อมูลในองค์กรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ข้อมูลที่ใช้งานมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ระบบฐานข้อมูลทำงานช้าและเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยวันนี้ทาง IBM ได้ร่วมมือกับ Open Source Database ชั้นนำของตลาดอย่าง EDB Postgres เพื่อเติมเต็มช่องว่างในส่วนที่ Open Source Database ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้กับทุกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IBM Data Management Platform for EDB Postgres Enterprise

ถ้าพูดถึง Open Source Database หลายๆ คนคงเคยได้ยินชื่อ PostgreSQL ซึ่งเป็น database ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของตลาด เนื่องจากสามารถรองรับการทำงานในรูปแบบ Object-relational database ด้วยคุณสมบัติ ACID และรองรับจำนวน concurrency ได้อย่างมหาศาลโดยไม่มี database lock เพื่อพัฒนาให้ PostgresSQL มีศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น ทาง IBM ได้ร่วมมือกับ EDB เสริมความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีและการบริการภายใต้ Product ที่มีชื่อว่า IBM Data Management Platform for EDB Postgres Enterprise เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกับทุกองค์กร

Postgres Advanced Server

Postgres Advance Server เป็นองค์ประกอบหลักของ IBM Database Management Platform for EDB Postgres ซึ่งเป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ PostgresSQL โดยเพิ่มความสามารถในด้านความปลอดภัยมากกว่าเดิม ในกรณีที่มีการ queries ข้อมูลที่เกิดความช้าลง Postgres Advanced Server ยังสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้อัตโนมัติ ทำให้ DBA สามารถ tuning database ได้ถูกจุด ช่วยให้ประหยัดเวลาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพได้อยู่ตลอดเวลา ในด้านการใช้งานร่วมกับ database ยี่ห้ออื่นนั้น Postgres Advance Server มีความสามารถในการรองรับการใช้งานร่วม database ยี่ห้ออื่นๆ โดยเฉพาะกับ database Oracle ได้เป็นอย่างดี ด้วยความสามารถ Oracle compatibility ทำให้ผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลด้วยทักษะเดิมโดยไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ รวมไปถึงการ migration ฐานข้อมูลจาก Oracle ยังสามารถทำได้ง่ายรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยแทบจะไม่ต้องอาศัยการ coding เลย

IBM Data Management Platform for EDB Platform for EDB Postgres จะมีอยู่สอง Edition คือ Standard Edition และ Enterprise Edition ซึ่ง Feature ที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับ Enterprise Edition มีดังนี้

1. Enterprise Security เพิ่มความสามารถทางด้าน Security ที่ Enterprise Database ควรจะต้องมี ยกตัวอย่างเช่น Password policy management, Session tag auditing, Data redaction, SQL injection protection, Server-side code obfuscation

2. Developer Productivity มีเครื่องมือที่ช่วยให้ Developer สามารถ coding ได้รวดเร็วและใช้งานกับข้อมูลที่ complex ทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งมี feature package รองรับ Autonomous Transactions ทำให้ transaction ภายใน function ย่อยๆ สามารถทำงานได้เป็นอิสระโดยไม่ไม่ส่งผลกระทบกับ program หลัก, Advanced Queuing รองรับการทำ Message Queue, User-defined object types, Hierarchical Queries และ Synonyms Table เป็นต้น

3. DBA Productivity เป็นเครื่องมือช่วยเหลือสำหรับ DBA เช่น การ Manage Resource ต่างๆ ของ database และมีเครื่องมือที่ช่วย load ข้อมูลเข้า database เป็นต้น

4. Performance Tools มี feature ช่วยเหลือในด้าน Performance ของ database เช่น Query Optimizer, การทำ Bulk load data และ SQL session/System Wait Analysis ใช้วิเคราะห์ transection ต่างๆ เป็นต้น

5. Oracle Compatibility ใน Enterprise Edition มี Feature native oracle compatibility ที่รองรับ PL/SQL โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม ทำให้สามารถใช้งาน IBM Data Management Platform for EDB Postgres Enterprise ร่วมกันกับ database Oracle หรือสามารถใช้งานทดแทนได้อย่างไร้รอยต่อ

IBM Data Management Platform for EDB Postgres Enterprise รองรับ component ต่างๆ เพื่อยกระดับสูความเป็น Enterprise Database โดยแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

Integration Suite เป็นความสามารถที่รองรับการ Integrate ข้อมูลที่อยู่ต่าง environment กัน ยกตัวอย่างเช่น

  • EDB Postgres DataAdepter ช่วยในเรื่องการ remote เพื่อใช้งานติดต่อกับ database ตัวอื่นเช่น MongoDB, MySQL หรือ Hadoop โดยใช้ interface ตัวเดียวกัน
  • EDB Postgres Replication Server รองรับการทำ Database Replication ระหว่าง Data center กับ DR site ทั้งแบบ single master replication (SMR) และ multi-master replication (MMR)

Migration Tools มีความสามารถในการรองรับเรื่องการ migration โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น

  • EDB Postgres Migration Toolkit ที่ช่วย migrate ข้อมูลจาก table หรือข้อมูลที่ต่างกันมารวมกันไว้ที่ IBM Data Management Platform for EDB Postgres Enterprise
  • ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่าง migration สามารถตรวจสอบได้ว่าติดปัญหาที่ตรงไหนจาก EDB Migration Assessment Service
  • รองรับการ Migration ข้อมูลทั้งแบบ online ซึ่งสามารถ migration ข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการหรือจะทำแบบ offline โดยสร้าง script ไว้เพื่อ migrate ข้อมูลทีหลังก็ได้

Management Tools มีเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการต่างๆ ช่วยให้ DBA สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เช่น

  • Monitoring, Tuning
  • รองรับการทำ High availability และ Disaster recovery
  • มี Backup Recovery Tools สามารถ backup หรือ restore ข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลโดยไม่ต้อง tools 3rd party

EDB Postgres Enterprise Manager

Postgres Enterprise Manager เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลและใช้งานระบบฐานข้อมูล ติดตั้งและใช้งานง่าย สามารถดูแลระบบฐานข้อมูลได้ทุก Environment ไม่ว่าจะเป็น On-premises, Virtualized และ Cloud ถูกออกแบบให้เข้าการงานของ DBA ที่จะต้องบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี เช่น มี feature SQL Profiler ที่สามารถแนะนำผู้ใช้งานในกรณีที่มีการ queries ข้อมูลช้าหรือเกิดปัญหาต่างๆ, มี Interface ที่สามารถ configuration replication ได้โดยตรง, การ monitor database สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบ dashboard หรือสามารถ customize ได้ตามที่ผู้ดูแลระบบต้องการ โดยข้อมูลที่แสดงผลนั้นสามารถแสดงผลข้อมูลได้ทั้งปัจจุบันหรือดูย้อนหลังได้ และเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ยังสามารถแจ้งเตือนได้ทั้งรูปแบบที่แสดงผลที่หน้าจอ, SNMP และทาง Email ได้อีกด้วย

The Added Advantage of IBM

ด้วยประสบการณ์ของ IBM ที่มีอย่างยาวนาน ช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าการใช้งาน Database Open Source จะได้รับคำแนะนำและบริการเป็นอย่างดี ผู้ใช้งาน IBM Data Management Platform for EDB Postgres Enterprise สามารถเปิด Case ปัญหา, ปรึกษา Solution หรือใช้บริการต่างๆ จาก IBM ได้โดยตรง และในอนาคตยังสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ Solution Hybrid Data Management ซึ่งเป็นการ Integrate กับ Cloud Pak for Data ได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 #7156,7158 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย

คุณอนุวรรตน์ ชำนาญเวช

Presales Software Specialist

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา THROUGHWAVE DIGITAL CONNECT 2023 [14 มิ.ย. 2023 – 13.00น. ณ Eastin Grand Sathorn Hotel]

Throughwave (Thailand) ขอเรียนเชิญ CIO, CTO, Digital Transformation Manager, IT Manager, IT Administrator, พันธมิตรของ Throughwave และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี “Throughwave – Digital Connect 2023” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2023 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn Hotel

Kali Linux ออกอัปเดต 2023.2 มาพร้อมเครื่องมือใหม่ 13 ตัวและ pre-built Hyper-V image

Kali Linux ออกอัปเดต 2023.2 มาพร้อมเครื่องมือใหม่ 13 ตัวและ pre-built Hyper-V image