[Guest Post] ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

การมาถึงของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลไม่ได้ก่อให้เกิดเพียงแค่เปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กร แต่ยังทำให้เกิดความคาดหวังของลูกค้าและพนักงานที่มากขึ้นในการได้รับผลลัพธ์อย่างฉับไวจากแอปพลิเคชันและบริการที่ใช้ อะไรก็ตามที่ได้รับน้อยลงสามารถนำไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่ดี ซึ่งหมายถึงการที่ลูกค้าไม่มีความสุขหรือพนักงานที่ไม่พอใจและอาจส่งผลในทางลบต่อองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

แอปพลิเคชันที่ทันสมัยให้ความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อการไหลของข้อมูลที่รวดเร็ว และในขณะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมการตอบสนองของแอปพลิเคชันที่ทันสมัยเหล่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั้นคือโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้งาน

นั่นหมายถึงทางเลือกที่องค์กรจะทำการเก็บข้อมูลที่ไหนและอย่างไร ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลที่จะได้รับในท้ายที่สุด

มุ่งสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลช (All Flash Storage)

การผลักดันอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความสนใจในการซื้อโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเร็วสูงสุด ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชจะกำจัดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลแบบ Rotating Disk โดยใช้ Solid State Drive (SSD) แทน เพื่อส่งมอบการตอบสนองที่เร็วที่สุดและมีค่าเวลาแฝงที่ต่ำที่สุด และเนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี SSD หรือ All Flash Array ไม่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจึงใช้พลังงานน้อยกว่ามากและไม่ต้องขึ้นอยู่กับอัตราความล้มเหลวทางกลที่ส่งผลต่อระบบแบบที่ใช้ Rotating Disk

ในขณะที่ All Flash Array ถูกใช้ในเป็นพื้นฐานหรับงานที่มีปริมาณงานสูง เช่น ความต้องการของลูกค้าที่เร่งด่วน หรือ Time to Market ระบบการเงิน ความซับซ้อนของแอพพลิเคชั่นที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น แพลตฟอร์มประสบการณ์ของลูกค้า และการวิเคราะห์โดยใช้ AI ซึ่งหมายถึงว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะมีกรณีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในการค้นพบในรายงานปี 2019 โดยกลุ่มวิจัย MarketsandMarkets ซึ่งพบว่ามูลค่าของตลาด All Flash Array จะเพิ่มขึ้นจาก 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 โดยเพิ่มเป็น 17.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023

ไม่ใช่ว่าการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชใด จะมีประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกัน

ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชต่าง ได้รับการเสนอเข้าสู่ตลาด แต่เนื่องด้วยด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนการออกแบบโดยการเปรียบเทียบผลได้ผลเสียจากการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ทำโดยผู้ขายบางราย สิ่งนี้จึงมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังอยู่ไกลจากการมีประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกัน

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมการทำงานของ All Flash Array คือ โปรโตคอลการสื่อสารที่เคลื่อนย้ายข้อมูลเข้าและออกจากไดรฟ์ เทคโนโลยีระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชที่ดีที่สุดใช้โปรโตคอล NVMe (Non-Volatile Memory Express) ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ Flash Media ที่มีความเร็วสูงและรองรับการสื่อสารโดยตรงระหว่าง CPU และ SSD เพื่อลดเส้นทางการจัดส่งและลดเวลาแฝงจากต้นทางถึงปลายทาง

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ จำนวนของระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถรองรับได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประสิทธิภาพของหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการคงทนต่อความเสียหายโดยรวม

และในขณะที่เทคโนโลยีระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้า ดังนั้นผู้ซื้อจึงต้องพิจารณามูลค่าการลงทุนระยะยาวและตรวจสอบต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยรวมเป็นเวลาห้าปี

ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบที่มีทั้งประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือ

หัวเว่ยตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อการมีประสิทธิภาพสูงของระบบ โดยเสนอระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชรุ่นใหม่ OceanStor Dorado ซึ่งประกอบด้วยชิปอัจฉริยะห้าตัวที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือสร้างความแตกต่างนี้จะช่วยให้สามารถส่งมอบประโยชน์ของเทคโนโลยีระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชขั้นสูงพร้อมประสิทธิภาพที่โดดเด่นและและต้นทุนการเป็นเจ้าของที่น่าดึงดูดสำหรับระยะเวลา 5 ปี

OceanStor Dorado ของ Huawei ใช้โปรโตคอล NVMe ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อรองรับการสื่อสารโดยตรงระหว่าง CPU และ SSD ซึ่งหมายความว่ามีเวลาแฝงที่เร็วที่สุดที่ 0.081ms (ทดสอบโดย Enterprise Strategy Group, ESG) นอกจากนี้ยังสนับสนุน NOF ของ FC ที่เข้ากันได้กับเครือข่ายเดิมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการลงทุน นอกจากนี้ OceanStor Dorado ยังรองรับเครือข่าย IP แบบ Full-based RDMA ทำให้สามารถใช้เครือข่ายเดียวต่อศูนย์ข้อมูลแทนเครือข่ายทั้งสามที่จำเป็นต้องใช้แบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้การจัดการง่ายขึ้นอย่างมาก Huawei เป็นบริษัทแรกที่ใช้โปรโตคอล Full end to End NVMe

OceanStor Dorado รองรับระบบการขยายหน่วยควบคุมการจัดเก็บข้อมูลมากถึง 32 controllers ซึ่งมีความสามารถในการปรับขยายได้และมีประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม 20 ล้าน IOPS ซึ่ง Smart Matrix เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้สตอเรจมีความเสถียร โดยสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง แม้จะหน่วยควบคุมจะเสียพร้อมกันถึง 7 controllers โดยไม่ทำให้การบริการหยุดชะงัก ในกรณีที่ระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูลทำงานล้มเหลว ระบบจะสามารถทำการ Load Balancing ได้ถึง 100% โดยไม่กระทบกับโฮสต์ นี่คือความสามารถที่ไม่เหมือนใครสำหรับข้อเสนอของ Huawei ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูล

สถาปัตยกรรม AI แบบ 3-layer ช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการจัดการและการทำนายข้อมูลอัจฉริยะที่ใช้ในการให้คำแนะนำการจัดการที่เหมาะสม ชิป AI ในตัวใช้สำหรับการจัดการแบบที่ถูกทำให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นและมีความสะดวกสบายเพื่อเปิดใช้งาน O&M อัตโนมัติสำหรับเครื่องมือจัดการข้อมูล DME ที่อยู่ภายในศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจร และเพื่อวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ การฝึกอบรมเพิ่มเติม และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอัจฉริยะของข้อมูลปริมาณมหาศาลบนคลาวด์

การผสานการเชื่อมต่อ 3-layer ระหว่าง อุปกรณ์ ศูนย์ข้อมูล และคลาวด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการระหว่างอุปกรณ์ภายในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ดีขึ้น

ต้นทุนการเป็นเจ้า (TCO) ที่ลดลงโดยการรวมกลุ่มของเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมขึ้น รวมถึงการลดพื้นที่การเก็บข้อมูลและการบีบอัดข้อมูลอัจฉริยะสามารถช่วยการลดรูปข้อมูลได้อย่างมีนัยสำคัญ  สิ่งนี้จะช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บโดยรวม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการทำความเย็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากการทบทวนทางเทคนิคของ ESG นั้น OceanStor Dorado สามารถลดต้นทุนการเป็นเจ้าของสำหรับระยะเวลา 5 ปี ลงได้ 78% เมื่อเทียบกับระบบจัดเก็บข้อมูลแบบไฮบริดทางเลือก

FLASH EVER เป็นโปรแกรมที่ช่วยปกป้องการลงทุนของลูกค้า ซึ่ง OceanStor Dorado นั้น สามารถอัปเกรดระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล (Controller) เป็นเทคโนโลยีรุ่นล่าสุด และรองรับการดำเนินงานและการแบบ Intelligent O&M

การบริการอัปเกรด FLASH EVER รองรับการไม่ต้องย้ายข้อมูลเป็นเวลา 3 Storage Generation ใน 10 ปี โดยมีการแทนที่ระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูลรุ่นต่อไปอย่างราบรื่น รับประกันการหยุดให้บริการเป็นศูนย์ การแทนที่ระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์โดยใช้ GUI และเป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ FLASH EVER ยังรวมบริการรับประกันความจุที่มีประสิทธิภาพของ Huawei ซึ่งรับประกันการให้บริการจำนวนที่ระบบจะต้องจัดเก็บข้อมูลได้จริงเพื่อลดต้นทุนการซื้อและระดับจำกัดของการใช้งาน โดยการให้บริการเหล่านี้ทั้งหมดรับประกันโดยมีการใช้กำลังการผลิตที่เหมาะสมและมีความต่อเนื่องในการบริการสำหรับลูกค้า

การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและบริการที่นำเสนอนี้ทำให้บริษัทวิจัย ESG รายงานว่า OceanStor Dorado มอบประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องในเวลาการตอบสนองที่ต่ำมาก และเหมาะสมอย่างยิ่งในการรองรับแอพพลิเคชันทางธุรกิจในโลกแห่งความจริงที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

การขับเคลื่อนไปสู่ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นซึ่งไม่ได้แสดงสัญญาณของการชะลอตัว สิ่งนี้ได้ทำให้การเปลี่ยนไปสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับหลาย องค์กร ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชรุ่นใหม่ OceanStor Dorado ของ Huawei ให้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของประสิทธิภาพที่สูง มีความน่าเชื่อถือ และก่อให้เกิดความประหยัดในระยะยาว

ภาคผนวกลิงค์อ้างอิง:

ESG Technical Review: Huawei OceanStor Dorado V6 All-flash Storage
Huawei’s new-generation OceanStor Dorado all-flash storage system and ‘Flash Only+’ promotion program


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ดาวน์โหลด WHITEPAPER ฟรี: การสร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับ SMART HEALTHCARE

สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยครั้งในหน้าสื่อเกี่ยวกับธุรกิจคือการที่โรคระบาดโควิด 19 ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการปฏิรูปทางดิจิทัลสำหรับองค์กรในทุกภาคส่วน คำพูดเหล่านี้จริง ทว่าแม้ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ขึ้น อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพนั้นตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีกว่าองค์กรประเภทอื่นๆ

[Guest Post] Bitkub Blockchain Technology ร่วมงาน Huawei Connect 2022

พร้อมขึ้นเวทีเน้นย้ำถึงความสำคัญของ Web3.0และชูศักยภาพการใช้งานจริงของเทคโนโลยีบน Bitkub Chain