CDIC 2023

รู้จัก HPE Zerto: โซลูชันสำรองข้อมูลยุค Hybrid Multi-Cloud ที่รองรับ RPO ได้ในหลักวินาที และ RTO ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

การสำรองและกู้คืนข้อมูลนั้นได้ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากแนวโน้มของการทำ Digital Transformation ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนทำให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันไปแล้ว ในขณะที่ภัยคุกคามใหม่ๆ ในปัจจุบันอย่างเช่น Ransomware นั้นก็มุ่งไปที่การทำลายข้อมูล หรือการขโมยข้อมูลของธุรกิจด้วยการเจาะโจมตีระบบอย่างซับซ้อนมากขึ้นในทุกๆ วัน

เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถตอบรับต่อโจทย์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลของธุรกิจถูกทำลายให้เหลือน้อยที่สุด HPE จึงได้เข้าซื้อกิจการของ Zerto ผู้พัฒนาโซลูชันด้านการสำรองข้อมูลยุคใหม่ และนำมาให้บริการ ตอบโจทย์การสำรองข้อมูลสำหรับโลกยุค Hybrid Multi-Cloud ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะ

บทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโซลูชัน HPE Zerto ว่ามีจุดเด่นใดที่เหนือกว่าโซลูชันสำรองข้อมูลอื่นๆ บ้าง? และธุรกิจองค์กรจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในระบบ IT เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้อย่างไร?

รู้จักกับภาพรวมของ HPE Zerto

เดิมที Zerto นั้นคือธุรกิจ Startup ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันด้านการสำรองข้อมูลสำหรับ Virtualization และ Cloud โดยเฉพาะ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2009 จนได้รับการระดมทุนและเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยแนวคิดของโซลูชันการสำรองข้อมูลในแบบ Software เป็นหลัก ง่ายต่อการใช้งาน และรองรับการสำรองข้อมูลได้ในระบบ IT Infrastructure ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโซลูชัน Virtualization หรือ Cloud ชั้นนำ อีกทั้งยังได้บุกเบิกตลาด Managed Service Provider ด้านการสำรองข้อมูลอย่างจริงจังเป็นรายแรกๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2020 ทาง Zerto เองก็ได้ขยายขอบเขตความสามารถในการสำรองข้อมูลไปสู่โลกของ Container เพิ่มเติม และในปี 2021 ก็ได้มีการจับมือกับ Keepit เพื่อนำเสนอโซลูชันการสำรองข้อมูลสำหรับ SaaS ด้วย ทำให้การสำรองข้อมูลของ Zerto นั้นมีความครอบคลุม ตอบโจทย์การใช้งานของภาคธุรกิจองค์กรมากยิ่งขึ้น

HPE นั้นได้ทำการเข้าซื้อกิจการของ Zerto จนแล้วเสร็จในช่วงปี 2021 ด้วยมูลค่าที่สูงกว่า 10,000 ล้านบาท

ปัจจุบันโซลูชันของ Zerto มีลูกค้าภาคธุรกิจองค์กรใช้งานอยู่มากกว่า 9,500 รายทั่วโลก และให้บริการร่วมกับ Managed Service Provider มากกว่า 350 ราย โดยรองรับการสำรองข้อมูลจากระบบดังต่อไปนี้

  • Virtualization & Container: VMware vSphere, VMware Tanzu, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Microsoft Azure Kubernetes Service, Amazon Elastic Kubernetes Service, Google Kubernetes Engine, IBM Cloud Kubernetes Engine
  • IaaS Cloud: VMware Cloud Director, Google Cloud VMware Engine, IMB Cloud for VMware Solutions, Microsoft Azure VMware Solution, Oracle Cloud VMware Solution
  • SaaS Cloud: Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365, Salesforce, Google Workspace, Azure Active Directory

จะเห็นได้ว่า Zerto นั้นมุ่งเน้นที่การสำรองข้อมูลของโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ VMware, Kubernetes และ SaaS ชั้นนำที่ธุรกิจองค์กรมักเลือกใช้งานเป็นหลัก ทำให้การเติบโตในภาคธุรกิจองค์กรนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว

แนวทางการสำรองข้อมูลของ HPE Zerto ที่แตกต่างจากโซลูชันสำรองข้อมูลอื่นๆ

นอกเหนือจากความครอบคลุมในการสำรองข้อมูลของ HPE Zerto แล้ว อีกประเด็นสำคัญที่ทำให้ Zerto มีความแตกต่างจากผู้พัฒนาโซลูชันด้านการสำรองข้อมูลรายอื่นๆ นั้นก็คือแนวทางและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรองข้อมูล ดังนี้

1. Continuous Data Protection

HPE Zerto นั้นใช้แนวคิดในการสำรองข้อมูลในแบบ Always-On, Near-Synchronous Replication ในการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแต่ละระบบมาทำการสำรองไว้ ทำให้ข้อมูลที่สำรองเอาไว้มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องในหลักวินาที โดยที่ไม่ต้องมีการกำหนดตารางเวลาการสำรองข้อมูล, ไม่ต้องมีการทำ Snapshot, ไม่ต้องติดตั้ง Agent และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ Production แต่อย่างใด

แนวทางดังกล่าวนี้ถือว่าแตกต่างจากแนวทางของโซลูชัน Backup อื่นๆ เป็นอย่างมากที่จะทำการสำรองข้อมูลเป็นรอบๆ จากระบบ Production ซึ่งมักส่งผลกระทบเชิงประสิทธิภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังยากต่อการวางแผนกำหนดตารางเวลาการสำรองข้อมูล

ด้วยเหตุนี้ แนวทางของ HPE Zerto นี้จึงต้องมีแนวคิดในการออกแบบ Network Bandwidth และ Hardware ที่แตกต่างออกไปจากโซลูชันการสำรองข้อมูลอื่นๆ แต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย วางแผนเพิ่มขยายระบบหรือรองรับการสำรองข้อมูลจากระบบใหม่ๆ ได้อย่างไม่ซับซ้อน

2. Journal-Based Recovery

ด้วยการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องข้างต้น ทำให้การกู้คืนข้อมูลของ HPE Zerto เองก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยแนวคิด Journal-Based Recovery ทำให้สำรองข้อมูลมีค่า Recovery Point Objective (RPO) ในหลักวินาที และในการกู้คืนข้อมูลนั้นมีค่า Recovery Time Objective (RTO) ในหลักนาที

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ข้อมูลของธุรกิจเสียหายและต้องทำการกู้คืน ธุรกิจจะได้รับข้อมูลล่าสุดก่อนที่ข้อมูลจะเสียหายในหลักวินาทีกลับมา และใช้เวลาในการกู้คืนข้อมูลเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ทำให้สามารถตอบโจทย์การเสริมสร้างความมั่นคงให้กับข้อมูลได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ HPE Zerto ยังรองรับการทำ Offsite Copy นำข้อมูลสำรองไปจัดเก็บภายนอกโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ช่วยเสริมความมั่นคงอีกระดับ รับมือกับ Ransomware ที่ปัจจุบันมักมีการโจมตีระบบ Backup ได้ด้วยอีกทางหนึ่ง

3. Application-Centric Protection

การสำรองข้อมูลแบบ Near-Synchronous Replication ของ HPE Zerto นี้จะมีการบันทึกลำดับการเขียนข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นไม่ว่าการสำรองจะเกิดขึ้นกับ VM เดียว หรือระบบ Kubernetes ที่มี Container จำนวนมากทำงานร่วมกัน และทำงานอยู่บน VM หรือ Hardware คนละชุด ลำดับของข้อมูลก็จะยังคงถูกต้องเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อกู้คืนข้อมูลมาแล้ว ข้อมูลชุดนั้นจะถูกนำไปใช้บนระบบ Production ได้โดยไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในระดับ Application

4. Hybrid & Multi-Cloud Agility

โซลูชันของ HPE Zerto ถูกพัฒนาขึ้นมาให้รองรับการใช้งานสำหรับ Hybrid Multi-Cloud เป็นหลัก ทำให้สามารถเพิ่มขยายได้ง่ายและปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น สามารถย้าย Workload ระหว่าง On-Premises กับ Cloud ได้อย่างไร้รอยต่อ อีกทั้งยังสามารถทำ One-to-Many Replication เพื่อสำรองข้อมูลไปยังหลายระบบ Cloud พร้อมๆ กันได้อีกด้วย

5. Orchestration, Automation & Analytics

ในการสำรองข้อมูล, ตรวจสอบ, ทดสอบ และกู้คืนนั้น HPE Zerto มีเครื่องมือในการทำงานเหล่านี้แบบอัตโนมัติให้พร้อมใช้งาน และสามารถผสานระบบร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ ทำให้สามารถใช้งานได้ง่าย รองรับระบบขนาดใหญ่ได้ดี

6. Simplicity at Scale

หน้าจอบริหารจัดการของ HPE Zerto นั้นถูกออกแบบมาให้มีประสบการณ์การใช้งานเสมือนกับเป็นระบบสำหรับผู้ใช้งานในระดับ Consumer ทำให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายและดูแลระบบได้ด้วยตนเอง รองรับการปกป้องข้อมูลจาก VM, Container และ Cloud นับพันได้จากหน้าจอเดียว

ธุรกิจองค์กรจะประยุกต์ใช้ HPE Zerto เพื่อสำรองข้อมูลจากระบบใดได้บ้าง?

เนื่องจากโซลูชันของ Zerto นั้นเป็นแบบ Software-based จึงมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

  • Perpetual ซื้อ License สำหรับติดตั้งใช้งานเองภายในระบบ IT Infrastructure ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นแบบ Data Center หรือ Cloud Edition
  • HPE GreenLake for Disaster Recovery ใช้งาน HPE Zerto ในแบบ Managed Services ที่มาพร้อมกับ Hardware ชั้นนำจาก HPE โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง
  • Zerto Backup for SaaS บริการ SaaS สำหรับสำรองข้อมูลของบริการ SaaS ชั้นนำ ที่เริ่มต้นใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งระบบด้วยตนเอง คิดค่าใช้จ่ายแบบ Subscription-based

สนใจ HPE Zerto ติดต่อทีมงาน Metro Connect ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน HPE Zerto สามารถติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ mktmcc@metroconnect.co.th  และลงทะเบียนเพื่อทดสอบ Free Hands-on Lab ได้ที่ https://www.zerto.com/labs


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Line ประเทศไทย เผย 3 Roadmap สู่ปี 2027 พร้อมเปิดตัว Line Stickers Premium แบบจ่ายรายเดือน

ที่งาน Line Conference Thailand 2023 วันนี้ ทีมงาน Line ประเทศไทยได้ออกมาอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจหลายเรื่อง ทั้งการเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ครั้งแรกของ Line ประเทศไทย ตลอดจน Roadmap สำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต …

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE Conference Thailand 2023 ชูเทคโนโลยี Hyper-localized ยกระดับชีวิต ธุรกิจ และนักพัฒนา ก้าวสู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” [Guest Post]

ครั้งแรกของ LINE ประเทศไทย กับงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ LINE Conference Thailand 2023 หรือ #LCT23 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ก้าวต่อไปในการพัฒนาและดำเนินการด้านเทคโนโลยีใหม่แห่งปี สู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” …