Black Hat Asia 2023

SD-WAN กำลังส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ WAN ขององค์กรทั่วโลกอย่างไร

ตั้งแต่ที่ตลาด SD-WAN เกิดขึ้นในช่วงระยะการปรับใช้ตอนต้นและเข้าสู่ระยะเติบโตในปี 2017 การปรับใช้ SD-WAN ก็ได้รับความนิยมทั่วโลกจากข้อมูลการสำรวจตลาดผู้ใช้ปลายทางทั่วโลกของ Frost & Sullivan ที่สนับสนุนโดยซิลเวอร์ พีค  

ผู้ตอบแบบสำรวจ 33% จากบริษัทเอกชน 850 แห่งใน 5 อุตสาหกรรมและ 8 ประเทศสำคัญทั่วโลกได้ปรับใช้ SD-WAN แล้ว และอีก 61% กล่าวว่าพวกเขาจะปรับใช้ SD-WAN ในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทหลายแห่งต้องพบอุปสรรคในการปรับใช้ SD-WAN อันเนื่องมาจากสัญญาการบำรุงรักษาที่มีอยู่สำหรับอุปกรณ์ในสถานที่ของลูกค้า (CPE) 

อย่างไรก็ตาม ประเภทธุรกิจที่มีสาขากระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้ยอมรับ SD-WAN อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ ประเภทธุรกิจค้าปลีกเป็นผู้นำในการปรับใช้ SD-WAN ตามด้วยกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น การผลิต เทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพ ส่วนภาคธนาคาร การบริการด้านการเงิน และประกันภัย (BFSI) นั้น แม้จะปรับใช้ช้ากว่า แต่มีโอกาสสูงใน 12-24 เดือนข้างหน้า เนื่องจากผู้ตอบแบบสำรวจกระตือรือร้นที่จะนำ SD-WAN ไปใช้ในสาขาต่างๆ ในแง่ของขนาดในการเปิดตัว SD-WAN ดูเหมือนว่าจำนวนสาขา 51-250 แห่งจะเป็นจุดขายที่ดีสำหรับธุรกิจทั่วโลก

แนวโน้มการปรับใช้ SD-WAN

แม้ว่าความคิดริเริ่มในการปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัลจะทำให้บริการคลาวด์ต่างๆ เช่น คลาวด์ส่วนตัวแบบออนพรีมิส (On-premise) คลาวด์ที่โฮสต์แบบส่วนตัว (Private Cloud) คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) โดเมนเปล่า และ SaaS เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมด้านไอทีระดับองค์กร แต่ SD-WAN ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อกับไฮบริดคลาวด์อย่างปลอดภัย 

องค์กรระดับโลกที่ตอบแบบสำรวจกำลังเลือกอินเทอร์เน็ตแบบคู่หรืออีเธอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานบางแห่ง แต่ยังคงเชื่อมต่อ Multiprotocol Label Switching (MPLS) ต่อไปในสาขาที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น MPLS อาจถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการวางแผนทรัพยากรองค์กรในคลาวด์ที่โฮสต์แบบส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องกัน ในขณะที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นเพียงพอสำหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน SaaS ที่สำคัญน้อยกว่า

กลยุทธ์ CPE ที่มี SD-WAN

ผลการสำรวจยังบ่งชี้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีขององค์กรทั่วโลกกำลังวางแผนใช้งานอุปกรณ์ SD-WAN ที่มีฟังก์ชันการกำหนดเส้นทางแบบผสานรวมและการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN ขณะเดียวกันยังคงเก็บโซลูชันที่ใช้ CPE ไว้ในสาขาอื่นๆ ตามเดิมจนกว่าสัญญาการบำรุงรักษาจะสิ้นสุดลง ผู้ตอบแบบสำรวจเหล่านี้ต้องการให้การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN ผสานรวมกับ SD-WAN หรือโซลูชัน SD-WAN เพื่อทำงานประสานกับโซลูชันที่พวกเขามีอยู่ 

โดยเฉพาะในสิงคโปร์และออสเตรเลียได้แสดงความต้องการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อการเปลี่ยนเราเตอร์ CPE ในอีก 12-24 เดือนข้างหน้าด้วยอุปกรณ์ SD-WAN ที่รองรับฟังก์ชันการกำหนดเส้นทางมากกว่ารอให้อายุการใช้งานของเราเตอร์สิ้นสุดลง หรือสัญญาการบำรุงรักษาเราเตอร์หมดอายุ ผู้ตอบแบบสำรวจในทั้ง 2 ประเทศต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN เป็นฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมกับโซลูชัน SD-WAN ของพวกเขา

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ (80%) ในประเภทธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้องการให้การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN เป็นฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมกับ SD-WAN และธุรกิจที่มีสาขามากกว่า 500 แห่งระบุว่าต้องการใช้โซลูชัน SD-WAN แทนโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN ที่เฉพาะเจาะจง

และด้วยความดึงดูดใจของความปลอดภัยบนคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 61% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกวางแผนที่จะให้บริการจัดกลุ่มการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ผ่านโซลูชัน SD-WAN ของพวกเขา นี่คือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในประเภทธุรกิจ BFSI และเทคโนโลยี ประเภทธุรกิจ BFSI และการผลิตยังระบุถึงความพึงพอใจที่สูงขึ้นต่อโซลูชัน CPE ที่มีการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์เทียบกับการเลิกใช้อย่างสมบูรณ์ 

การเลือกผู้ให้บริการ สิทธิประโยชน์ และ ROI

ในการเลือกผู้ให้บริการ SD-WAN เกณฑ์ขั้นสูงสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกคือความสามารถในการจัดการเครือข่ายบนคลาวด์ อายุการใช้งานที่ยาวนานและความมั่นคงของผู้ให้บริการในตลาดพร้อมการสนับสนุนทั่วโลก การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN แบบผสานรวม ฟังก์ชันการจัดการภัยคุกคามแบบครบวงจรที่ผสานรวมหรือไฟร์วอลล์รุ่นต่อไป และแอปพลิเคชัน และ/หรือการกำหนดทิศทางประสบการณ์ของผู้ใช้ทราฟฟิก

ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกให้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN แบบผสานรวมสูงกว่าการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวม และดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความสามารถในการกำหนดทิศทางแอปพลิเคชันทราฟฟิกของ SD-WAN มากกว่าการรองรับโปรโตคอลการกำหนดเส้นทางที่แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกดูเหมือนจะเข้าใจความสามารถของ SD-WAN อย่างละเอียดมากขึ้นกว่าในอดีต ตอนนี้พวกเขาเลือกใช้ SD-WAN เนื่องจากมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ช่วยลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของมากกว่ามุ่งเน้นการประหยัดต้นทุนอย่างจำกัด

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจยังให้ความสำคัญกับความสามารถในการย้ายจากสถาปัตยกรรมที่เน้นเราเตอร์ไปเป็นเน้นแอปพลิเคชันแทน รวมถึงความสามารถในการกำหนดค่า การจัดการ และการควบคุมสำนักงานสาขาจากส่วนกลาง ความกังวลอันดับหนึ่งของพวกเขาคือ ความยืดหยุ่นตลอด 24 ชั่วโมงและความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีนโยบายความปลอดภัยระดับแกรนูลาร์ แอปพลิเคชันและ WAN ที่มีสมรรถนะสูงเหนือระดับ และการมองเห็นเครือข่ายเชิงลึกจากต้นจนจบและประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน

ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า ธุรกิจส่วนใหญ่คาดหวัง ROI ที่ 25-50% หรือการลดค่าใช้จ่ายของ WAN จากการปรับใช้ SD-WAN ประเภทธุรกิจค้าปลีก การผลิต และ BFSI คาดหวัง RoI สูงกว่าการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับบริษัทที่มีสาขา 50 แห่งขึ้นไปมีความคาดหวังมากกว่าบริษัทที่มีสาขา 11-50 แห่ง

ผลการสำรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากซิลเวอร์ พีค ยืนยันว่า SD-WAN เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญสูง Roopashree Honnachari ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมของบริการการสื่อสารทางธุรกิจและบริการประมวลผลคลาวด์ของ Frost & Sullivan ระบุว่า ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก 85% ระบุว่า SD-WAN ถือเป็นกุญแจสำคัญในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การรักษาลูกค้าและการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิเชิงบวกในท้ายที่สุด

ผลการสำรวจได้ยืนยันสิ่งที่เราได้ยินจากลูกค้ากว่า 1,000 ราย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข่ายงานบริเวณกว้างแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากจะมีฟังก์ชันหลักๆ เช่น การกำหนดเส้นทาง การรักษาความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN แล้ว เรายังเรียนรู้และปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง” — John Vincenzo รองประธานอาวุโสและ CMO ที่ซิลเวอร์ พีคกล่าวเสริม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ServiceNow ออกอัปเดต Utah Release เพิ่มความสามารถด้าน AI

ServiceNow ออกอัปเดต Utah Release เพิ่มความสามารถด้าน AI, Search, Workforce Optimization for HR และปรับปรุง Incident Management

GitHub ประกาศเปิดตัว Copilot X ระบบ AI ช่วยเขียนโค้ด ใช้งาน GPT-4

GitHub ประกาศเปิดตัว Copilot X ระบบ AI ช่วยเขียนโค้ด ใช้งาน GPT-4