SD-WAN กำลังส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ WAN ขององค์กรทั่วโลกอย่างไร

ตั้งแต่ที่ตลาด SD-WAN เกิดขึ้นในช่วงระยะการปรับใช้ตอนต้นและเข้าสู่ระยะเติบโตในปี 2017 การปรับใช้ SD-WAN ก็ได้รับความนิยมทั่วโลกจากข้อมูลการสำรวจตลาดผู้ใช้ปลายทางทั่วโลกของ Frost & Sullivan ที่สนับสนุนโดยซิลเวอร์ พีค  

ผู้ตอบแบบสำรวจ 33% จากบริษัทเอกชน 850 แห่งใน 5 อุตสาหกรรมและ 8 ประเทศสำคัญทั่วโลกได้ปรับใช้ SD-WAN แล้ว และอีก 61% กล่าวว่าพวกเขาจะปรับใช้ SD-WAN ในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทหลายแห่งต้องพบอุปสรรคในการปรับใช้ SD-WAN อันเนื่องมาจากสัญญาการบำรุงรักษาที่มีอยู่สำหรับอุปกรณ์ในสถานที่ของลูกค้า (CPE) 

อย่างไรก็ตาม ประเภทธุรกิจที่มีสาขากระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้ยอมรับ SD-WAN อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ ประเภทธุรกิจค้าปลีกเป็นผู้นำในการปรับใช้ SD-WAN ตามด้วยกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น การผลิต เทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพ ส่วนภาคธนาคาร การบริการด้านการเงิน และประกันภัย (BFSI) นั้น แม้จะปรับใช้ช้ากว่า แต่มีโอกาสสูงใน 12-24 เดือนข้างหน้า เนื่องจากผู้ตอบแบบสำรวจกระตือรือร้นที่จะนำ SD-WAN ไปใช้ในสาขาต่างๆ ในแง่ของขนาดในการเปิดตัว SD-WAN ดูเหมือนว่าจำนวนสาขา 51-250 แห่งจะเป็นจุดขายที่ดีสำหรับธุรกิจทั่วโลก

แนวโน้มการปรับใช้ SD-WAN

แม้ว่าความคิดริเริ่มในการปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัลจะทำให้บริการคลาวด์ต่างๆ เช่น คลาวด์ส่วนตัวแบบออนพรีมิส (On-premise) คลาวด์ที่โฮสต์แบบส่วนตัว (Private Cloud) คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) โดเมนเปล่า และ SaaS เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมด้านไอทีระดับองค์กร แต่ SD-WAN ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อกับไฮบริดคลาวด์อย่างปลอดภัย 

องค์กรระดับโลกที่ตอบแบบสำรวจกำลังเลือกอินเทอร์เน็ตแบบคู่หรืออีเธอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานบางแห่ง แต่ยังคงเชื่อมต่อ Multiprotocol Label Switching (MPLS) ต่อไปในสาขาที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น MPLS อาจถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการวางแผนทรัพยากรองค์กรในคลาวด์ที่โฮสต์แบบส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องกัน ในขณะที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นเพียงพอสำหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน SaaS ที่สำคัญน้อยกว่า

กลยุทธ์ CPE ที่มี SD-WAN

ผลการสำรวจยังบ่งชี้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีขององค์กรทั่วโลกกำลังวางแผนใช้งานอุปกรณ์ SD-WAN ที่มีฟังก์ชันการกำหนดเส้นทางแบบผสานรวมและการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN ขณะเดียวกันยังคงเก็บโซลูชันที่ใช้ CPE ไว้ในสาขาอื่นๆ ตามเดิมจนกว่าสัญญาการบำรุงรักษาจะสิ้นสุดลง ผู้ตอบแบบสำรวจเหล่านี้ต้องการให้การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN ผสานรวมกับ SD-WAN หรือโซลูชัน SD-WAN เพื่อทำงานประสานกับโซลูชันที่พวกเขามีอยู่ 

โดยเฉพาะในสิงคโปร์และออสเตรเลียได้แสดงความต้องการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อการเปลี่ยนเราเตอร์ CPE ในอีก 12-24 เดือนข้างหน้าด้วยอุปกรณ์ SD-WAN ที่รองรับฟังก์ชันการกำหนดเส้นทางมากกว่ารอให้อายุการใช้งานของเราเตอร์สิ้นสุดลง หรือสัญญาการบำรุงรักษาเราเตอร์หมดอายุ ผู้ตอบแบบสำรวจในทั้ง 2 ประเทศต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN เป็นฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมกับโซลูชัน SD-WAN ของพวกเขา

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ (80%) ในประเภทธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้องการให้การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN เป็นฟังก์ชันการทำงานที่ผสานรวมกับ SD-WAN และธุรกิจที่มีสาขามากกว่า 500 แห่งระบุว่าต้องการใช้โซลูชัน SD-WAN แทนโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN ที่เฉพาะเจาะจง

และด้วยความดึงดูดใจของความปลอดภัยบนคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 61% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกวางแผนที่จะให้บริการจัดกลุ่มการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ผ่านโซลูชัน SD-WAN ของพวกเขา นี่คือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในประเภทธุรกิจ BFSI และเทคโนโลยี ประเภทธุรกิจ BFSI และการผลิตยังระบุถึงความพึงพอใจที่สูงขึ้นต่อโซลูชัน CPE ที่มีการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์เทียบกับการเลิกใช้อย่างสมบูรณ์ 

การเลือกผู้ให้บริการ สิทธิประโยชน์ และ ROI

ในการเลือกผู้ให้บริการ SD-WAN เกณฑ์ขั้นสูงสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกคือความสามารถในการจัดการเครือข่ายบนคลาวด์ อายุการใช้งานที่ยาวนานและความมั่นคงของผู้ให้บริการในตลาดพร้อมการสนับสนุนทั่วโลก การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN แบบผสานรวม ฟังก์ชันการจัดการภัยคุกคามแบบครบวงจรที่ผสานรวมหรือไฟร์วอลล์รุ่นต่อไป และแอปพลิเคชัน และ/หรือการกำหนดทิศทางประสบการณ์ของผู้ใช้ทราฟฟิก

ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกให้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN แบบผสานรวมสูงกว่าการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวม และดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับความสามารถในการกำหนดทิศทางแอปพลิเคชันทราฟฟิกของ SD-WAN มากกว่าการรองรับโปรโตคอลการกำหนดเส้นทางที่แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกดูเหมือนจะเข้าใจความสามารถของ SD-WAN อย่างละเอียดมากขึ้นกว่าในอดีต ตอนนี้พวกเขาเลือกใช้ SD-WAN เนื่องจากมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ช่วยลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของมากกว่ามุ่งเน้นการประหยัดต้นทุนอย่างจำกัด

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจยังให้ความสำคัญกับความสามารถในการย้ายจากสถาปัตยกรรมที่เน้นเราเตอร์ไปเป็นเน้นแอปพลิเคชันแทน รวมถึงความสามารถในการกำหนดค่า การจัดการ และการควบคุมสำนักงานสาขาจากส่วนกลาง ความกังวลอันดับหนึ่งของพวกเขาคือ ความยืดหยุ่นตลอด 24 ชั่วโมงและความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีนโยบายความปลอดภัยระดับแกรนูลาร์ แอปพลิเคชันและ WAN ที่มีสมรรถนะสูงเหนือระดับ และการมองเห็นเครือข่ายเชิงลึกจากต้นจนจบและประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน

ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า ธุรกิจส่วนใหญ่คาดหวัง ROI ที่ 25-50% หรือการลดค่าใช้จ่ายของ WAN จากการปรับใช้ SD-WAN ประเภทธุรกิจค้าปลีก การผลิต และ BFSI คาดหวัง RoI สูงกว่าการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับบริษัทที่มีสาขา 50 แห่งขึ้นไปมีความคาดหวังมากกว่าบริษัทที่มีสาขา 11-50 แห่ง

ผลการสำรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากซิลเวอร์ พีค ยืนยันว่า SD-WAN เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญสูง Roopashree Honnachari ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมของบริการการสื่อสารทางธุรกิจและบริการประมวลผลคลาวด์ของ Frost & Sullivan ระบุว่า ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก 85% ระบุว่า SD-WAN ถือเป็นกุญแจสำคัญในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การรักษาลูกค้าและการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิเชิงบวกในท้ายที่สุด

ผลการสำรวจได้ยืนยันสิ่งที่เราได้ยินจากลูกค้ากว่า 1,000 ราย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข่ายงานบริเวณกว้างแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากจะมีฟังก์ชันหลักๆ เช่น การกำหนดเส้นทาง การรักษาความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพ WAN แล้ว เรายังเรียนรู้และปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง” — John Vincenzo รองประธานอาวุโสและ CMO ที่ซิลเวอร์ พีคกล่าวเสริม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] 5 แนวโน้มธุรกิจไทย หลังประกาศใช้กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปีนี้นอกจากภาคธุรกิจต้องฟื้นฟูกิจการจากพิษโควิดแล้ว การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 1 มิถุนายนนี้ กำลังเริ่มเป็นที่จับตาของภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจโลก เพราะทุกที่กำลังจับตาดูว่าไทยจะใช้กฎหมายนี้อย่างจริงจังขนาดไหน เพื่อเชื่อมโยงกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศที่บังคับกันอย่างจริงจังแล้ว โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปซึ่งหากการบังคับใช้ไม่เกิดผลจริงจัง การกีดกันทางการค้าคงมีผลตามมา

[Guest Post] Bluebik’ วางเป้าหมายปี 65 เติบโตแข็งแกร่งไม่ต่ำกว่า 30% คาดธุรกิจสถาบันการเงิน ประกันภัย มุ่งทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต่อเนื่อง

Bluebik คอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำแบบครบวงจร รุกสร้างการเติบโตไม่หยุด วางเป้าหมายปี 2565 ทำรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30% จากการขยายตัวของบริการหลักเกือบทุกกลุ่ม คาดดีมานด์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โชว์ผลงานรอบปีที่ผ่านมาผ่านการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ไม่ต่ำกว่า 30 ราย มั่นใจรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่ง