Breaking News

ใช้ FPGA และ Solid State Drive เร่งความเร็วการประมวลผลข้อมูลบน Database ได้สูงสุด 100 เท่า

Hitachi พัฒนาแนวทางใหม่ในการเร่งความเร็วของระบบ Database ให้สูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม 10-100 เท่า ตอบโจทย์ Real-time Data Analytics สำหรับองค์กร

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

Hitachi ได้ออกมาประกาศถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการเร่งความเร็วการประมวลผลข้อมูลที่จัดเก็บอยู่บน Database ให้มีความเร็วสูงกว่าเดิม 10-100 เท่าเพื่อตอบโจทย์การทำ Real-time Data Analytics สำหรับองค์กร โดยมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 

1. เทคโนโลยี Database Management Systems ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานบน FPGA

ภายใน FPGA ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำ Data Analytics แก่ข้อมูลบน Database โดยเฉพาะนั้น จะแบ่งหน่วยความจำออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความเร็วสูงแต่มีพื้นที่จำกัดเพียงไม่กี่ MB และกลุ่มที่มีความเร็วต่ำกว่าแต่มีพื้นที่หลาย GB ด้วยกัน ซึ่งระบบ Database Management ที่ทาง Hitachi ออกแบบมานี้ก็สามารถนำหน่วยความจำทั้ง 2 กลุ่มนี้มาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับการประมวลผลความเร็วสูงได้เป็นอย่างดีด้วยสิทธิบัตรกว่า 13 ฉบับที่ใช้พัฒนาเทคโนโลยีนี้

 

2. เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลภายใน Database ด้วยการให้ FPGA ทำงานร่วมกันแบบ Parallel

เพื่อให้รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันระหว่าง FPGA หลายๆ ชุดแบบ Parallel เพื่อรับข้อมูลขนาดใหญ่มาแบ่งเป็นส่วนย่อยและทำการประมวลผลพร้อมๆ กันจึงเป็นสิ่งจำเป็น Hitachi จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วย

 

3. ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ All-Flash Array

เพื่อให้ระบบ Storage นั้นมีความเร็วในระดับที่สูงเพียงพอสำหรับการเรียกใช้งานของเหล่า FPGA ดังกล่าว All-Flash Array จึงกลายเป็นเทคโนโลยีหลักในการจัดเก็บข้อมูลของระบบ Database ไปโดยปริยายนั่นเอง

 

ทั้ง 3 เทคโนโลยีนี้เมื่อทำงานร่วมกันแล้วก็จะทำให้งานประมวลผลแบบ Real-time ภายในองค์กรต่างๆ เป็นไปได้จริงขึ้นมาทันที และด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมากกว่าเทคโนโลยีเดิม 10-100 เท่านี้ก็ทำให้การประมวลผลนั้นสามารถทำได้แบบ Self-service และทำให้พนักงานภายในองค์กรสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น เช่น การนำไปประยุกต์ใชัภายในระบบ Data Analytics ภายในสถาบันการเงินเพื่อให้คำแนะนำในการลงทุนสำหรับลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันไปแบบ Real-time โดยเจ้าหน้าที่สามารถทำการปรับแต่งการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีที่ทำการพูดคุยกับลูกค้า และแจ้งผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถทำงานร่วมกับ Pentaho Business Analytics ระบบวิเคราะห์ข้อมูลของทาง Hitachi เองได้อีกด้วย ทำให้เหนือขึ้นไปจากชั้นของ Database แล้ว การนำข้อมูลไปวิเคราะห์และแสดงผลก็สามารถทำได้อย่างเบ็ดเสร็จครบจบในตัวด้วยเช่นกัน

ที่มา: https://au.finance.yahoo.com/news/hitachi-develops-high-performance-data-083600461.htmlAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Enterprise Container Management with Google Kubernetes Engine

สำหรับผู้ที่ไม่เข้าฟังบรรยาย Tangerine | Google Webinar เรื่อง “Enterprise Container Management with Google Kubernetes Engine (GKE)” พร้อมสาธิตความสามารถเด็ดของ …

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด