รู้จักกับ Hillstone Secure SD-WAN: ระบบ SD-WAN พร้อมความสามารถด้าน Security ตอบโจทย์ยุค Distributed Enterprise

SD-WAN นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในโซลูชันด้านระบบเครือข่ายที่ธุรกิจองค์กรจะขาดไม่ได้อีกต่อไป แต่โซลูชัน SD-WAN จากผู้ผลิตแต่ละรายนั้นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน

Hillstone Secure SD-WAN คือระบบ SD-WAN ที่ต่อยอดมาจากการนำ Next-Generation Firewall มาใช้ในฐานะของ CPE เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านช่องทางหลากหลายผ่าน VPN พร้อมเลือกเส้นทางการรับส่งข้อมูลที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ และยังปกป้องผู้ใช้งานและระบบเครือข่ายได้ด้วยความสามารถที่รอบด้านของ Next-Generation Firewall อีกด้วย

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Hillstone Secure SD-WAN ให้เห็นภาพถึงการออกแบบและใช้งานระบบ รวมถึงความสามารถของโซลูชันนี้ที่แตกต่างจาก SD-WAN อื่นๆ กันครับ

Hillstone Secure SD-WAN: โซลูชัน SD-WAN ผสานความสามารถ Edge Security

Hillstone Secure SD-WAN นี้เป็นโซลูชันระบบ SD-WAN ที่เน้นเรื่องของความง่ายดายในการติดตั้งใช้งานดูแลรักษา พร้อมความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับธุรกิจองค์กร ที่รองรับในอุปกรณ์ CPE ที่เป็น Next-Generation Firewall ทำให้องค์กรสามารถผนวกรวมอุปกรณ์ Network และ Security ที่สาขาให้เหลือเพียงชิ้นเดียวได้ ในขณะที่การบริหารจัดการด้าน Network และ Security ร่วมกันก็สามารถทำได้จากศูนย์กลาง

Credit : Hillstone Networks

แนวทางดังกล่าวนี้ช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะยาวลงได้อย่างคุ้มค่า โดยภายในโซลูชันของ Hillstone Secure SD-WAN จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

 1. SD-WAN Controller สำหรับติดตั้งที่สาขาหลักขององค์กร และทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบโดยรวมจากศูนย์กลาง
 2. VPN HUB จุดศูนย์รวมเชื่อมต่อ VPN จากสาขาแห่งต่างๆ โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งในองค์กรด้วยการใช้ Hillstone Next-Generation Firewall หรือติดตั้งบน Cloud ด้วย Hillstone CloudEdge
 3. CPE อุปกรณ์เชื่อมต่อ VPN จากสาขาปลายทาง พร้อมความสามารถด้าน Network Security ปกป้องระบบเครือข่ายและผู้ใช้งานไปพร้อมกัน
Credit: Hillstone Networks

สำหรับความสามารถที่โดดเด่นและน่าสนใจของ Hillstone Secure SD-WAN จะมีดังต่อไปนี้

Credit: Hillstone Networks

1. ติดตั้งใช้งานได้ง่ายด้วย Zero Touch Provisioning

ในการติดตั้งใช้งาน CPE ตามสาขาต่างๆ ขององค์กรนั้น ระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติทั้งหมด ตั้งแต่การเชื่อมต่อเครือข่ายมายัง SD-WAN Controller และดาวน์โหลดการตั้งค่าต่างๆ ไปทำการตั้งค่าเริ่มต้น และเริ่มให้บริการ SD-WAN ด้วยการเชื่อมต่อ VPN และควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายได้ทันที ทำให้การติดตั้ง CPE ที่แต่ละสาขานั้นไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT เดินทางไปติดตั้งด้วยตนเองแต่อย่างใด

 1. เชื่อมต่อ VPN บนหลากหลายลิงค์ พร้อม Intelligent Routing

การเชื่อมต่อ VPN แบบเข้ารหัสจาก CPE ไปยัง Data Center, Cloud และ SaaS นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านลิงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย 3G, 4G, 5G, Broadband, DSL หรืออื่นๆ ก็ตาม โดยระบบจะใช้เทคโนโลยี Intelligent Routing ในการควบคุมเส้นทางการรับส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดเอาไว้ โดยหากมีลิงค์เชื่อมต่อใดที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือใช้งานไม่ได้ ระบบก็จะทำ Failover ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้การเชื่อมต่อยังคงเกิดขึ้นได้และไม่กระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

 1. บริหารจัดการ SD-WAN ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง

ผู้ดูแลระบบ IT สามารถทำการบริหารจัดการและปรับแต่งการตั้งค่าของ SD-WAN ทั้งหมดที่ใช้งานผ่าน SD-WAN Controller ได้ในหน้าจอเดียว ช่วยให้การควบคุมการทำงานเชื่อมต่อ Network และนโยบายด้าน Security ของระบบเครือข่ายภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และติดตามประสิทธิภาพหรือคุณภาพของลิงค์ที่เชื่อมต่อและสาขาเข้าด้วยกันได้ในแบบ Real-Time

 1. ปกป้องเครือข่ายและผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย

Hillstone Secure SD-WAN นั้นได้ผสานรวมความสามารถทั้งหมดของ Next-Generation Firewall เอาไว้ภายในระบบ ทำให้สามารถปกป้องผู้ใช้งานและระบบเครือข่ายได้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เช่น

 • Application Control ครอบคลุม Application มากกว่า 3,000 รายการ
 • Intrusion Prevention โดยมี Signature มากกว่า 8,000 รายการ
 • Antivirus ตรวจจับ Virus และ Malware ได้พร้อมการอัปเดต Signature แบบ Real-Time
 • Network Attack Defense ปกป้องการโจมตี DoS, DDoS และ Protocol Anomaly ในเครือข่าย
 • User Control ยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานร่วมกับ Active Directory ในองค์กร
 • URL Filtering คัดกรอง URL มากกว่า 140 ล้านรายการ
 • Anti-Spam ป้องกันการสแปมอีเมล์ผ่าน SMTP และ POP3
 • Sandbox ตรวจสอบพฤติกรรมของ File และ Protocol ต่างๆ เพื่อค้นหาภัยคุกคามที่แอบแฝง

จะเห็นได้ว่าการใช้ Next-Generation Firewall มาทำหน้าที่เป็น CPE ในระบบ SD-WAN นั้น ช่วยให้การปกป้องผู้ใช้งานและระบบเครือข่ายขององค์กรเป็นไปได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และง่ายต่อการบริหารจัดการ เนื่องจาก Network และ Security นั้นได้ผสานการทำงานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วในโซลูชัน Hillstone Secure SD-WAN นี้

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hillstone Secure SD-WAN สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hillstonenet.com/solutions/secure-sd-wan-for-enterprise/

ปกป้องระบบ IT Infrastructure ของคุณอย่างมั่นใจ ด้วยโซลูชัน Infrastructure Protection ครบวงจรจาก Hillstone Networks

Hillstone Networks นั้นเป็นผู้พัฒนาโซลูชันด้าน Infrastructure Protection ที่ใช้หลักการ 3 ประการในการรับมือกับภัยคุกคามและโจมตีรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจองค์กร ได้แก่

 1. See มีโซลูชัน Network Security ที่ครอบคลุมทั้งแต่ Edge ถึง Cloud และตรวจสอบข้อมูลในเครือข่ายได้ทั้งระดับของผู้ใช้งานไปจนถึง Application
 2. Understand ใช้ Advanced Threat Intelligence และ Analytics เพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
 3. Act มีเทคโนโลยีสำหรับตอบสนองต่อภัยคุกคามได้หลายแนวทาง ทั้งในระดับของ Edge, Cloud, Server, Endpoint, Application และ Web

ด้วยหลักการดังกล่าวนี้เอง ทำให้ Hillstone Networks นั้นมีการพัฒนาโซลูชันด้าน Cybersecurity ใหม่ๆ มาเสริม Portfolio อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการใช้งาน ตอบสโจทย์ความต้องการขององค์กรให้ได้มากที่สุด

นอกเหนือไปจากโซลูชันที่มีหลากหลายครบถ้วนครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจองค์กรแล้ว Hillstone Networks ยังมีเทคโนโลยีที่โดดเด่น เช่น

 • การนำ AI มาใช้ในระบบ NDR และ XDR เพื่อให้ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ
 • การทำ Micro-segmentation และ NFV สำหรับการบริหารจัดการและปกป้อง Cloud Workload โดยเฉพาะ
 • โซลูชัน SD-WAN และ ZTNA ที่สามารถปกป้องผู้ใช้งานในการทำงานแบบ Hybrid Work ที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาได้อย่างง่ายดาย

ระบบ Firewall ของ Hillstone Networks นั้นได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Gartner’s Magic Quadrant for Network Firewalls ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยในรายงานฉบับล่าสุดของปี 2021 ทาง Gartner ก็จัดอันดับให้ Hillstone อยู่ในกลุ่ม Visionary

สนใจโซลูชันด้าน Cybersecurity ติดต่อทีมงาน Hillstone Networks ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันทางด้าน Cybersecurity ใดๆ สามารถติดต่อทีมงาน Hillstone Networks ได้ทันทีที่คุณ Wanlop Tongvanitniyom, Country Manager, Hillstone Networks ประเทศไทย ได้ที่โทร: +66 88 6282446 หรือ Email: wanlop@Hillstonenet.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.hillstonenet.com/ 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง เพิ่มสิทธิประโยชน์ผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยขายสินค้าออนไลน์ผ่านโครงการ “AMAZON New Seller Incentives” ในประเทศไทย

โครงการใหม่มอบสิทธิประโยชน์สูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ออกแบบเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการธุรกิจในไทยให้เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์อเมซอนและเติบโตในเวทีโลกอย่างรวดเร็ว

Google ออกแบบกล้องติดตั้งบนรถยนต์ Street View ขนาดจิ๋ว 15 ปอนด์

15 ปี ของกล้อง Street View ได้รวบรวมภาพจากทั่วทุกมุมโลก และสร้างภาพแผนที่ 360 องศาอยู่บนแพลตฟอร์ม Google Maps ซึ่งที่มาของภาพที่มีความละเอียดสูง ถูกถ่ายจากกล้องที่ติดตั้งอยู่บนรถยนต์ Street View …