[Guest Post] ยกระดับการเข้าใช้งานระบบในองค์กรด้วย Jamf Connect

เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่หลายๆองค์กร ยังคงใช้ระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) ผ่านการเชื่อมต่อกับ Active Directory เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานต่าง ๆ ภายในองค์กร

ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พนักงานภายในองค์กรต้องปรับรูปแบบการทำงานจากเดิมๆ เป็นทำงานจากภายนอกออฟฟิศ หรือทำงานจากสถานที่ต่างๆ หรือ Work From Home มากยิ่งขึ้น ดังนั้นองค์กรจําเป็นต้องพัฒนากระบวนการทำงาน และยกระดับความสามารถในการจัดการและรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Mobile Devices หรือการใช้งาน Cloud Services ของพนักงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องผูกมัดกับ Active Directory กับสถานที่ๆ กำหนดไว้

นั่น!!! จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการยกระดับการการยืนยันตัวตนแบบเดิมๆ ขององค์กรยุคใหม่ และ Jamf Connect จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่องค์กรยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมี… ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน หรือพนักงานภายในองค์กรของคุณสามารถเข้าใช้งาน Apple Devices และเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ขององค์กรผ่านการเข้าใช้งานด้วยข้อมูลประจําตัวผ่านคลาวด์เพียงชุดเดียว

Jamf Connect คืออะไร?

Jamf Connect เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการยืนยันตัวตน การบริหารจัดการรหัสผ่าน และการบริหารสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการ Cloud Services ให้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

Jamf สามารถช่วยองค์กรท่านได้อย่างไร

Account Provisioning

Jamf Connect ทำให้พนักงานในองค์กรสามารถที่จะเข้าถึง Mac และแอปพลิเคชันต่างๆ โดยใช้ Username และ Password เดียวกัน ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น และไม่จำเป็นต้องจำ Username และ Password หลายอัน ซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะไม่ทำการเชื่อมต่อ Active Directory

Identity Management

Jamf Connect สามารถเชื่อมต่อกับ Cloud Identity Providers ได้หลากหลาย ซึ่งจะทำให้ IT Admin สามารถตรวจสอบการใช้งาน Devices หรือ Cloud Services ของผู้ใช้งานได้ รวมถึงสามารถให้สิทธิ์ต่าง ๆ ผ่าน Cloud Provider และดูแล Security และ Compliance ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรให้กับทั้ง Device และ Users

Password Synchronization

Jamf Connect สามารถช่วย Synchronize รหัสผ่านของ Users ระหว่าง Cloud Identity Providers กับ Local Account บนเครื่อง Mac ได้ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านก็ตาม

Jamf Connect สามารถบริหารจัดการร่วมกับ Identity Providers ชั้นนำ

OktaOneLoginGoogle Cloud Identity
AzurePingFederateIBM Security Verify

ปลดล็อคการทำงานแบบ Passwordless ด้วย Jamf Connect ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Mac ของตนเองผ่าน iPhone ได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น Face ID, Touch ID หรือ PIN ผู้ใช้งานก็สามารถเข้าถึง Mac ได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจเครื่องมือช่วยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของ Apple หรือ Jamf สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0894431 / thachpan@metrosystems.co.th

#metrosystems #metrooncloud #jamf #jamfconnect #apple #appledevice #applemanagement #appledevicesmanagement #appleecosystems


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี! The New Digital Age: Reshaping The Future Of Your Digital Workforce [16 มิ.ย.22]

มาร่วมค้นหา New Operating Model ในการนำ Intelligent Automation (IA) เข้ามาช่วยผลักดันให้เป็นผู้นำในธุรกิจแม้สถานการณ์โลกต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมแนะนำการลงทุนใน IA ให้คุ้มค่าจากประสบการณ์ของ Blue Prism CTO …

ปกป้องข้อมูลและกู้สถานการณ์จาก Ransomware โดยอัตโนมัติ ด้วย IBM FlashSystem Cyber Vault

ทุกวันนี้ การรับมือกับ Ransomware ได้กลายเป็นหนึ่งในหน้าที่พื้นฐานของเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ภายในองค์กรไปแล้ว และแน่นอนว่าเหล่าผู้พัฒนาโซลูชันระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะ Enterprise Storage เองต่างก็ได้มีการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว