Black Hat Asia 2023

[Guest Post] ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ นำ Infor XM และ Infor dEPM ทำตลาดในไทย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ลดขั้นตอนเอกสารในองค์กร

โควิด-19 & New Normal ส่งผลให้รูปแบบการเบิกจ่าย เคลม  ต้องล่าช้า ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์  สบช่องนำ  Infor XM และ  Infor dEPM ทำตลาดในไทย เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เกิดความคล่องตัว เพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ลดขั้นตอนและเอกสาร ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเบิกจ่าย วางแผนบริหารค่าใช้จ่าย งบประมาณ และปรับนโยบายการอนุมัติให้สอดคล้อง และรวดเร็ว

 

บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้นำทางด้านการให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ ที่ให้บริการมาแล้วมากกว่า 15 ปี  ในประเทศไทย เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารจัดการทรัพยากร และระบบบริหารจัดการค่าใช้จ่าย โซลูชั่นส์ของทรัยฟอร์ส ครอบคลุมในทุกส่วนของการทำงานและรองรับองค์กรทั้งระดับข้ามชาติและองค์กรแบบ SME โดยมีลูกค้ามากกว่า 220  บริษัทในกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมในทุกภาคส่วนของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ นอกจากสำนักงานในประเทศไทย ทรัยฟอร์ส ยังมีสำนักงานที่สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ และมีลูกค้าอยู่ในพม่า เวียดนาม เขมร

นางสาว ณุตตมา แก้วบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด

 

นางสาวณุตตมา แก้วบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ฯ มีความชำนาญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงิน การบริการ ค้าส่ง และค้าปลีก และเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอที เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับท๊อป ให้กับ อินฟอร์ มานานกว่า 15 ปี ซึ่งในช่วงภาวะวิกฤติ ของโควิด- 19 นั้น ได้พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของบริษัท ที่เป็นซัพพลายเออร์ และพนักงานบริษัทในแผนกต่าง ๆ ได้ทำการเบิกจ่ายล่าช้า กว่าระบบงานปรกติ เพราะการทำงานจากที่บ้าน (work from home) ของทั้งพนักงานและผู้บริหาร อินฟอร์จึงได้แนะนำซอฟต์แวร์ Infor XM Expense Management เพื่อแก้ปัญหาการเบิกเงินที่ล่าช้า ด้วยการให้ผู้อนุมัติหลาย ๆ คนได้เข้าถึงรายละเอียดของการเบิกจ่าย  และ Infor dEPM Dynamic Enterprise Performance Management  ช่วยให้องค์กรวางแผนทางการเงิน และปรับเปลี่ยนงบประมาณตามสภาวะตลาด เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ

Infor Expense Management หรือ Infor XM ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับโมดุลต่างๆ เช่น Expense Claim ที่สามารถกำหนดนโยบาย เพื่อทำเรื่องเบิกจ่าย ตรวจสอบอัตโนมัติ และโมดุล Travel Request เพื่อการอนุมัติการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้อนุมัติเห็นได้แบบ real time ซึ่งผู้อนุมัติสามารถดูรีพอร์ทการขอเบิกจ่ายและตรวจสอบงบประมาณได้ ซึ่งโซลูชั่นส์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในส่วนของกระดาษ  รองรับการสแกนใบเสร็จช่วยตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน

สำหรับ Workflow Automation สามารถกำหนดได้เองตามผังการอนุมัติขององค์กร  และในกรณีผู้อนุมติไม่อยู่ สามารถโอนหรือย้ายให้ผู้อนุมัติผู้อื่น โดยองค์กรสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ว่า หากพนักงานใช้บริการ Supplier ใดเป็นปริมาณมาก  สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อต่อรองราคากับ supplier ให้ได้ราคาที่ดีขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร

Infor Dynamic Enterprise Performance Management หรือ Infor dEPM เป็นซอฟต์แวร์ที่เชื่อมชอฟต์แวร์อื่น ๆ อาทิ ERP  POS HR Payroll  เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลได้ในโปรแกรมเดียว ดังนั้น  Infor dEPM  จึงออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการจัดทำรายงาน ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ให้ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆ ระบบ เป็น Integrated Platform ในลักษณะที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการ วิเคราะห์ และวางแผน เช่นหากสินค้าตัวนี้ยอดขายไม่ถึงเป้า ต้องเพิ่มการผลิตหรือเพิ่มการโปรโมท นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือในการแทร็ก Financial Performance วางแผนแบบ What-if simulation ทำ Budgeting & Planning และ Analytics ให้องค์กรเห็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น 

สิ่งที่ทำให้ Infor dEPM ใช้งานได้เหมาะที่สุดสำหรับแต่ละองค์กร คือ Dashboard ซึ่งโปรแกรมมีทั้งแบบมาตรฐาน สำหรับแต่ละธุรกิจและผู้ใช้สามารถออกแบบเองได้ และสามารถแบ่งหมวดหมู่เพื่อรองรับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เช่น ฝ่ายขายให้ความสำคัญกับยอดขาย ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญของผลประกอบการ หรือฝ่ายจัดซื้อ โฟกัสในส่วนของค่าใช้จ่าย ต้นทุน โดยระบบทั้งหมดสามารถทำงานผ่านเว็บ ไอแพ็ดหรือโทรศัพท์มือถือได้

นางสาว ณุตตมา แก้วบุญเรือง กล่าวต่อว่า  Infor dEPM มีความเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องมีการวางแผนทางการเงิน  จัดทำงบประมาณ และมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทอินฟอร์ ฯ ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ไปแล้วกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก และทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ ได้ติดตั้งอีกกว่า10 บริษัทในประเทศไทยภายในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้  ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับการเริ่มต้นทำการตลาด  ส่วนโปรแกรม Infor XM มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก มีขั้นตอน และการอนุมัติการเบิกจ่าย เช่น บริษัทประกันชีวิต และประกันภัย  แต่ละบริษัทที่ได้ติดตั้งโปรแกรมนี้ไปแล้ว พบว่าทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลาการจัดการ และลดต้นทุนของการใช้แรงงานคนมาจัดการ บริษัท ฯ ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวไปแล้ว พบว่าลดเวลาการเบิกจ่ายได้เร็วกว่าปกติถึงหนึ่งเท่า  เพราะโปรแกรมนี้ได้รองรับการสแกนใบเสร็จ และเข้าถึงผุ้อนุมัติได้หลายคน  สนับสนุนการทำงานแบบรวมศูนย์ที่โปรแกรมอื่นยังไม่เคยมี ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการติดตั้งและวางระบบให้ 3 บริษัทในเวลาเดียวกัน และคาดการณ์ว่า หลังจากที่สถานการณ์โควิด 19  คลี่คลายแล้วในช่วง ครึ่งปีหลัง ของปี 2565 นั้น จะทำยอดขายได้กว่า 2 เท่า

นายพงษ์ศักดิ์ วรสายัณห์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค ประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

นายพงษ์ศักดิ์  วรสายัณห์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค ประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจชั้นนำที่ช่วยองค์กรลูกค้า ใน 164 ประเทศ  กล่าวว่า  “ความสามารถของอินฟอร์ในการเติบโตด้านธุรกิจ อย่างประสบความสำเร็จ ในประเทศไทยในปี 2021 เป็นผลมาจากความร่วมมือของพันธมิตรของพวกเรา อย่างเช่น ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์  และความร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรม ความทันสมัย และการมุ่งแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  เพื่อช่วยให้บริษัทคงไว้ซึ่งความสามารถด้านการแข่งขัน อินฟอร์จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทรัยฟอร์สเพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย และช่วยสร้างความยืดหยุ่นด้านธุรกิจและช่วยเร่งระยะเวลาในการลงทุนด้านไอทีของพวกเรา”  

เกี่ยวกับอินฟอร์

อินฟอร์ หนึ่งในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจชั้นนำที่ช่วยองค์กรลูกค้า 75,000 แห่ง ใน 164 ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินฟอร์ได้ที่ www.infor.co.th.                                      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ณิชาภัทร ปุญณ์ภควัน

081 894 6509


About Maylada

Check Also

Adobe Summit 2023: ขับเคลื่อนการเติบโตด้วย “ประสบการณ์” [Guest Post]

• อะโดบีเปิดตัวนวัตกรรมมากมายสำหรับ Adobe Experience Cloud โดยเน้นบริการใหม่ด้าน generative AI, personalization, การจัดการด้านคอนเทนต์ และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงโซลูชั่น Content Supply Chain …

IBM Business Automation โซลูชั่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจด้วยการผสมผสานระบบ BPM, ECM และ Case Manager [Guest Post]

บทความนี้จะแนะนำการใช้ IBM Business Automation เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร โดยเน้นไปที่ระบบ Business Process Management (BPM) Enterprise Content Management (ECM) และ …