ผลการวิจัย : ตลาด Global Healthcare Cloud Computing ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 148,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2028

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถูกมองว่าจะสร้างส่วนแบ่งรายได้สูงสุดในช่วงเวลาที่คาดการณ์กันไว้ในผลงานวิจัย สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีถูกนำมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มขึ้น เช่น ระบบบันทึกสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ mHealth, telehealth และ e-prescribing และอื่นๆ ที่กำลังเพิ่มอัตราการขยายตัวให้กับอุตสาหกรรม Healthcare
Image Credit : fingent.com
ในปี 2021 ตลาด Global Healthcare Cloud Computing ถูกมองว่าน่าจะมีมูลค่ากว่า 48,210 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อีกถึง 148,190 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2028 โดยมีอัตรา CAGR 17.5% สำหรับในช่วงปี 2022-2028
 
ภาครัฐ – มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางคลินิกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้านการส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในระดับภาคประชาชน สองปัจจัยนี้เป็นแรงกระตุ้นช่วยให้ตลาด Global Healthcare Cloud Computing เติบโตเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว
 
ภาคเอกชน – มีผู้เล่นด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่สอดแทรกเข้ามาสู่ตลาด Global Healthcare Cloud Computing ซึ่งบริษัทต่างๆ มีการประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์ม Healthcare Cloud Computing ออกมาให้บริการ อาทิเช่น IBM Corporation, Dell, Wipro, CareCloud Corporation, ClearDATA, NetDepot.com LLC, Iron Mountain Incorporated, IBM Watson Health, Cisco Systems Inc., L.P., Microsoft, VMware, Inc., Oracle, Carestream Health และอื่นๆ การแข่งขันที่เข้มข้นทำให้เห็นว่าบริษัทเหล่านี้พยายามลงทุนอย่างหนักในการขยายธุรกิจเพื่อส่วนแบ่งการตลาดจำนวนมากที่เปิดกว้างรออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมซื้อกิจการเพื่อการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วที่สุด หรือการประกาศความร่วมมือระดับพันธมิตรเพื่อเป้าหมายการเติบโตร่วมกันที่แข็งแกร่ง
 
ภูมิภาคที่มองว่ามีโอกาสเติบโตเร็วที่สุด คือ เอเชียแปซิฟิก เนื่องด้วยการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็วและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางของภูมิภาคนี้ รวมถึงความรวดเร็วในการขยายตัวด้านวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงถูกมองกันว่าภูมิภาคนี้จะมีส่วนแบ่งรายได้สูงที่สุดตามช่วงเวลาที่คาดการณ์กันไว้ข้างต้น
 
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมกับการลงทุนด้าน R&D ที่เพิ่มขึ้นในสาขาการดูแลสุขภาพ เป็นอีกปัจจัยที่เป็นส่วนเพิ่มการเติบโตให้กับตลาด Global Healthcare Cloud Computing
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

รายงาน Global Digtial 2023 ที่คนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ในหลายด้าน แล้วเราควรวางแผนลงทุนไอทีอย่างไร

ทุก ๆ ปี We are social ซึ่งเป็นเอเจนซีทางด้านโซเชียลมีเดีย จะทำรายงานประจำเกี่ยวกับสรุปสถิติการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชันต่าง …

10 อันดับ เทรนด์ Manufacturing (2023 & 2024)

ข้อมูลจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่าอัตราการเติบโตทั่วโลกอยู่ที่ 18.2% ในปี 2022 อุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัว ความยืดหยุ่นคือประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การผลิตทั่วโลก