CDIC 2023

Gartner เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีประจำปี 2019: Blockchain, Quantum, Augmented Things, AI

Gartner ได้ออกมาเผยถึง 10 เทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีประจำปี 2019 ในงาน Gartner Symposium/ITxpt ที่จัดขึ้นในเมือง Orlando เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอสรุปเนื้อหาเอาไว้เป็นภาษาไทยดังนี้

 

Credit: ShutterStock.com

 

1. Autonomous Things

หุ่นยนต์, Drone และรถยนต์ไร้คนขับจะเริ่มนำ AI ไปใช้เพื่อให้สามารถทำในสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เคยต้องทำด้วยตนเองได้มากขึ้น เปลี่ยนจากการใช้ Rigid Programming มาใช้ AI แทน เช่น หาก Drone บินสำรวจในฟาร์มแล้วพบว่าพืชผลในนั้นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว Drone ก็จะส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวหรือรถเก็บเกี่ยวให้ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ มีความเป็นโซลูชันมากขึ้น เป็นต้น

 

2. Augmented Analytics

หัวใจของการทำ Augmented Analytics หรือการทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning นั้นจะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจได้มีองค์ความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และจะทำให้เกิดกลุ่ม Citizen Data Scientist มากขึ้นไปด้วย โดย Gartner ได้ทำนายเอาไว้ว่าภายในปี 2020 จะมีกลุ่ม Citizen Data Scientist เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่าเลยทีเดียว

 

3. AI-Driven Development

แนวโน้มเดิมที่ Data Scientist เคยต้องทำงานร่วมกับ Software Developer เพื่อพัฒนาโซลูชันที่นำ AI เข้าไปเสริมนั้นจะเปลี่ยนไป โดยเครื่องมือที่จะทำให้เหล่า Software Developer สามารถนำ AI ไปเสริมใน Application ของตนได้นั้นจะมีหลากหลายและใช้งานง่ายมากขึ้น ทำให้การนำ AI ไปใช้งานจริงนั้นจะมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และ AI เองก็จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการต่างๆ เช่น การพัฒนา Software หรือระหว่างกระบวนการทำงานของ Data Scientist มากขึ้นด้วย โดย Gartner ทำนายว่าภายในปี 2020 นั้น ใน 40% ของการพัฒนา Software จะต้องมี AI Co-developer เข้าไปร่วมงานด้วย

 

4. Digital Twins

Digital Twin หรือการนำข้อมูลจากวัถตุหรือระบบในโลกจริงไปนำเสนอแบบครบถ้วนทุกมิติในโลก Digital นั้นจะได้รับความนิยมมากขึ้น และ Gartner ก็ได้ทำนายเอาไว้ว่าภายในปี 2020 อุปกรณ์ Connected Device กว่า 20,000 ล้านชิ้นทั่วโลกจะมีตัวตนแบบ Digital Twin ควบคู่ไปด้วย

 

5. Empowered Edge

การทำ Edge Computing หรือการย้ายระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลไปไว้ใกล้ๆ กับ Sensor หรือ Endpoint ให้มากขึ้นและทำงานต่างๆ ได้ก่อนส่งข้อมูลขึ้น Cloud นั้นจะได้รับความนิยมมากขึ้น โดยภายใน 5 ปีนับถัดจากนี้ เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้เป็นอย่างมากก็คือชิปประมวลผลสำหรับงานทางด้าน AI โดยเฉพาะ และระบบโครงข่าย 5G

 

6. Immersive Experience

เทคโนโลยี Conversational Platform ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อหรือควบคุมระบบต่างๆ ได้ด้วยภาษามนุษย์ผ่านทาง Chat หรือการพูดนั้น จะถูกนำมาผสานรวมเข้ากับ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ทำให้เกิดวิธีการสื่อสารและโต้ตอบรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ใช้งานกับเทคโนโลยีขึ้น

 

7. Blockchain

Gartner ระบุว่าการใช้งาน Blockchain ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยนอกเหนือจากการนำ Blockchain มาใช้เพื่อทำการแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นอัตโนมัติ หรือบันทึกสิ่งต่างๆ อย่างน่าเชื่อถือในรูปแบบ Digital แล้ว การนำ Blockchain มาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูล. ติดตามวัตถุสิ่งของ และสร้าง Digital Twin รวมถึงการลดปัญหา Vendor Lock-In ก็จะเกิดมามากขึ้นในอนาคค

 

8. Smart Spaces

พื้นที่อัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากการผสานผู้คน, กระบวนการ, บริการ และสิ่งของอัจฉริยะจะเกิดมากขึ้นทั้งในโลกจริงและในโลก Digital เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน ต่อยอดจากเทคโนโลยี Smart City, Digital Workplace, Smart Home และ Connected Factory ขึ้นไปอีกขั้น ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากขึ้นไปด้วย

 

9. Digital Ethics and Privacy

ประเด็นด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวนั้นได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับบุคคล, องค์กร และภาครัฐ ซึ่งผู้คนนั้นก็ให้ความสำคัญกับการที่เหล่าองค์กรและภาครัฐจะนำข้อมูลของตนเองไปใช้ ในขณะที่องค์กรและภาครัฐเองก็ต้องออกมาดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นแล้วมาตามแก้ไขภายหลัง ดังนั้นข้อตกลงในประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้นจึงจะถูกยกระดับขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำในฐานะสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องทำ

 

10. Quantum Computing

การนำ Quantum Computing มาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมเริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงที่ผ่านมา และเหล่า CIO หรือผู้นำทางด้านระบบ IT ขององค์กรเองก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจในตัวเทคโนโลยีและมองหาวิธีการนำ Quantum Computing มาใช้งานกันมากขึ้น เพื่อที่ว่าเมื่อเทคโนโลยีพร้อมแล้วจะได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดย Gartner คาดว่า Quantum Computing นั้นจะเริ่มใช้งานได้อย่างแพร่หลายภายในปี 2023 ถึง 2025

 

สำหรับรายงานฉบับเต็มสามารถศึกษาได้ที่ https://www.gartner.com/user/registration/prospect?resId=3891569 ส่วนวิดีโอบทวิเคราะห์สามารถดูได้ด้านล่างนี้ครับ

 

ที่มา: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-10-15-gartner-identifies-the-top-10-strategic-technology-trends-for-2019


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ก้าวสู่ธุรกิจขนส่งแห่งอนาคตในแบบ Smart Transportation & Smart Logistics ด้วย 5G, AI และ IoT ไปกับ AIS Business

การขนส่งและโลจิสติกส์นั้นถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรและอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิตสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาคขนส่งและโลจิสติกส์นั้นกลายเป็นส่วนแรกๆ ในหลายธุรกิจที่มีเป้าหมายในการทำ Digital Transformation ที่มีผลลัพธ์เด่นชัด AIS Business ในฐานะของ Digital Enabler สำหรับธุรกิจองค์กรไทย จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการพัฒนาโซลูชันด้าน Smart …

Gartner Hype Cycle ด้าน AI ปี 2023

Gartner ได้ออกคาดการณ์สำหรับการพัฒนาของ AI ในปี 2023 ซึ่งเจาะจงไปที่ Generative AI โดยหัวข้อแบ่งได้ 2 ส่วนคือ นวัตกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจาก Generative AI และอีกส่วนคือ …