ฟรี eBook ภาษาไทย – App สมัยใหม่และการรักษาความปลอดภัย โดย F5 | NGINX

F5 | NGINX ออก eBook ฉบับภาษาไทยเรื่อง “App สมัยใหม่และการรักษาความปลอดภัย” เพื่อแนะนำว่าเพราะเหตุใด Modern App Security จึงเป็นสิ่งจำเป็น และ NGINX App Protect จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ App และ API ในการใช้งานหลายๆ สถานการณ์ได้อย่างไร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด eBook ไปศึกษาได้ฟรี

eBook เรื่อง “App สมัยใหม่และการรักษาความปลอดภัย” ฉบับนี้มีความยาว 34 หน้า เนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

  • วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ Real-time APIs รวมถึงการป้องกัน Bot, API Management, API Gateways และ WAF เช่น NGINX App Protect
  • กลยุทธ์เพื่อการตอบสนองต่อการโจมตีไซเบอร์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเข้ากับวงจรการพัฒนา App โดยตรง
  • วิธีจัดการและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของ App ในสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น Containers และ Microservices
  • ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ Security Proxies ในขณะเดียวกันต้องมีความมั่นคงปลอดภัยในขอบเขตของ Cluster ด้วยเช่นกัน

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] DGA เผยโฉมระบบพอร์ทัลข้อมูลกลาง เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชน

ประเทศไทยดูเหมือนจะมีสวัสดิการครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงยังมีประชาชนหลายคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ ยังมีคนที่ตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการ หรือแม้จะได้รับสวัสดิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุมกับการดำรงชีวิต ทำให้มีช่องว่างอีกมากมายที่จะสามารถพัฒนาและสนับสนุนเพิ่มเติมได้เพื่อให้สวัสดิการมีคุณภาพดีขึ้น

Cisco เปิดตัว Catalyst 9200CX Switch ขนาดเล็ก

Cisco เปิดตัว Catalyst 9200 Switch ขนาดเล็ก ระบายความร้อนแบบ Fanless มาพร้อม 3 รุ่นย่อย