ฟรี eBook: Machine Learning โดยใช้ Python และ Practical Data Analysis

PACKT Publishing เปิดให้ดาวน์โหลด eBook เรื่อง “Building Machine Learning Systems with Python” และ “Practical Data Analysis” ฟรี สำหรับผู้ที่สนใจทางด้าน Machine Learning และการวิเคราะห์ข้อมูล

packt_ml_python_data_analysis

eBook เล่มแรก คือ Building Machine Learning Systems with Python ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหามากถึง 290 หน้า โดยเนื้อหาจะเน้นที่การนำอัลกอริธึมแบบใหม่ล่าสุดของ Machine Learning ภาษา Python มาใช้เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีสร้าง Machine Learning สำหรับข้อความ รูปภาพ และเสียงโดยใช้เครื่องมือและ Library ประเภท Open-source ต่างๆ เช่น Numpy, ScipY, Scikit-learn และ Matplotlib เป็นต้น

ดาวน์โหลด eBook: Building Machine Learning Systems with Python

eBook เล่มที่สอง คือ Practical Data Analysis ซึ่งมีเนื้อหารวม 360 หน้า เป็นหนังสือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Open-source ต่างๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเนื้อหาภายในจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการจำแนกข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้ม และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ เทคนิค และอัลกอริธึมหลากหลายประเภท เพื่อให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ดาวน์โหลด eBook: Practical Data Analysis


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

[Guest Post] SBP ผนึกพันธมิตรไอทีระดับโลก Alcatel มุ่งสู่ผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลครบวงจร

บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด (SBP) ในเครือบริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูล ผนึกกำลังกับอัลคาเทล-ลูเซ่น ประเทศไทย จำกัด (Alcatel) ผู้ให้บริการทางด้านอุปกรณ์การสื่อสารและระบบเครือข่ายชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส …