ADPT

แจกฟรี eBook “Container Security for dummies”

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการทำ App Deployment กันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้งาน Container และ  Container Orchestration Platform เช่น Docker และ Kubernetes สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเรื่อง Container สำหรับบางคนอาจจะยังยากต่อการทำความเข้าใจเนื่องจากเป็นระบบใหม่ มีเครื่องมือที่ยากต่อการใช้งาน และมีปัญหาแบบเฉพาะของมันเอง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ (Container Technology) สามารถเข้ามาช่วยในการทำงานของทีมพัฒนาและทีมรักษาความปลอดภัย (Cyber Security) ให้ร่วมงานกันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด eBook ฟรี

หากใครต้องการดาวน์โหลด eBook ฟรี เรื่อง “Container Security for dummies” เพื่อศึกษาข้อมูลเต็มๆ แนะนำไปปรับใช้ในองค์กร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ paloaltonetworks.com/free-ebook

ทุกวันนี้เหล่านักพัฒนาต้องใช้ระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของ Container และความท้าทายด้านความปลอดภัย ข่าวดีก็คือ DevSecOps สามารถช่วยคุณได้! โดย DevSecOps จะช่วยจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ทีมดูแลความปลอดภัยขององค์กรคุณสามารถที่จะใช้เวลาในการทำงานร่วมกับนักพัฒนาได้มากขึ้น แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้น คุณจะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้าง?

eBook เล่มนี้กล่าวถึงขั้นตอนเริ่มต้นในการใช้กลยุทธ์นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ ไปพร้อมๆ กับประสิทธิภาพในการป้องกันด้านความปลอดภัยให้แข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย

ใน eBook เล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • การเลือกใช้ DevSecOps เพื่อความปลอดภัยของ Container: ทำให้การดำเนินการด้วยคลาวด์และ Container รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • การเริ่มต้นในการจัดการ Container และความปลอดภัยของคลาวด์ (Could Security) ร่วมกันแบบสมัยใหม่: Public Could และ Container นั้นเชื่อมต่อกันภายใน ทีมรักษาความปลอดภัยจึงไม่ควรแยกส่วนของการจัดการความปลอดภัยออกมาจากคลาวด์
  • เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฉบับสมบูรณ์: เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมโยง จัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือน และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม

จากผลการสำรวจของ Portworx Annual ล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งาน Container พบว่า 87% ของบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน IT มีการใช้เทคโนโลยี Container และ 90% ของ Container เหล่านี้ถูกนำไปใช้งานในการผลิต การจัดการความปลอดภัยของ Container จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญของบริษัท เนื่องจาก Container เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ โดยหลายองค์กรขนาดใหญ่จะรวมการใช้งานคลาวด์ และ Container เข้าด้วยกัน เพื่อให้ระบบความปลอดภัยขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดาวน์โหลด Container Security For Dummies และ Security Orchestration For Dummies เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับคอนเทนเนอร์ของคุณได้แล้ว ฟรี!


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] Fujitsu Store as a Services in Retail Business สร้างความแตกต่าง และขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกยุคดิจิทัล

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งการแข่งขันทางธุรกิจ ความต้องการของผู้บริโภค และกฎข้อบังคับของภาครัฐ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก จำเป็นต้องสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

6 ความสามารถการจัดการใหม่ใน Synology DSM 7.0 ที่ผู้ใช้ Synology ต้องรู้จัก

หลังจากที่ Synology ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Firmware รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง DSM 7.0 ที่เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความสามารถให้กับ Synology NAS ทั่วโลกกันแล้ว อัปเดตใหม่นี้ก็ได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้งาน Synology NAS ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปและธุรกิจองค์กรเพิ่มเติมหลากหลายแนวทาง ในบทความนี้ เราจะแนะนำถึง 6 ความสามารถใหม่ใน Synology DSM 7.0 ที่ผู้ใช้งานทุกคนควรรู้จักเอาไว้ เพื่อให้สามารถใช้งาน Synology NAS ได้อย่างคุ้มค่าและมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้