Black Hat Asia 2021

แจกฟรี eBook “Container Security for dummies”

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการทำ App Deployment กันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้งาน Container และ  Container Orchestration Platform เช่น Docker และ Kubernetes สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเรื่อง Container สำหรับบางคนอาจจะยังยากต่อการทำความเข้าใจเนื่องจากเป็นระบบใหม่ มีเครื่องมือที่ยากต่อการใช้งาน และมีปัญหาแบบเฉพาะของมันเอง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ (Container Technology) สามารถเข้ามาช่วยในการทำงานของทีมพัฒนาและทีมรักษาความปลอดภัย (Cyber Security) ให้ร่วมงานกันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด eBook ฟรี

หากใครต้องการดาวน์โหลด eBook ฟรี เรื่อง “Container Security for dummies” เพื่อศึกษาข้อมูลเต็มๆ แนะนำไปปรับใช้ในองค์กร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ paloaltonetworks.com/free-ebook

ทุกวันนี้เหล่านักพัฒนาต้องใช้ระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของ Container และความท้าทายด้านความปลอดภัย ข่าวดีก็คือ DevSecOps สามารถช่วยคุณได้! โดย DevSecOps จะช่วยจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ทีมดูแลความปลอดภัยขององค์กรคุณสามารถที่จะใช้เวลาในการทำงานร่วมกับนักพัฒนาได้มากขึ้น แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้น คุณจะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้าง?

eBook เล่มนี้กล่าวถึงขั้นตอนเริ่มต้นในการใช้กลยุทธ์นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ ไปพร้อมๆ กับประสิทธิภาพในการป้องกันด้านความปลอดภัยให้แข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย

ใน eBook เล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • การเลือกใช้ DevSecOps เพื่อความปลอดภัยของ Container: ทำให้การดำเนินการด้วยคลาวด์และ Container รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • การเริ่มต้นในการจัดการ Container และความปลอดภัยของคลาวด์ (Could Security) ร่วมกันแบบสมัยใหม่: Public Could และ Container นั้นเชื่อมต่อกันภายใน ทีมรักษาความปลอดภัยจึงไม่ควรแยกส่วนของการจัดการความปลอดภัยออกมาจากคลาวด์
  • เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฉบับสมบูรณ์: เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำการเชื่อมโยง จัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือน และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม

จากผลการสำรวจของ Portworx Annual ล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งาน Container พบว่า 87% ของบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน IT มีการใช้เทคโนโลยี Container และ 90% ของ Container เหล่านี้ถูกนำไปใช้งานในการผลิต การจัดการความปลอดภัยของ Container จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญของบริษัท เนื่องจาก Container เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ โดยหลายองค์กรขนาดใหญ่จะรวมการใช้งานคลาวด์ และ Container เข้าด้วยกัน เพื่อให้ระบบความปลอดภัยขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดาวน์โหลด Container Security For Dummies และ Security Orchestration For Dummies เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับคอนเทนเนอร์ของคุณได้แล้ว ฟรี!

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

4 ขั้นตอนปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลดโอกาสเสี่ยงที่จะถูกปรับหรือจำคุกจากพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยโซลูชันจาก Thales

ในพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มีการระบุถึงการลงโทษในกรณีต่างๆ ที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ นั้นเกิดการตื่นตัวต่อประเด็นด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, คู่ค้า และพนักงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจองค์กรไทยสามารถปรับตัวรับกับข้อกำหนดในพรบ. ดังกล่าวนี้ได้ดียิ่งขึ้น Thales ในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยี Data Security และ Data Privacy จึงได้สรุปถึง 4 แนวทางด้าน Data Security ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ เพื่อให้ธุรกิจนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

เปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย G-ABLE Hyperautionmation Solution และ HPE GreenLake Machine Learning

เปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย G-ABLE Hyperautionmation Solution และ HPE GreenLake Machine Learning