Fortinet เข้าซื้อ ZoneFox เสริมคุณสมบัติ EDR และ UEBA ให้ Fortinet Security Fabric

Fortinet ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยประสิทธิภาพสูง เข้าซื้อกิจการ ZoneFox เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำ Threat Detection & Response โดยใช้เทคนิค Machine Learning ให้แก่ Fortinet Security Fabric

ZoneFox เป็นผู้ให้บริการ Cloud-based Threat Analytics ซึ่งเทคโนโลยีของ ZoneFox จะถูกนำเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โซลูชัน Endpoint Security และ SIEM ของ Fortinet เพื่อให้สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามจากภายใน (Insider Threats) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าของ Fortinet จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เพิ่มความสามารถด้าน Visibility ให้แก่ทั้ง Endpoints และ Data Flow รวมไปถึงวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • เทคนิค Machine Learning ถูกนำมาใช้สำหรับตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ใช้
  • สถาปัตยกรรมแบบ Cloud-based สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ อุปกรณ์ ทรัพยากร โปรเซส และพฤติกรรม เพื่อนำมากำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • รองรับการทำ Forensics ซึ่งบันทึกข้อมูลตามลำดับเวลา รวมไปถึงมีหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  • Zero-configuration Agent ที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยรองรับ Agent สูงสุดถึง 10,000 เครื่องโดยประสิทธิภาพไม่ตก
  • สามารถจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนด เช่น GDPR, ISO 27001, HIPAA และ PCI-DSS ได้ทันที

กล่าวโดยสรุปคือ โซลูชันของ ZoneFox จะช่วยให้ FortiClient Endpoint Security จะมีความสามารถด้าน Endpoint Detection and Response (EDR) และ FortiSIEM จะรองรับการทำ User Entity Behavior Analytics (UEBA) ได้นั่นเอง

ที่มา: https://www.fortinet.com/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2018/fortinet-acquired-cloud-based-threat-analytics-company-zonefox.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NEXUS เชิญร่วมสัมมนาฟรี “Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business” อาวุธลับความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา วางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ร่วมกับ SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ อันดับ 1 และ DELL EMC ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ ชั้นนำของโลก ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ทีมไอที และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business" เพื่อเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาเปลี่ยนให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณก้าวสู่การเป็น Omni-Channel และ Online-to-Offline (O2O) ได้อย่างเต็มตัว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

กรณีศึกษา: API กับการทำ Open Banking และการนำ API ไปต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นทั่วโลก

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ข้อมูลได้เข้ามามีบทบาททั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก และ API นั้นก็ถือเป็นเบื้องหลังที่สำคัญอันหนึ่งในการทำให้การนำข้อมูลมาใช้งานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวางอย่างทุกวันนี้ ในบทความนี้เราจะมาเล่าถึงกรณีศึกษาในการนำ API มาใช้ในธุรกิจต่างๆ ทั้งกรณีของการทำ Open Banking ที่กำลังเป็นแนวโน้มใหญ่ และการใช้งาน API ในธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจของตนเองได้