Fortinet เข้าซื้อ ZoneFox เสริมคุณสมบัติ EDR และ UEBA ให้ Fortinet Security Fabric

Fortinet ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยประสิทธิภาพสูง เข้าซื้อกิจการ ZoneFox เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำ Threat Detection & Response โดยใช้เทคนิค Machine Learning ให้แก่ Fortinet Security Fabric

ZoneFox เป็นผู้ให้บริการ Cloud-based Threat Analytics ซึ่งเทคโนโลยีของ ZoneFox จะถูกนำเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โซลูชัน Endpoint Security และ SIEM ของ Fortinet เพื่อให้สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามจากภายใน (Insider Threats) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าของ Fortinet จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เพิ่มความสามารถด้าน Visibility ให้แก่ทั้ง Endpoints และ Data Flow รวมไปถึงวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • เทคนิค Machine Learning ถูกนำมาใช้สำหรับตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ใช้
  • สถาปัตยกรรมแบบ Cloud-based สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ อุปกรณ์ ทรัพยากร โปรเซส และพฤติกรรม เพื่อนำมากำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • รองรับการทำ Forensics ซึ่งบันทึกข้อมูลตามลำดับเวลา รวมไปถึงมีหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  • Zero-configuration Agent ที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยรองรับ Agent สูงสุดถึง 10,000 เครื่องโดยประสิทธิภาพไม่ตก
  • สามารถจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนด เช่น GDPR, ISO 27001, HIPAA และ PCI-DSS ได้ทันที

กล่าวโดยสรุปคือ โซลูชันของ ZoneFox จะช่วยให้ FortiClient Endpoint Security จะมีความสามารถด้าน Endpoint Detection and Response (EDR) และ FortiSIEM จะรองรับการทำ User Entity Behavior Analytics (UEBA) ได้นั่นเอง

ที่มา: https://www.fortinet.com/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2018/fortinet-acquired-cloud-based-threat-analytics-company-zonefox.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เตือนแคมเปญ Phishing บริการ Office 365 หลอกมีอีเมลที่ไม่ถูกส่ง

ผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบความพยายามรอบใหม่ของคนร้ายที่หลอกเหยื่อด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนคล้ายกับว่ามาจาก Office 365 แจ้งว่ามีอีเมลไม่ถูกส่งออกเพื่อจงใจขโมย Credentials ของผู้ใช้งาน

ผลทดสอบพบแบบพิมพ์ 3 มิติสามารถผ่านระบบจดจำใบหน้าในโทรศัพท์หลายรุ่นได้

ผู้เชี่ยวชาญจาก Forbes ได้สร้างโมเดล 3 มิติขึ้นเพื่อทดสอบกับโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานระบบจดจำใบหน้าเอาไว้ โดยเลือก Android มาทดสอบจำนวน 4 รุ่นมาเปรียบเทียบกับระบบป้องกันโทรศัพท์จากค่าย Apple ผลคือโทรศัพท์จากค่าย Android ทั้งหมดถูกหลอกได้จากแบบพิมพ์ 3 …