Ingram SUSE

FMS ร่วมกับ Sage และ Huawei Cloud ขอเรียนเชิญ ท่านลูกค้าที่ต้องการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร เข้าร่วมงาน FMS 28th Anniversary Celebration & Solution Day 12 ม.ค. 2021 นี้

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส ร่วมกับ Sage และ Huawei Cloud  ขอเรียนเชิญ ท่านลูกค้าที่ต้องการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร เข้าร่วมงาน “FMS 28th Anniversary Celebration & Solution Day” ณ โรงแรม แชงการีล่า กรุงเทพ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2021 เพื่อัพเดตความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ ERP ทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ พร้อมฉลองการครบรอบ 28 ปีของบริษัทและขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่าน โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

FMS 28th Anniversary Celebration & Solution Day

วัน: วันอังคารที่ 12 มกราคม 2021 
เวลา: 13:30 – 17:00 น.
สถานที่: โรงแรม แชงการีล่า กรุงเทพฯ
ลงทะเบียน: http://www.fmsconsult.com/en/news-event/seminar/upcoming-event/fms-solution-day.html

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในปี 2021 สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับโปรแกรม ERP ของท่านได้อย่างไร พบคำตอบได้ในงาน FMS 28th Anniversary Celebration & Solution Day ซึ่งจะมีเนื้อหา ดังนี้ 

  • Beyond Normal  with Cloud Technology – เพื่อให้องค์กรของท่านเตรียมตัว เพื่อก้าวกระโดด สำหรับปี 2021 รับฟังจากความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP และ Cloud Technology จาก Huawei Cloud
  • Stay Current with E-Witholding Tax & Etax Solution – บรรยายพิเศษจากวิทยากร จากกรมสรรพกร
  • จุดประกายให้องค์กรของท่าน สามารถแสวงหาโอกาสในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  ด้วย Business Solution ที่หลากหลาย ทั้งด้านบัญชีการเงิน ด้านเทคโนโลยี ด้านการผลิต ด้านการขาย และ ด้านการจัดซื้อ

พิเศษโปรโมชั่น 28 ปี !  Sage 300 & Add On Solution ส่วนลดพิเศษ 20 % หากสั่งซื้อภายในวันที่ 15 มกราคม 2021 

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทันที

ศึกษารายละเอียดภายในงานและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.fmsconsult.com/en/news-event/seminar/upcoming-event/fms-solution-day.html โดย FMS ขอสงวนสิทธิผู้ร่วมงานบริษัทละ 2 ท่าน และขอสงวนสิทธิสำหรับบริษัทที่ต้องการสรรหา ERP Solution เท่านั้น

Check Also

[Guest Post] NIDA จับมือไอแอม คอนซัลติ้ง นำ HR Technology ต่อยอดสร้างความรู้บุคลากร ขับเคลื่อนสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำเอาองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการนำเอา HR Technology ช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

[Guest Post] หัวเว่ยเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชันอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ ช่วยเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ไอซีทีของมหาวิทยาลัยไทยและภาคองค์กรธุรกิจให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ หัวเว่ยจัดงาน Huawei Asia Pacific IP Club Carnival 2021 ภายใต้หัวข้อ “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนอนาคตใหม่ให้วงการ” พร้อมเผยว่าโซลูชันด้านการสื่อสารและส่งข้อมูลจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจะช่วยกลุ่มองค์กรธุรกิจรวมถึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้สามารถสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความยืดหยุ่น …