FireEye จัดงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในยุค Thailand 4.0” สำหรับธุรกิจ FSI

ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาการทำงาน และการให้บริการของสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และประกันภัย

ดังจะเห็นได้จากการที่องค์กรต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อน สร้างความเสียหายให้กับองค์กร เช่น กรณีสถานการณ์การระบาดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (wannaCry) ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสร้างผลเสียหายอย่างมากมายให้กับองค์กรต่างๆ

FireEye ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำด้านโซลูชันป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังข้อมูล และแนวทางรับมือภัยคุกคามขั้นสูง อันอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • ผลกระทบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ต่อกลุ่มธุรกิจการเงิน หลักทรัพย์ และประกันภัย โดยวิทยากรพิเศษ
  • การบรรยายกรณีศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านไซเบอร์
  • การบรรยายผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ โดย FireEye

รายละเอียดการจัดงาน

วัน: วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
เวลา: 08.45 น. – 12.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
สถานที่: Vie function 1-2 room, 12 floor, Vie Hotel (รถไฟฟ้าราชเทวี)

* ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานเฉพาะลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาคาร ประกันภัย และหลักทรัพย์เท่านั้น

** เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมงานและจะแจ้งยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Canonical เพิ่ม .NET เข้ามาใน Ubuntu 22.04

Canonical ทีมงานเบื้องหลัง Linux Distro ยอดนิยมอย่าง Ubuntu ได้จับมือร่วมกับ Microsoft เพื่อนำ .NET เข้ามาภายใต้ระบบปฏิบัติการอย่างไร้รอยต่อ

ผู้ใช้บริการ DigitalOcean ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุ MailChimp ถูกแฮ็ก

DigitalOcean ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่ได้รับความนิยม ได้ออกมาแจ้งเหตุว่าลูกค้าของตนบางส่วนได้รับผลต่อเนื่องจากการที่ MailChimp ถูกแฮ็กเมื่อไม่นานนี้