FireEye จัดงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในยุค Thailand 4.0” สำหรับธุรกิจ FSI

ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาการทำงาน และการให้บริการของสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และประกันภัย

ดังจะเห็นได้จากการที่องค์กรต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อน สร้างความเสียหายให้กับองค์กร เช่น กรณีสถานการณ์การระบาดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (wannaCry) ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสร้างผลเสียหายอย่างมากมายให้กับองค์กรต่างๆ

FireEye ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำด้านโซลูชันป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังข้อมูล และแนวทางรับมือภัยคุกคามขั้นสูง อันอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • ผลกระทบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ต่อกลุ่มธุรกิจการเงิน หลักทรัพย์ และประกันภัย โดยวิทยากรพิเศษ
  • การบรรยายกรณีศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านไซเบอร์
  • การบรรยายผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ โดย FireEye

รายละเอียดการจัดงาน

วัน: วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
เวลา: 08.45 น. – 12.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
สถานที่: Vie function 1-2 room, 12 floor, Vie Hotel (รถไฟฟ้าราชเทวี)

* ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานเฉพาะลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาคาร ประกันภัย และหลักทรัพย์เท่านั้น

** เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมงานและจะแจ้งยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Raspberry Pi 4 พร้อมจำหน่ายแล้ว! ใส่แรมได้ถึง 4 GB

มีการประกาศวางจำหน่าย Raspberry Pi 4 แล้วซึ่งอัปเกรตฮาร์ดแวร์ขนานใหญ่ เช่น มีตัวเลือกอัปเกรตแรมได้สูงสุดถึง 4 GB แต่ราคายังดีงามเสมอเพราะสนนราคาอยู่ที่ 35 – 55$ ดอลล่าร์สหรัฐฯเท่านั้น

AWS ประกาศรองรับการใช้งาน UDP Protocol กับ Network Load Balancer แล้ว

AWS ประกาศรองรับการใช้งาน UDP Protocol กับบริการ Network Load Balancer เป็นที่เรียบร้อยแล้ว