CDIC 2023

สกมช. ร่วมกับ โคลสเซอร์สติลมีเดียเดินหน้าผลักดันภัยไซเบอร์เป็นวาระแห่งชาติ เร่งกระตุ้นหน่วยงานรัฐ-เอกชนให้ความสำคัญ เผยพร้อมจัดงานประชุม Smart Cyberscurity Summit Thailand 24 พ.ค.นี้ [Guest Post]

สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมมือกับ โคลสเซอร์สติลมีเดีย และ เอ็กซโปซิส เปิดเผยความพร้อมการจัดงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand ภายใต้แนวคิด “Resilient Cybersecurity for Thailand’s Digital Future” ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดินหน้าผลักดันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมเจาะลึกความสำคัญและที่มาของการจัดการการป้องกันภัยร้ายทางเทคโนโลยี จากสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 เป็นเท่าตัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม 

มร.แอนดี้ คิวานูก้า กรรมการผู้จัดการ เอเชียแปซิฟิก บริษัท โคลสเซอร์สติลมีเดีย (CloserStill Media) เปิดเผยว่า งาน Smart Cybersecurity Summit Thailand ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ภายใต้แนวคิด “Resilient Cybersecurity for Thailand’s Digital Future” เป็นงานประชุมและนิทรรศการที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity มากที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยนั้นประสบกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากสถิติพบว่าจำนวนภัยคุกคามทางไซเบอร์จาก 135 ครั้งในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 772 ครั้งในปี 2565 นอกจากนี้การโจมตีทางไซเบอร์กว่า 44,144 ครั้ง มีส่วนเชื่อมโยงกับการทำงานจากระยะไกลเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงสี่เดือนของปีที่ผ่านมา การจัดสุดยอดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นจุดมุ่งหมายอันดีของประเทศไทยที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อนำมาพัฒนาและสร้างความมั่นคงของประเทศต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ต่อไป

สำหรับไฮไลต์ที่จะได้พบในงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand ประกอบด้วยนิทรรศการและการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับภูมิภาค ครอบคลุมหัวข้อสำคัญในด้าน Cybersecurity อาทิ อัปเดตกฎระเบียบใหม่และผลกระทบต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย (Update on New Regulations and Impact on Cyber Security in Thailand) การบริหารจัดการความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยองค์กร – ประเมินเปรียบเทียบกับความมั่นคงความปลอดภัยขององค์กรคุณ (Exposure Management in Enterprise Security – Benchmarking your security posture) จากศัตรูที่ไม่หยุดยั้งโจมตีทางไซเบอร์สู่กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดยั่งยืน (From Relentless Adversaries to Resilient Business) เป็นต้น

ขณะที่ พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งการสร้างอีโคซิสเต็มที่เหมาะสม
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกอุตสาหกรรมต้องเร่งดำเนินการ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถิติภัยคุมคามทางไซเบอร์ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นแบบทวีคูณ โดยภัยคุกคามส่วนใหญ่ที่ปรากฎคือ การโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์ (Hacked Website) การโจมตีเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ (Website Defacement) การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์เพื่อหลอกเอาข้อมูล (Website Phishing) การฝังมัลแวร์อันตรายบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อหลอกให้ผู้เข้าถึงเว็บดาวน์โหลดไปติดตั้ง (Website Malware) และหน่วยงานที่ถูกโจมตีมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 325 เหตุการณ์ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ CII จำนวน 243 เหตุการณ์ หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 76 เหตุการณ์

พลอากาศตรี อมร  กล่าวต่อว่า สกมช. ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแล เฝ้าระวัง เพื่อป้องกัน และรับมือความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ของประเทศการจัดงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand ในครั้งนี้นับเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย และองค์กรชั้นนำระดับโลกที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานในประเทศไทยกับการรับมือภัยคุกคามจากไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายสุริยา นาชิน อุปนายกสมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPOA) กล่าวเสริมว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีส่วนช่วยลดความเสียงการคุกคามทางไซเบอร์ในทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี การเตรียมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นองค์กรต้องให้ความสำคัญของบุคลากรควบคู่ไปกับการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดงานประชุม Smart Cybersecurity Summit Thailand จะเป็นแพลตฟอร์มทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่สำคัญ ทำให้หน่วยงานองค์ธุรกิจในประเทศไทยได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในอนาคต เป็นการวางรากฐานสร้างความมั่นคงด้านภัยไซเบอร์
ที่ยั่งยืนของทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป  

งาน Smart Cybersecurity Summit Thailand จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.15 – 18.00น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cybersecurityworldasia.com/smart-cybersecurity-summit-thailand-2023  หรือผ่านช่องทาง Facebook –  @SCSThailand23

 


About Maylada

Check Also

ความท้าทายของสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

เชื่อหรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตกว่า 97% ต้องพึ่งพาอาศัยเคเบิ้ลที่เดินข้ามมหาสมุทรให้เราทุกคนในโลกสามารถพูดคุยกันได้ แต่รู้หรือไม่ว่าตัวสายเคเบิ้ลใต้น้ำเองก็มีเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในแง่ของการชำรุดเสียหาย หรือความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา