CDIC 2023

eCloudvalley กับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Cloud Culture ที่ให้ “คนรุ่นใหม่” เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนโลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัฒนธรรมการทำงานได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทุกคนต้องพิจารณาก่อนเลือกที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ IT ที่การทำงานนั้นต้องกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิต และวัฒนธรรมการทำงานที่ดีก็จะสะท้อนออกมายังผลงานที่มีคุณภาพและความสุขของพนักงานผู้สร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรม

บริษัท eCloudvalley ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาบริการบนคลาวด์ 100% นับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทนานาชาติที่ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 450 คนใน 15 สาขาทั่วโลกซึ่งได้รับ Certificate จาก AWS มากกว่า 500 รายการ พร้อมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรมากกว่า 1,200 ราย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันตั้งแต่ปี 2018 โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา eCloudvalley ก็มียอดขายมากกว่า 8,453 ล้านบาท และปี 2021 นี้ก็คาดการณ์ว่าจะมียอดขายมากกว่า 12,414 ล้านบาทเลยทีเดียว

บริการของ eCloudvalley บน AWS นั้นครอบคลุมถึงเรื่อง Data Solutions, SAP on Cloud, Cloud Storage, Disaster Backup, Server Hosting, Server Monitoring และการจัดฝึกอบรม AWS นอกจากนี้ เรายังมีโซลูชันสําหรับลูกค้าของเรา เช่น  การตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านไอที

บริษัทแห่งนี้เป็นหนึ่งในบริษัท IT สัญชาติเอเชียที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่น่าสนใจ และมีพนักงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ในการขับเคลื่อนระบบ Cloud Infrastructure ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า “Cloud Culture”

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Cloud Culture ของ eCloudvalley พร้อมเหตุผลว่าทำไม eCloudvalley จึงเป็นศูนย์รวมของบุคลากรรุ่นใหม่ทางด้าน IT ทั่วภูมิภาคเอเชีย และได้รับความไว้วางใจให้ขับเคลื่อน Cloud ในธุรกิจองค์กรชั้นนำด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

Cloud Culture: โลกของเทคโนโลยีต้องขับเคลื่อนด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือ

eCloudvalley ในฐานะของธุรกิจที่มีโอกาสได้สัมผัสกับโครงการทางด้าน Cloud ในระดับธุรกิจองค์กรมาแล้วหลายพันโครงการ ได้มองเห็นถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ทั้งในแง่บทบาทของบุคลากรทางด้าน IT ที่เคยมุ่งเน้นด้านการสนับสนุนระบบ IT ไปสู่การเป็นผู้ผลักดันนวัตกรรมในองค์กร, การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งถูกใช้งานอย่างรวดเร็วและวิวัฒนาการไปสู่ขั้นถัดไปของเทคโนโลยีในช่วงเวลาอันสั้น และการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะทางด้าน Cloud ไปจนถึงการขาดความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญ Cloud

ด้วยเหตุนี้ ทาง eCloudvalley จึงมองว่า Cloud Culture จะกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยสร้างให้บุคลากรของ eCloudvalley นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cloud แต่ต้องเป็นผู้นำทางด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความยืดหยุ่นในตัว และสามารถเป็นที่ปรึกษาครบวงจรให้กับธุรกิจองค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้ พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายในโจทย์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครเอาชนะได้มาก่อน ด้วยการฝึกอบรมและสร้างประสบการณ์ให้กับทีมงานของ eCloudvalley ในประเด็นดังต่อไปนี้

  • ความเชี่ยวชาญทางด้าน AWS ทั้งในเชิงกว้างที่ครอบคลุมภาพรวมของเทคโนโลยี และในเชิงลึกสำหรับเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในเชิงเทคนิค และมีความรู้ที่ถูกต้องในการให้คำปรึกษาออกแบบระบบ
  • ความเป็นผู้นำและทักษะทางการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในองค์กร และความร่วมมือกับลูกค้าธุรกิจองค์กรทั่วโลกในการคิดค้นพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ สำหรับแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ
  • เสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย ด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนรูปแบบลักษณะของโครงการและกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมงานแต่ละคนมีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถนำความแตกต่างนี้มีผสมผสานสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าองค์กร

พลังของคนรุ่นใหม่: หัวใจสำคัญของโลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต

ไม่เพียงแต่ความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงของเทคโนโลยีและธุรกิจเท่านั้นที่ทำให้ eCloudvalley เอาชนะใจลูกค้าได้ทั่วโลก แต่อีกปัจจัยสำคัญก็คือการให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ ที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจองค์กรได้อย่างเหลือเชื่อจากพลังที่ล้นเหลือ, ความสดใหม่ของไอเดีย, การให้คุณค่าต่อความสำเร็จ และมุมมองต่อโลกที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน โดยเฉพาะความกล้าในการนำเสนอสิ่งที่ใหม่และแนวทางที่ถูกต้อง

eCloudvalley เล็งเห็นถึงคุณค่าของคนรุ่นใหม่นี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ทำให้พนักงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม ระหว่าง Generation Y จนถึง Generation Z ที่มีอายุ 25 – 31 ปี ซึ่งเป็นคนกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นต่างๆ ของนวัตกรรม ทำให้การเรียนรู้เทคโนโลยี Cloud นั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างไม่หมดสิ้น รวมถึงคนรุ่นนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดแบบ Open Communication & Trust ซึ่งมีความตรงไปตรงมาและความไว้วางใจระหว่างกันในการสื่อสารทำงานเพื่อมุ่งเน้นความสำเร็จของทีม ทำให้การสื่อสารประชุมงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างทีมงานข้ามประเทศก็ตาม

แต่แน่นอนว่าภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางด้าน IT นั้นกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก และการแย่งตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนั้นก็เกิดขึ้นอยู่ตลอด แต่ eCloudvalley ไม่ได้มองว่าประเด็นนี้เป็นปัญหา แต่คือโอกาสที่จะสร้างบุคลากรใหม่ๆ ในรุ่นที่อายุน้อยลงไปอีกให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่ม eCloudture ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเด็กนักเรียนมัธยมไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้ได้มาเรียนรู้ถึงเทคโนโลยี Cloud จาก AWS ในรูปแบบเดียวกับที่ธุรกิจองค์กรใช้งานจริง และนำไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำคัญในชีวิตของแต่ละคนด้วยตนเอง

ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา eCloudture ได้สร้างบุคลากรวัยเยาว์ที่มีความรู้ด้าน Cloud ไม่แพ้คนทำงาน IT จริงมาแล้วมากกว่า 2,500 คน ได้รับ Certificate จาก AWS ไปแล้วมากกว่า 500 รายการ และจะยังมุ่งมั่นขยายผลของโครงการนี้ไปสู่ประเทศต่างๆ รวมถึงไทยด้วยในอนาคตอันใกล้

Work-Life Integration: การทำงาน การใช้ชีวิต และการดูแลครอบครัว ต้องมีความยืดหยุ่นให้กันและกันเสมอ

ด้วยความที่ eCloudvalley นั้นเป็นธุรกิจนานาชาติที่มีสาขาอยู่ใน 15 ประเทศ โดยต้องมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างทีมงานในแต่ละประเทศอยู่เสมอ การทำงานแบบ Work-Life Integration เพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน, ชีวิตครอบครัว และการใช้ชีวิตส่วนตัวไปพร้อมๆ กันนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับประเทศไทยที่ eCloudvalley มาเปิดสาขาใหม่ได้เป็นเวลา 1 ปี แนวทางที่บริษัทใช้รับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็คือการทำงานแบบ Work from Home ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมผสานให้ทุกคนยังคงทำงานร่วมกันได้ และเมื่อประเทศไทยได้ประกาศเปิดประเทศทำให้ธุรกิจกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง eCloudvalley ในประเทศไทยก็พร้อมที่จะปรับมาสู่การทำงานแบบ Hybrid Working ที่พนักงานจะมีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ตามสถานที่ต่างๆ ที่ตนเองต้องการ สามารถเลือกใช้สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทจัดเตรียมเอาไว้ในออฟฟิศในระหว่างทำงานได้ และสามารถเลือกที่จะอยู่บ้านเพื่อทำงานก็ได้เช่นกัน

ความยืดหยุ่นในการทำงานนี้ ได้ทำให้พนักงานแต่ละคนสามารถออกแบบการทำงานและการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตนเองต้องการแตกต่างกันออกไปได้ ทุกคนยังเป็นตัวของตัวเองได้ในขณะที่ยังสวมบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud ระดับโลกใน eCloudvalley ได้ไปพร้อมๆ กัน  

สนใจติดต่อทีมงาน eCloudvalley ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน AWS หรือต้องการใช้บริการจาก eCloudvalley สามารถติดต่อทีมงาน eCloudvalley ได้ทันทีที่

Address: อาคารธนภูมิ ชั้น 25  1550  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400

Tel: +66 984423915

E-mail: info@ecloudvalley.com

FB: eCloudvalley Thailand


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ลือ Huawei อาจทำลายกำแพงการผลิตชิป 5nm สำเร็จ เริ่มเผยสเป็ค Laptop รุ่นใหม่ใช้ชิปเทคโนโลยี 5nm แล้ว

ท่ามกลางกระแสการโดนแบนทางด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ทำให้เหล่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิปของตนเองขึ้นมา และล่าสุดก็มีข่าวว่า Huawei และ SMIC นั้นได้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชิป 5nm ที่ผลิตเองในจีนแล้ว ทำให้จีนตามหลังสหรัฐอเมริกาด้านเทคโนโลยีการผลิตชิปเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น

ผู้บริหาร Dell ชี้ ภาคอุตสาหกรรมจะไม่รอการผลิตและจัดส่งที่ล่าช้าของ NVIDIA H100 อีกต่อไป

ท่ามกลางกระแสความร้อนแรงของเทคโนโลยี AI ที่ผ่านมา ส่งผลให้ GPU ของ NVIDIA นั้นขาดตลาดอย่างรุนแรง และเกิด Lead Time รอสินค้าในการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ยาวนานมากถึงกว่า 39 สัปดาห์ ทำให้คุณ Peter Marrs ประธานของ Dell ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นได้ออกมากล่าวถึงประเด็นนี้