Tag Archives: cloud culture

eCloudvalley กับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Cloud Culture ที่ให้ “คนรุ่นใหม่” เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนโลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัฒนธรรมการทำงานได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทุกคนต้องพิจารณาก่อนเลือกที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ IT ที่การทำงานนั้นต้องกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิต และวัฒนธรรมการทำงานที่ดีก็จะสะท้อนออกมายังผลงานที่มีคุณภาพและความสุขของพนักงานผู้สร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท eCloudvalley ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาบริการบนคลาวด์ 100% นับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทนานาชาติที่ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 450 คนใน 15 สาขาทั่วโลกซึ่งได้รับ Certificate จาก AWS มากกว่า 500 รายการ พร้อมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรมากกว่า 1,200 ราย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันตั้งแต่ปี 2018 โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา eCloudvalley ก็มียอดขายมากกว่า 8,453 ล้านบาท และปี 2021 นี้ก็คาดการณ์ว่าจะมียอดขายมากกว่า 12,414 ล้านบาทเลยทีเดียว บริการของ eCloudvalley บน AWS นั้นครอบคลุมถึงเรื่อง Data Solutions, SAP on Cloud, Cloud Storage, Disaster Backup, Server Hosting, Server Monitoring และการจัดฝึกอบรม AWS นอกจากนี้ เรายังมีโซลูชันสําหรับลูกค้าของเรา …

Read More »