Fujitsu เปิดตัวแอปพลิเคชัน DWOT ช่วยติดตามพนักงานในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวานนี้ทางทีมงาน TechTalkThai ได้รับเกียรติจาก Fujitsu (Thailand) ให้เข้าไปร่วมฟังการเปิดตัวแอปพลิเคชัน DWOT หรือ Digital Worker Operation Tracking ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการติดตามการทำงานของพนักงานหรือสินทรัพย์ในโรงงาน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ช่วยรักษาชีวิตของพนักงานและกฏระเบียบของโรงงาน ช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงานหรือตรวจสอบทรัพย์สินป้องกันการสูญหายได้ เป็นต้น สิ่งที่น่าประทับใจคือแอปพลิเคชัน DWOT ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศไทยซึ่งได้รับความสนใจไปไกลในหลายประเทศ

คุณไกวัลย์ บุญเสรฐ หัวหน้างาน Digital Solution Fujitsu Thailand

ผู้บรรยาย 2 ท่านจาก Fujitsu Thailand ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้คือ คุณไกวัลย์ บุญเสรฐ หัวหน้ากลุ่มงาน Digital Solution และ คุณ Khong Sheau Yan Director
Digital Innovation , Digital Solution at Fujitsu (Thailand) Co., Ltd., โดยเริ่มแรกคุณไกวัลย์ ได้กล่าวถึงภาพรวมโครงสร้างของ Fujitsu ก่อนว่าทางบริษัทมีบริการใน 4 ด้านคือ Digital Innovation, Security, Manage Service และ ERP (ถึงตรงนี้หากใครนึกไม่ออกลองนึกภาพว่าเป็น SI รายใหญ่ที่จัดหาบริการได้ตามนี้) นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทได้แบ่งตลาดออกเป็น 3 กลุ่มคือ Smart Retails, Smart Factory และ Smart Workplace

สำหรับแอปพลิเคชัน DWOT จะอยู่ในส่วนของ Smart Factory ซึ่งเกิดมาจากการได้เข้าไปทำโซลูชันให้ลูกค้าจนสามารถต่อยอดให้ตอบโจทย์กับบริษัทจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศด้วย โดยคุณไกวัลย์กล่าวว่า “ตัวแอปพลิเคชันสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายเนื่องจาก Fujitsu เองนั้นยึดหลัก Human Centric คือเรายึดคนเป็นศูนย์กลางดังนั้นลูกค้าต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่เราเสนอ” นอกจากนี้ยังได้แง้มว่าราคาไม่แรงแน่นอนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จากต่างประเทศที่ทำงานคล้ายกัน

Ms.Khong Sheau Yan Director
Digital Innovation , Digital Solution at Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.,

แอปพลิเคชัน DWOT

โดยในส่วนของรายละเอียดเชิงเทคนิคนั้นคุณคองได้เล่าถึงแอปพลิเคชัน DWOT ว่ามีความสามารถดังนี้

 • History Record – สามารถเก็บประวัติพนักงานของโรงงานหรือผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ของโรงงานให้ทราบถึงที่มาที่ไปว่าผ่านการอบรมอะไรมาแล้วบ้าง มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านไหนอย่างไร
 • Put the Right Man to the right job – มีระบบช่วยจับคู่ระหว่าง Work Order กับพนักงานที่มuทักษะเหมาะสม ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใช้คนไม่ถูกกับงานเนื่องจากงานบางอย่างต้องการทักษะเฉพาะตัว เช่น ขับรถเครน เป็นต้น
 • ERP Connection– สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ERP เช่น SAP เพื่อรับ Work Order เข้ามา
 • Routine Job – สามารถช่วยลดงานในชีวิตประจำวัน เช่น การออก Work Permit เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำงานได้เพราะปกติแล้วสภาพแวดล้อมจริงในโรงงานจะมีเขตรับผิดชอบหลายส่วนทำให้ต้องผ่านขั้นตอนมากมายซึ่งเสียเวลามากกว่าจะได้รับเอกสารอนุมัติ 
 • Tracking Location – หลักการของ DWOT จะมีอุปกรณ์ Tracking ติดตามไว้ที่พนักงานทำให้เกิดข้อดีหลายด้าน เช่น ด้านประสิทธิภาพการทำงานเพราะสามารถติดตามได้ว่าพนักงานมาทำงานกี่โมงออกกี่โมงไปปฏิบัติงานที่ไหนมาบ้าง ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่าพนักงานปฏิบัติหน้าได้ดีแค่ไหนซึ่งก็สามารถนำไปใช้วัดผู้รับเหมาได้เช่นกันว่ามีคนมาครบตามจำนวนไหม ทำงานจริงไหม ช่วงเวลากี่โมง 
 • Safe and Security – ด้วยการติดตามพิกัดได้ทำให้ผู้ใช้งาน DWOT สามารถติดตามบุคคลนั้นได้ว่าละเมิดพื้นที่หวงห้ามด้านความมั่งคงปลอดภัยหรือไม่จะได้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังทราบได้ว่าเข้าไปปฏิบัติงานในส่วนพื้นที่อันตรายเกิดระยะเวลาที่กำหนดไหม เช่น พื้นที่ที่มีออกซิเจนเบาบางให้อยู่ได้ไม่เกิน 1 ชม. เป็นต้น
 • Visibility – ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานของโปรแกรมได้อย่างครอบคลุมและผ่านหนาอุปกรณ์มือถือได้ด้วย
ภาพรวมการทำงานของ DWOT ในเลเยอร์ต่างๆ

‘Pervasive Network’ ต้องมีโครงสร้างเครือข่ายที่ดีเป็นรากฐาน

DWOT ใช้ส่วนของ Tracking Location ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือโครงสร้างด้านเครือข่ายที่ดี ครอบคลุมและสเถียรและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้งานหรือ Pervasive Network โดยมีหลักปฏิบัติอยู่ 4 ขั้นตอนดังนี้

 • Survey เพื่อสำรวจพื้นที่ใช้งานว่าสภาพเป็นอย่างไร มีสัญญาณเดิมครอบคลุมแค่ไหน ต้องแก้ปัญหาอย่างไร
 • Pre-implementation คือลองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและทดสอบใช้งานดูก่อนว่าปัญหาถูกแก้ได้จริง หรือใช้งานได้มีประสิทธิภาพเหมาะสมหรือยัง
 • Implementation ทำการสร้างระบบเครือข่ายทำแผนงานจริงขึ้นมา
 • Post-implementation เป็นการตรวจสอบว่าระบบที่สร้างขึ้นมานั้นยังมีข้อบกพร่องอีกหรือไม่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสมบูรณ์

ทำไมต้อง DWOT จาก Fujitsu

แอปพลิเคชัน DWOT ถูกออกแบบมาสำหรับโรงงานโดยเฉพาะหากใครผ่านงานในโรงงานมาบ้างก็จะทราบว่าสภาพแวดล้อมของโรงงานมีความซับซ้อนสูงมาก เช่น มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนรับผิดชอบการผ่านเข้าพื้นที่แม้เป็นแค่ทางผ่านก็เป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยากเพราะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าแต่ละพื้นที่ โรงงานมีผู้รับเหมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาตลอดและเป็นเรื่องยากที่จะติดตามว่าบุคคลเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรมีหรือปฏิบัติตัวตามกฏระเบียบของโรงงานหรือไม่ โรงงานมีพื้นที่อันตรายเช่น พื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีตอ้งเข้มงวดในการเข้าถึง เป็นต้น โดย Fujitsu เองมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการทำโซลูชันให้โรงงานมานานแล้วทางลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่า DWOT จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานเหล่านั้นได้อย่างครอบคลุม

นอกจากนี้เอง DWOT ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ใช้ได้เพียงสถานการณ์เดียวซึ่งสามารถพูดคุยกับทาง Fujitsu เพื่อสอบถามโซลูชันที่แตกต่างกันออกไปว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร โดยในหลายกรณีที่ Fujitsu ได้ยกขึ้นมาเกิดการประยุกต์ใช้หลายแบบ เช่น นำเซนเซอร์ไปติดกับตัวรถขนส่งพนักงานในโรงงานเพื่อวัดประสิทธิภาพการและเชื่อมต่อข้อมูลกลับมาที่ DWOT ก็สามารถทำได้


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

TechTalk Webinar: Cloud ERP และระบบ Data Anaytics เพื่อการทำ Digital Transformation โดย Epicor

TechTalkThai ขอเรียนเชิญเหล่า Managing Director, เจ้าของธุรกิจโรงงานและการผลิต, ผู้บริหารในธุรกิจโรงงานและการผลิต, IT Manager และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Cloud ERP และระบบ Data Anaytics เพื่อการทำ Digital Transformation โดย Epicor" เพื่อเรียนรู้การนำระบบ Cloud ERP และ Data Analytics มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจการผลิตและโรงงาน ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] 70% ของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) มีเป้าหมายเป็นธุรกิจ SME

Beazley Breach Response (BBR) Services พบว่า 71% มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Reansomware) มีเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) วัดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2018