Fujitsu เปิดตัวแอปพลิเคชัน DWOT ช่วยติดตามพนักงานในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวานนี้ทางทีมงาน TechTalkThai ได้รับเกียรติจาก Fujitsu (Thailand) ให้เข้าไปร่วมฟังการเปิดตัวแอปพลิเคชัน DWOT หรือ Digital Worker Operation Tracking ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการติดตามการทำงานของพนักงานหรือสินทรัพย์ในโรงงาน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ช่วยรักษาชีวิตของพนักงานและกฏระเบียบของโรงงาน ช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงานหรือตรวจสอบทรัพย์สินป้องกันการสูญหายได้ เป็นต้น สิ่งที่น่าประทับใจคือแอปพลิเคชัน DWOT ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศไทยซึ่งได้รับความสนใจไปไกลในหลายประเทศ

คุณไกวัลย์ บุญเสรฐ หัวหน้างาน Digital Solution Fujitsu Thailand

ผู้บรรยาย 2 ท่านจาก Fujitsu Thailand ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้คือ คุณไกวัลย์ บุญเสรฐ หัวหน้ากลุ่มงาน Digital Solution และ คุณ Khong Sheau Yan Director
Digital Innovation , Digital Solution at Fujitsu (Thailand) Co., Ltd., โดยเริ่มแรกคุณไกวัลย์ ได้กล่าวถึงภาพรวมโครงสร้างของ Fujitsu ก่อนว่าทางบริษัทมีบริการใน 4 ด้านคือ Digital Innovation, Security, Manage Service และ ERP (ถึงตรงนี้หากใครนึกไม่ออกลองนึกภาพว่าเป็น SI รายใหญ่ที่จัดหาบริการได้ตามนี้) นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทได้แบ่งตลาดออกเป็น 3 กลุ่มคือ Smart Retails, Smart Factory และ Smart Workplace

สำหรับแอปพลิเคชัน DWOT จะอยู่ในส่วนของ Smart Factory ซึ่งเกิดมาจากการได้เข้าไปทำโซลูชันให้ลูกค้าจนสามารถต่อยอดให้ตอบโจทย์กับบริษัทจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศด้วย โดยคุณไกวัลย์กล่าวว่า “ตัวแอปพลิเคชันสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายเนื่องจาก Fujitsu เองนั้นยึดหลัก Human Centric คือเรายึดคนเป็นศูนย์กลางดังนั้นลูกค้าต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่เราเสนอ” นอกจากนี้ยังได้แง้มว่าราคาไม่แรงแน่นอนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จากต่างประเทศที่ทำงานคล้ายกัน

Ms.Khong Sheau Yan Director
Digital Innovation , Digital Solution at Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.,

แอปพลิเคชัน DWOT

โดยในส่วนของรายละเอียดเชิงเทคนิคนั้นคุณคองได้เล่าถึงแอปพลิเคชัน DWOT ว่ามีความสามารถดังนี้

 • History Record – สามารถเก็บประวัติพนักงานของโรงงานหรือผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ของโรงงานให้ทราบถึงที่มาที่ไปว่าผ่านการอบรมอะไรมาแล้วบ้าง มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านไหนอย่างไร
 • Put the Right Man to the right job – มีระบบช่วยจับคู่ระหว่าง Work Order กับพนักงานที่มuทักษะเหมาะสม ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใช้คนไม่ถูกกับงานเนื่องจากงานบางอย่างต้องการทักษะเฉพาะตัว เช่น ขับรถเครน เป็นต้น
 • ERP Connection– สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ERP เช่น SAP เพื่อรับ Work Order เข้ามา
 • Routine Job – สามารถช่วยลดงานในชีวิตประจำวัน เช่น การออก Work Permit เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำงานได้เพราะปกติแล้วสภาพแวดล้อมจริงในโรงงานจะมีเขตรับผิดชอบหลายส่วนทำให้ต้องผ่านขั้นตอนมากมายซึ่งเสียเวลามากกว่าจะได้รับเอกสารอนุมัติ 
 • Tracking Location – หลักการของ DWOT จะมีอุปกรณ์ Tracking ติดตามไว้ที่พนักงานทำให้เกิดข้อดีหลายด้าน เช่น ด้านประสิทธิภาพการทำงานเพราะสามารถติดตามได้ว่าพนักงานมาทำงานกี่โมงออกกี่โมงไปปฏิบัติงานที่ไหนมาบ้าง ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่าพนักงานปฏิบัติหน้าได้ดีแค่ไหนซึ่งก็สามารถนำไปใช้วัดผู้รับเหมาได้เช่นกันว่ามีคนมาครบตามจำนวนไหม ทำงานจริงไหม ช่วงเวลากี่โมง 
 • Safe and Security – ด้วยการติดตามพิกัดได้ทำให้ผู้ใช้งาน DWOT สามารถติดตามบุคคลนั้นได้ว่าละเมิดพื้นที่หวงห้ามด้านความมั่งคงปลอดภัยหรือไม่จะได้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังทราบได้ว่าเข้าไปปฏิบัติงานในส่วนพื้นที่อันตรายเกิดระยะเวลาที่กำหนดไหม เช่น พื้นที่ที่มีออกซิเจนเบาบางให้อยู่ได้ไม่เกิน 1 ชม. เป็นต้น
 • Visibility – ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานของโปรแกรมได้อย่างครอบคลุมและผ่านหนาอุปกรณ์มือถือได้ด้วย
ภาพรวมการทำงานของ DWOT ในเลเยอร์ต่างๆ

‘Pervasive Network’ ต้องมีโครงสร้างเครือข่ายที่ดีเป็นรากฐาน

DWOT ใช้ส่วนของ Tracking Location ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือโครงสร้างด้านเครือข่ายที่ดี ครอบคลุมและสเถียรและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้งานหรือ Pervasive Network โดยมีหลักปฏิบัติอยู่ 4 ขั้นตอนดังนี้

 • Survey เพื่อสำรวจพื้นที่ใช้งานว่าสภาพเป็นอย่างไร มีสัญญาณเดิมครอบคลุมแค่ไหน ต้องแก้ปัญหาอย่างไร
 • Pre-implementation คือลองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและทดสอบใช้งานดูก่อนว่าปัญหาถูกแก้ได้จริง หรือใช้งานได้มีประสิทธิภาพเหมาะสมหรือยัง
 • Implementation ทำการสร้างระบบเครือข่ายทำแผนงานจริงขึ้นมา
 • Post-implementation เป็นการตรวจสอบว่าระบบที่สร้างขึ้นมานั้นยังมีข้อบกพร่องอีกหรือไม่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสมบูรณ์

ทำไมต้อง DWOT จาก Fujitsu

แอปพลิเคชัน DWOT ถูกออกแบบมาสำหรับโรงงานโดยเฉพาะหากใครผ่านงานในโรงงานมาบ้างก็จะทราบว่าสภาพแวดล้อมของโรงงานมีความซับซ้อนสูงมาก เช่น มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนรับผิดชอบการผ่านเข้าพื้นที่แม้เป็นแค่ทางผ่านก็เป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยากเพราะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าแต่ละพื้นที่ โรงงานมีผู้รับเหมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาตลอดและเป็นเรื่องยากที่จะติดตามว่าบุคคลเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรมีหรือปฏิบัติตัวตามกฏระเบียบของโรงงานหรือไม่ โรงงานมีพื้นที่อันตรายเช่น พื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีตอ้งเข้มงวดในการเข้าถึง เป็นต้น โดย Fujitsu เองมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการทำโซลูชันให้โรงงานมานานแล้วทางลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่า DWOT จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานเหล่านั้นได้อย่างครอบคลุม

นอกจากนี้เอง DWOT ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ใช้ได้เพียงสถานการณ์เดียวซึ่งสามารถพูดคุยกับทาง Fujitsu เพื่อสอบถามโซลูชันที่แตกต่างกันออกไปว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร โดยในหลายกรณีที่ Fujitsu ได้ยกขึ้นมาเกิดการประยุกต์ใช้หลายแบบ เช่น นำเซนเซอร์ไปติดกับตัวรถขนส่งพนักงานในโรงงานเพื่อวัดประสิทธิภาพการและเชื่อมต่อข้อมูลกลับมาที่ DWOT ก็สามารถทำได้


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Raspberry Pi ออกบอร์ด Pico รุ่นใหม่เพิ่มชิป Wireless และการเชื่อมต่อภายนอก

เมื่อต้นปี 2021 การมาถึงของ Raspberry Pi Pico ถือเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกและสัญญาณไวไฟได้

Samsung เผยเริ่มการผลิตชิปขนาด 3nm แล้ว

Samsung Electronics หนึ่งในผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าตนเริ่มการผลิตชิปขนาด 3nm แล้วเป็นบริษัทชิปรายแรกที่ลงมือกับชิปขนาดนี้