DigiTech ASEAN Thailand 2023 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลกันแบบจัดเต็ม 22-24 พ.ย. นี้ ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

DigiTech ASEAN Thailand 2023 คืองานจัดแสดงสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รวบรวมผู้พัฒนา ผู้ให้บริการ และองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า 300 รายในเอเซียมาแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยนอกจากบูธของผู้ให้บริการเทคโนโลยีจากนานาชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อปให้ความรู้ให้เข้าร่วมตลอดงาน ทีมงานสรุปไฮไลท์ DigiTech ASEAN Thailand 2023 มาให้แล้วในบทความนี้ 

DigiTech ASEAN Thailand 2023 – “เชื่อมต่อคุณกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลก”

วัน: 22-24 พฤศจิกายน 2023
เวลา: 10.00 – 18.00 น.
สถานที่: อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี: https://registration.digitechasean.com/

เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปและธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน นานาประเทศทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันถึงมูลค่าของความสามารถในการประยุกต์ใช้งานและความสำคัญในการเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน สำหรับประเทศไทยเอง รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ทั้งในระดับประชาชนคนทั่วไป ธุรกิจ และการทำงานและให้บริการของภาครัฐ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เจ้าภาพร่วมของงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ได้จัดงานขึ้นโดยชูแนวคิด “เชื่อมต่อคุณกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลก” โดยมีเป้าหมายในการผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันของธุรกิจ ไปพร้อมกับการสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งในธุรกิจและในชีวิตประจำวัน

ตัวแทนเจ้าภาพจากกระทรวง DE และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และพาร์ทเนอร์ ร่วมเปิดงานพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งเป้าให้เป็นปัจจัยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคม

งาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ครั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะเจ้าภาพร่วมกันได้ชูแนวคิด “เชื่อมต่อคุณกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลก” เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และได้เลือกหัวข้อหลัก 8 ธีม มาจัดแสดงภายในงานดังกล่าว ได้แก่

 1. ซอฟต์แวร์ธุรกิจ เช่น ERP, CRM
 2. ปัญญาประดิษฐ์
 3. ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 4. e-Commerce และการตลาดดิจิทัล
 5. ข้อมูลและคลาวด์
 6. โซลูชันอัจฉริยะและ IoT
 7. เทคโนโลยีเครือข่าย
 8. Web 3.0

ซึ่งนอกจากบูธจัดแสดงสินค้าและบริการแล้ว ในงานยังมีเวทีสัมมนา ให้ความรู้ เวิร์กช็อปและห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพื้นที่สำหรับ Business Matching เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจเข้ากับเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้งานได้จริงอีกด้วย 

บรรยากาศภายในงาน ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีจากไทยและต่างประเทศตาม 8 หัวข้อหลัก

งาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 นั้นได้รวบรวมผู้พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และองค์กรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีมาอย่างคับคั่งกว่า 300 ราย ซึ่งมีทั้งองค์กรในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซียอื่นๆมาร่วมจัดแสดง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และจีน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความตื่นตัวในภูมิภาคที่เป็นที่คาดการณ์ว่าตลาดดิจิทัลนั้นจะเติบโตจนมีมูลค่าสูงถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025

นอกจากบริการซอฟต์แวร์และคลาวด์ที่เป็นที่จับตามองของธุรกิจในปัจจุบัน ยังมีโซลูชันเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆและฮาร์ดแวร์ที่น่าสนใจให้เลือกชม 

เทคโนโลยีป้าย Interactive Hologram สำหรับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดย Proto
บูธจัดแสดงจากหลากประเทศในเอเซีย

 

 

เวทีสัมมนาที่มาพร้อมตารางอัดแน่นและความรู้แบบจัดเต็ม

เวทีสัมมนา DigiTech ASEAN Thailand 2023 ห้ามพลาด ความรู้เพียบ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้คือกิจกรรมบนเวทีสัมมนาทั้ง 3 เวทีที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระแบบจัดเต็ม โดยกิจกรรมบนเวทีนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 • สัมมนาให้ความรู้ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • เวิร์กช็อปลงมือทำและสาธิตเทคโนโลยีให้ชมกันแบบสดๆ และ
 • เทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้งานจริงได้ในธุรกิจ

โดยในแต่ละวันแต่ละเวทีก็จะมีธีมและหัวข้อการบรรยายที่แตกต่างกันออกไป ทีมงานขอสรุปไฮไลท์ในเวทีต่างๆดังนี้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2023
 • Theatre1: เทรนด์เทคโนโลยีสำหรับภาครัฐในอนาคต 5 ปีข้างหน้า 
 • Theatre2: เวิร์กช็อปเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และขยายโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • Theatre3: เทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2023
 • Theatre1: อนาคตของการตลาดดิจิทัล
 • Theatre2: เวิร์กช็อปเทคโนโลยี – คลาวด์ NFT ซอฟต์แวร์ธุรกิจและ Digital Transformation 
 • Theatre3: ซอฟต์แวร์ธุรกิจ เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล และกลยุทธ์สำหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023
 • Theatre1: เวิร์กช็อป – ติดปีก SMEs ด้วยเทคโนโลยี AI 
 • Theatre2: IT Infrastructure
 • Theatre3: ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบหัวข้อและกำหนดการของแต่ละเวทีโดยละเอียดได้ที่ https://digitechasean.com/th/conferences/

DigiTech ASEAN Thailand 2023 กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้างานง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย

DigiTech ASEAN Thailand 2023 นั้นจะจัดขึ้นเพียง 3 วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 24 พฤศจิกายน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมสัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลภายในงานได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ https://registration.digitechasean.com/ รับรองว่าต้องได้ความรู้และไอเดียใหม่ๆติดมือกลับบ้านไปแน่นอน 


Check Also

ขอเชิญเข้าร่วม Webinar : IIOT in the Electric Vehicle Industry Transforming the future” [21 มี.ค. 67]

บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ “IIOT in the Electric Vehicle Industry Transforming the future” ซึ่งในหัวข้อนี้ทุกท่านจะได้ค้นพบกับนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลบนโลกดิจิตอล …

เปิดฉากสุดประทับใจ ไทยเป็นเจ้าภาพจัด Global Cybersecurity Camp 2024 กระชับสัมพันธ์สมาชิก 9 ประเทศ เสริมแกร่งคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับนานาชาติ

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน GCC 2024 Thailand ณ โรงแรม The Sez บางแสน ชลบุรี 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 …