ฟรี eBook: ปกป้องอธิปไตยไซเบอร์กับ Thales

Thales Group ผู้ให้บริการด้านการบิน อวกาส การขนส่ง การป้องกันประเทศ และความมั่นคงปลอดภัย ได้จัดทำ eBook เรื่อง “ปกป้องอธิปไตยไซเบอร์กับ Thales – เราจะปกป้องอธิปไตยข้อมูล ซอฟต์แวร์ และการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ได้อย่างไร” สำหรับให้ผู้ที่สนใจด้านอธิปไตยไซเบอร์ดาวน์โหลดไปศึกษาได้ฟรี

eBook ฉบับนี้มีความยาวรวมทั้งสิ้น 21 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • อธิปไตยไซเบอร์ (Digital Sovereignty) คืออะไร
  • ปัญหาและผลกระทบจากการละเมิดอธิปไตยไซเบอร์
  • รู้จักกับ 3 องค์ประกอบหลักและตัวอย่างของอธิปไตยไซเบอร์
  • 4 แนวทางตามความเสี่ยงเพื่อสร้างอธิปไตยไซเบอร์
  • การย้ายระบบขึ้นสู่ Cloud ให้คงไว้ซึ่งอธิปไตยไซเบอร์ พร้อมกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ
  • ประเมินความเสี่ยง ป้องกัน และควบคุมอธิปไตยไซเบอร์ด้วยโซลูชันจาก Thales

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ROI” ของแพลตฟอร์ม Low-Code ที่องค์กรธุรกิจอาจไม่รู้ [Guest Post]

โดย นายเติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์ ภายใต้แรงกดดันของการนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์กรธุรกิจที่มีอยู่สำหรับรับมือกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป ฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ช (Forrester Research) ประเมินว่าภายในสิ้นปี 2564 …

Microsoft แจกฟรี เอกสารภาษาไทย “เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแบบ Hybrid Work ไม่ยากอย่างที่คิด”

Hybrid Work เป็นหัวข้อที่ถูกปฏิบัติใช้จริงภาคบังคับให้อย่างแพร่หลายจากสถานการณ์ของการแพร่ระบบจากโคโรน่าไวรัส แม้ว่าปัจจุบันผู้คนจะกลับมาใช้ชีวิตเข้าออฟฟิศกันเกือบปกติแล้วก็ตาม ที่สิ่งที่ต่างออกไปคือความรู้สึกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เพราะมีผู้คนมากมายได้สัมผัสถึงคุณภาพชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งและหลายคนก็ชอบเสียด้วย เมื่อพฤติกรรมการทำงานเปลี่ยนไปตัวองค์กรเองก็ต้องมองหากลยุทธ์เพื่อรับมือกับวิธีการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งแต่ละคนก็ตีความบริบทการทำ Hybrid Work ต่างกัน อนึ่ง Microsoft เองที่เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับองค์กรมาอย่างยาวนานที่มีประสบการณ์ช่วยเหลือธุรกิจมากมาย จึงได้แจกเอกสารฟรีเพื่อเป็นแนวทางเชิงความคิด …