Black Hat Asia 2021

DeepMind เปิด Open Source ให้ FermiNet ระบบ Neural Network ที่จำลองพฤติกรรมของอิเล็กตรอน

หลังจากที่ทีม DeepMind ได้เคยตีพิมพ์เปเปอร์ในวารสาร Physical Review Research ในหัวข้อ Fermionic Neural Network (FermiNet) ไปเมื่อเดือนกันยายน 2020 ที่ผ่านมา ล่าสุด DeepMind ก็ได้ออกมาเปิด Open Source ให้กับ FermiNet บน GitHub แล้วอย่างเป็นทางการ

Credit: DeepMind

DeepMind ระบุว่า FermiNet นี้คือตัวอย่างของการใช้ AI ในงานทางด้าน Atomic Energy เป็นงานแรกๆ โดยภายใน FermiNet นี้คือสถาปัตยกรรม Neural Network สำหรับใช้ทำ Modeling ให้กับ Quantum State ของกลุ่มอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาล ซึ่งในระบบ Quantum นี้ อนุภาคอย่างเช่นอิเล็กตรอนนั้นจะไม่มีสถานที่ที่อยู่ที่แน่นอน จึงต้องระบุตำแหน่งด้วย Probability Cloud แทน และการแสดงสถานะของ Quantum System นี้ก็เป็นเรื่องยากที่ต้องใช้ Wavefunction ในการแสดงสถานะแทน ในขณะที่การแสดงความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบมาก ซึ่งทีม DeepMind ก็เชื่อว่า AI จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ได้

DeepMind นั้นเห็นว่า FermiNet คือก้าวแรกของการนำ Deep Learning มาผสานรวมกับศาสตร์ทางด้าน Computational Quantum Chemistry ที่ดี และหลังจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาต่อยอดได้อีกมาก

โครงการนี้ถูกพัฒนาโดยภาษา Python ผู้ที่สนใจรายละเอียดฉบับเต็มสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่ GitHub ของ FermiNet ได้ที่ https://github.com/deepmind/ferminet ทันที และสามารถอ่านบล็อกของ DeepMind ได้ที่ https://deepmind.com/blog/article/FermiNet

ที่มา: https://venturebeat.com/2020/10/19/deepmind-open-sources-the-ferminet-a-neural-network-that-simulates-electron-behaviors/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] SysMaster เครื่องมือในการตรวจสอบ DBMS สำหรับการวิเคราะห์ และการป้องกันความล้มเหลวของข้อมูลจาก TmaxSoft

หน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คือ การบริหารจัดการให้ระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของ Database Server เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการทำงานและอัตราการเติบโตของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

รู้จัก eCloudvalley: ผู้ที่ให้บริการ AWS Managed Service และ Consulting ระดับโลกที่จะช่วยให้การใช้ AWS ของธุรกิจองค์กรง่ายดาย คุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 30%

AWS นั้นได้กลายเป็นบริการ Cloud มาตรฐานหลักที่หลายธุรกิจองค์กรในไทยเลือกใช้งานสำหรับระบบ IT และธุรกิจสำคัญสำหรับองค์กรไปแล้ว แต่ในการใช้งานบริการของ AWS ในระยะยาวนั้น ก็ย่อมทำให้องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบน AWS ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด การนำ Workload ที่มีความสำคัญไปติดตั้งใช้งานบน AWS ให้สำเร็จ การนำเทคโนโลยีล่าสุดบน AWS มาใช้สร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจขององค์กร eCloudvalley ในฐานะของ AWS Premier Partner ระดับโลกที่มีลูกค้าธุรกิจองค์กรมากกว่า 1,000 แห่งให้ความไว้วางใจในการดูแลรักษาระบบของ AWS รวมถึงยังมีความโดดเด่นในการให้บริการ AWS ที่หลากหลายและแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งทางบริษัทได้ก้าวเข้าสู่ตลาดประเทศไทยและเป็นอีกทางเลือกให้ธุรกิจไทยสามารถใช้งาน AWS ได้อย่างคุ้มค่า เต็มศักยภาพสูงสุดแล้วในวันนี้