Black Hat Asia 2023

CSA ออก Cloud Controls Matrix v4 เพิ่มมาตรการควบคุมกว่า 60 รายการ

Cloud Security Alliance (CSA) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ การรับรอง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และงานวิจัยทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Controls Matrix (CCM) เวอร์ชัน 4 ซึ่งเป็น Framework ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ Cloud Computing เวอร์ชันใหม่ล่าสุด โดยเพิ่มมาตรการควบคุมอีกกว่า 60 รายการ

CCM เป็น Framework ทางด้าน Cybersecurity Controls สำหรับ Cloud Computing ที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ CSA และถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของการใช้ระบบ Cloud

CCM เวอร์ชัน 4 นี้ได้พัฒนาต่อยอดมาจากเวอร์ชัน 3.0.1 โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของ Framework ใหม่ โดยแยกเรื่อง Logging and Monitoring (LOG) ออกมาเป็นโดเมนใหม่อีกโดเมนหนึ่ง รวมไปถึงมีการปรับปรุงโดเมนเดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Governance, Risk and Compliance (GRC), Auditing and Assurance (A&A), Unified Endpoint Management (UEM) และ Cryptography, Encryption, and Key Management (CEK)

นอกจากนี้ CCM เวอร์ชัน 4 ยังได้เพิ่มมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของการใช้ระบบ Cloud อีกกว่า 60 รายการ เพื่อให้ครอบคลุมกับเทคโนโลยี Cloud ในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงเพิ่มความสามารถในการ Audit และปรับแต่งให้สอดคล้องและใช้งานร่วมกับมาตรฐานอื่น เช่น ISO/IEC 27001-2013, ISO/IEC 27017-2015, ISO/IEC 27018-2019, AICPA TSC v2017 ได้ง่ายยิ่งขึ้น

CCM เวอร์ชันล่าสุดนี้ประกอบด้วย 17 โดเมน 197 มาตรการควบคุม ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร CCM v4 ได้ที่: https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-controls-matrix-v4/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …