พบช่องโหว่ Cross-Site Scripting บน Electron อาจกระทบความปลอดภัของ Application ชื่อดังจำนวนมาก

Brendan Scarvell นักวิจัยด้าน Security จาก Trustwave ได้ค้นพบช่องโหว่ Cross-Site Scripting (XSS) บน Electron ซึ่งเป็น Framework ชื่อดังที่ Application จำนวนมากเลือกใช้ เช่น Microsoft Skype, Microsoft Visual Studio Code, GitHub Atom, Signal, Twitch, Discord, Basecamp, Slack, Ghost, WordPress และอื่นๆ โดยช่องโหว่นี้อาจนำไปสู่การโจมตี Remote Code Execution (RCE) ได้

 

Credit: Electron

 

ในการค้นพบครั้งนี้ระบุว่าถ้าหากตัว Application ไม่ได้มีการระบุให้ webviewTag: false นั้น ผู้โจมตีจะสามารถทำการโจมตีด้วยการทำ XSS เพื่อเข้าไปควบคุมการกำหนดค่าใน Setting และแก้ไขค่าออปชันของ nodeIntegration ให้กลายเป็น true เพื่อให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึง Node.js API และโมดูลต่างๆ ได้

นอกจากนนี้ การโจมตีนี้ยังสามารถนำไปสู่การทำ RCE ได้ด้วย โดย Electron รุ่นที่ได้รับผลกระทบคือรุ่นก่อนหน้า 1.7.13, 1.8.4 และ 2.0.0-beta.3 ซึ่งทางนักวิจัยเองก็ได้แจ้งช่องโหว่นี้ไปยังทีมพัฒนา Electron แล้วและมี Patch แก้ไขตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปัจจุบันยังคงมี Application ที่มีช่องโหว่ดังกล่าวของ Electron หลงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด

 

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/security-flaw-impacts-electron-based-apps/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ผู้เชี่ยวชาญพบช่องโหว่บน Firmware ของชิป WiFi ยอดนิยมคาดกระทบอุปกรณ์หลายล้านชิ้น

Denis Selianin ผู้เชี่ยวชาญจาก Embedi ได้ค้นพบช่องโหว่บนบน ThreadX หรือ Real-time Operating System (RTOS) ยอดนิยมที่ถูกพัฒนาโดย Express Logic ซึ่งบริษัทอ้างว่าซอฟต์แวร์ได้ถูกนำไปใช้กับชิป …

PCI SSC ออกมาตรฐานใหม่ตอบโจทย์เทรนด์การพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน

PCI SSC คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของอุตสาหกรรมบัตรจ่ายเงินได้ประกาศออก Software Security Framework ที่เป็นมาตรฐานใหม่เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัจจุบันอย่างคอนเซปต์ DevOps หรือ Continous Delivery โดยคาดว่าจะนำมาใช้ได้ราวปี 2022 เพื่อแทนที่มาตรฐานเดิมอย่าง PA-DSS …