พบช่องโหว่ Cross-Site Scripting บน Electron อาจกระทบความปลอดภัของ Application ชื่อดังจำนวนมาก

Brendan Scarvell นักวิจัยด้าน Security จาก Trustwave ได้ค้นพบช่องโหว่ Cross-Site Scripting (XSS) บน Electron ซึ่งเป็น Framework ชื่อดังที่ Application จำนวนมากเลือกใช้ เช่น Microsoft Skype, Microsoft Visual Studio Code, GitHub Atom, Signal, Twitch, Discord, Basecamp, Slack, Ghost, WordPress และอื่นๆ โดยช่องโหว่นี้อาจนำไปสู่การโจมตี Remote Code Execution (RCE) ได้

 

Credit: Electron

 

ในการค้นพบครั้งนี้ระบุว่าถ้าหากตัว Application ไม่ได้มีการระบุให้ webviewTag: false นั้น ผู้โจมตีจะสามารถทำการโจมตีด้วยการทำ XSS เพื่อเข้าไปควบคุมการกำหนดค่าใน Setting และแก้ไขค่าออปชันของ nodeIntegration ให้กลายเป็น true เพื่อให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึง Node.js API และโมดูลต่างๆ ได้

นอกจากนนี้ การโจมตีนี้ยังสามารถนำไปสู่การทำ RCE ได้ด้วย โดย Electron รุ่นที่ได้รับผลกระทบคือรุ่นก่อนหน้า 1.7.13, 1.8.4 และ 2.0.0-beta.3 ซึ่งทางนักวิจัยเองก็ได้แจ้งช่องโหว่นี้ไปยังทีมพัฒนา Electron แล้วและมี Patch แก้ไขตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปัจจุบันยังคงมี Application ที่มีช่องโหว่ดังกล่าวของ Electron หลงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด

 

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/security-flaw-impacts-electron-based-apps/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google กำลังเพิ่ม IT Security ใน Chrome

Google ประกาศเพิ่ม Enterprise Connectors Framework แบบ Plug-and-Play เข้ากับ Chrome พร้อมเครื่องมือด้าน IT Security  

ผู้เชี่ยวชาญพบมัลแวร์ ChromeLoader เพิ่มจำนวนขึ้น แนะระวังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ChromeLoader เป็นมัลแวร์ที่มีจุดประสงค์ในการ Hijack บราวน์เซอร์ของผู้ใช้ที่น่าจับตา เนื่องจากความสามารถด้านการฝังตัวยาวนาน และจำนวนที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ