Black Hat Asia 2023

Cloudflare จับมือ CrowStrike ประกาศรวม Zero Trust Platform เข้าด้วยกัน

Cloudflare จับมือ CrowStrike ประกาศรวม Zero Trust Platform เข้าด้วยกัน

Credit: ShutterStock.com

Cloudflare และ CrowdStike ได้ประกาศรวมโซลูชัน CrowStrike Falcon Zero Trust Assessment (ZTA) เข้ากับระบบของ Cloudflare เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบของลูกค้า Cloudflare โดยเฉพาะ โดยมีความสามารถดังนี้

  • สามารถตรวจสอบความปลอดภัยในการถึงแอพพลิเคชันจากทุกๆ Endpoint ได้ ด้วยการ Integration ระหว่าง Falcon ZTA และ Cloudflare Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloudflare Secure Web Gateway (SWG)
  • มีระบบตรวจสอบภัยคุกคามด้วย CrowdStrike Threat Intelligence
  • มีระบบ Log ความปลอดภัยที่ละเอียดขึ้น สามารถดึงข้อมูลจาก CrowdStrike EDR Telemetry ได้
  • มีทีมจาก CrowdStrike ช่วยสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดการโจมตีจากภัยคุกคาม

ที่มา: https://www.cloudflare.com/press-releases/2022/cloudflare-crowdstrike-expand-zero-trust-partnership/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …