Breaking News

Cisco จัดงานประกวด Internet of Things Innovation Grand Challenge ชิงเงินรางวัลกว่า 8,250,000 บาท

cisco_logo_2

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนวัตกรรม Internet of Things ซิสโก้จึงได้ประกาศจัดการแข่งขัน Internet of Things Innovation Grand Challenge สำหรับบุคคล หรือองค์กรธุรกิจ การแข่งขันระดับโลกครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ส่งเสริมและเร่งการปรับใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ที่มีบทบาทในการกระตุ้นการ “เติบโตและพัฒนาการ” ของ Internet of Things

cisco_Internet-of-Things-VS-Internet-of-Everything-1

ภายใต้การประกวด “Internet of Things Innovation Grand Challenge” ซิสโก้ได้สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนบุคคล หรือผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ (Startups) ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนของแอพพลิเคชั่น (Application) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) การจัดการ (Management) และการเชื่อมต่อ (Connectivity) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง กรกฎาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.cisco.com/go/iotchallenge โดยจะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระหว่างงาน Internet of Things World Forum ประจำปี 2557 ที่นครชิคาโก เดือนตุลาคมนี้

การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Cisco Internet of Everything Center ทั่วโลก ผู้ชนะการประกวด Internet of Things Grand Challenge สามอันดับแรกจะได้รับรางวัลเงินสด 250,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 8,250,000 บาท โดยเงินทุนดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่และพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อเสริมสร้าง Internet of Thingsให้เป้นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น

นอกเหนือจากรางวัลเงินสด ซิสโก้ยังจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ การฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของซิสโก้ และองค์กรธุรกิจอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสในการพัฒนา ทดสอบ และนำร่องเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงความร่วมมือและโอกาสในการลงทุนกับซิสโก้ในอนาคต

cisco_Internet-of-Things-VS-Internet-of-Everything-2

เกี่ยวกับการแข่งขัน และผลงานที่ได้รับคัดเลือก

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกประกาศชื่อในงาน Internet of Things World Forum ที่นครชิคาโก วันที่ 14-16 ตุลาคม 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจัดอยู่ในประเภท (Criteria) ใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้:

1) Application and Application Enablement

2) Management

3) Networking

4) Things

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งดังต่อไปนี้การศึกษาการรักษาพยาบาล (Hospitality), พลังงานการค้าขาย (Retail), การคมนาคมขนส่งเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)

การแข่งขันเปิดโอกาสให้กับบุคคล นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์

การคัดเลือกผลงาน

การคัดเลือกผลงานที่เข้าประกวดจะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนดังนี้:

เฟสที่  1: 19 ผลงานได้รับการคัดเลือกสำหรับรอบ Semi-Final

เฟสที่  2: 6 ผลงานได้รับการคัดเลือกสำหรับรอบ Final

เฟสที่  3: 3 ผลงานได้รับรางวัล Grand Prize

ประกาศผลการแข่งขันที่งาน Internet of Things World Forum 2014 ณ นครชิคาโก เดือนตุลาคม 2557 นี้

สำหรับในประเทศภูมิภาคอาเซียน บริษัทหน้าใหม่ (Start-ups) จะได้รับคำแนะนำจากทีมงานของศูนย์เทคโนโลยี EPIC (Enabling Platform Innovation Centre) ใน ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดแส ดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเอเชียให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรในภูมิภาคนี้ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเป็นภาษาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดในประเทศภูมิภาคอาเซียน:

ผู้เข้าประกวด และบริษัทในแต่ละประเทศสามารถติดต่อ iot-challenge-asean@cisco.com เพื่อขอคำแนะนำ บริการสนับสนุนด้านเทคนิค และข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงาน/แนวคิด (Intellectual Property) ที่ส่งเข้าประกวด จะยังคงเป็นของเจ้าของผลงาน ซิสโก้จะไม่ครอบครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าประกวด การแข่งขันครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดพัฒนา ทดลอง และนำร่องเทคโนโลยีใหม่ๆ

ในประเทศไทย ซิสโก้มีบทบาทในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และบริการสนับสนุนสำหรับแนวคิดทั้งหมด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่ดีที่สุดในการแข่งขันระดับโลก หากผู้เข้าประกวดมีแนวคิดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ทีมงานของ EPIC จะประสานงานร่วมกับผู้เข้าประกวด เพื่อร่วมพัฒนาคอนเซ็บต์และทำตลาดให้กับแนวคิดดังกล่าว ไม่ว่าผลการประกวดจะเป็นเช่นไร ผู้เข้าร่วมจะยังคงสามารถติดต่อศูนย์ EPIC เพื่อแชร์แนวคิดในอนาคต ตามอีเมลแอดเดรสที่ระบุข้างต้น

cisco_Internet-of-Things-VS-Internet-of-Everything-3

คำกล่าวจากผู้บริหาร

นาย วิม เอลฟริงค์ รองประธานบริหารของซิสโก้ กลุ่มธุรกิจโซลูชั่นอุตสาหกรรม และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Globalization

ซิสโก้มุ่งเน้นการผสานรวมแนวคิด เทคโนโลยี และโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก โดยครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วัตถุประสงค์เหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชิคาโก ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ชิคาโกได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Internet of Things World Forum ประจำปี 2557  เทศบาลเมืองชิคาโกมุ่งมั่นที่จะปรับใช้นวัตกรรม Internet of Everything ซึ่งจะช่วยให้เมืองชิคาโกเป็นเมืองที่มีความฉลาด (smart) มากขึ้นและมีการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น  นอกจากนี้ นครชิคาโกยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ ให้กลายเป็นระบบดิจิตอล (Digitalization)”

นาย ราจีฟ ไนล์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายแพลตฟอร์มนวัตกรรมของซิสโก้ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและญี่ปุ่น

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดประกวด IoT Grand Challenge รวมถึงโอกาสในการประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการในเมืองไทย เพื่อพัฒนาโซลูชั่นสำหรับระบบเศรษฐกิจ Internet of Everything.. ผมมุ่งหวังที่จะสนับสนุนธุรกิจรุ่นใหม่ในประเทศไทย ด้วยการให้คำแนะนำ พร้อมเปิดโอกาสให้ธุรกิจเหล่านี้ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีระดับโลก และที่สำคัญก็คือ ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสังคมในเมืองไทย

นาย วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของซิสโก้

ซิสโก้ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการรายใหม่ (Startups) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และนักวิจัย ในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เร่งการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยี ผ่านทางเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมทั่วโลกของซิสโก้ สำหรับในประเทศไทย บริษัทหน้าใหม่ (Startups) เฟื่องฟูอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา โดยหลายๆ บริษัทเริ่มที่จะได้รับผลกำไรอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยแนวคิดและเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ นอกเหนือจากการเติบโตของธุรกิจหน้าใหม่แล้ว ปริมาณการใช้โมบายล์อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความต้องการในปีนี้ ปัจจุบันมีบริษัทหน้าใหม่ (Startups)  ที่เป็น Technology-based ราว 500 บริษัทในประเทศไทย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจที่อาศัยเทคโนโลยีหลากหลายประเภท เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เว็บ โมบายล์แอพพลิเคชั่น ฯลฯ (สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ซิสโก้กำลังมองหาไอเดียที่แปลกใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เชื่อมต่อกับ Internet of Things เราตระหนักว่าในเมืองไทยมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถจำนวนมากที่มีแนวคิดดีๆ และเราต้องการที่จะผลักดันให้บุคลากรเหล่านี้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ “ไม่กลัวความล้มเหลว” ซิสโก้หวังว่าการประกวด Cisco Internet of Things Innovation Grand Challenge นี้จะเป็นแคมเปญที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังร่วมมือกับแวดวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Internet of Things ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

เกี่ยวกับการประชุม Internet of Things World Forum

การประชุม Internet of Things World Forum เปิดโอกาสให้ผู้นำทั่วโลกได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่จะเร่งผลกระทบของ Internet of Things ต่อระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2557 นี้ การประชุมนี้จะเปิดรับเฉพาะผู้ที่ได้รับคำเชิญเท่านั้น และจะรวบรวมผู้บริหารภาคธุรกิจและผู้นำทางความคิดจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และภูมิภาคต่างๆ ที่หลงใหลการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเร่งการพัฒนา Internet of Things สำหรับองค์กรและสังคม

การประชุม Internet of Things World Forum ครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2556 ที่นครบาเซโลนา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน และบริษัทพันธมิตร 16 บริษัท รวมถึงนักคิด นักปฏิบัติ และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และนักวิชาการ จึงนับเป็นการประชุม Internet of Things ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม

ทรัพยากรสนับสนุน

เกี่ยวกับซิสโก้:

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านไอทีที่ช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่างๆสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์และปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดจากการเชื่อมต่อ (connect) ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ http://thenetwork.cisco.com ผลิตภัณฑ์ซิสโก้ในประเทศไทยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยพาร์ทเนอร์ของ Cisco Systems International B.V ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือซิสโก้ ซีสเต็มส์ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

วราวอง จงรักษ์

บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

อีเมล์: warawong@pc-a.co.th

โทร: 0-2971-3711


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco เตือนพบโค้ดการใช้ช่องโหว่บน Switch รุ่น Small Business 220 แนะเร่งอัปเดต

ทีม Security Incident Response ของ Cisco ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพบโค้ดการใช้ช่องโหว่บน Switch รุ่น Small Business 220 ที่ได้ออกแพตช์เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนสู่สาธารณะแล้วจึงแนะนำให้ผู้ใช้เร่งอัปเดต …

Google ประกาศเปลี่ยน Android เวอร์ชันเป็นตัวเลขและเปลี่ยนสีโลโก้ใหม่

Google ได้ประกาศเปลี่ยน Android เวอร์ชันเป็นตัวเลขและเปลี่ยนสีโลโก้ใหม่ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น

Leave a Reply