Cisco จัดงานประกวด Internet of Things Innovation Grand Challenge ชิงเงินรางวัลกว่า 8,250,000 บาท

cisco_logo_2

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนวัตกรรม Internet of Things ซิสโก้จึงได้ประกาศจัดการแข่งขัน Internet of Things Innovation Grand Challenge สำหรับบุคคล หรือองค์กรธุรกิจ การแข่งขันระดับโลกครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ส่งเสริมและเร่งการปรับใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ที่มีบทบาทในการกระตุ้นการ “เติบโตและพัฒนาการ” ของ Internet of Things

cisco_Internet-of-Things-VS-Internet-of-Everything-1

ภายใต้การประกวด “Internet of Things Innovation Grand Challenge” ซิสโก้ได้สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนบุคคล หรือผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ (Startups) ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนของแอพพลิเคชั่น (Application) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) การจัดการ (Management) และการเชื่อมต่อ (Connectivity) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง กรกฎาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.cisco.com/go/iotchallenge โดยจะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระหว่างงาน Internet of Things World Forum ประจำปี 2557 ที่นครชิคาโก เดือนตุลาคมนี้

การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Cisco Internet of Everything Center ทั่วโลก ผู้ชนะการประกวด Internet of Things Grand Challenge สามอันดับแรกจะได้รับรางวัลเงินสด 250,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 8,250,000 บาท โดยเงินทุนดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่และพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อเสริมสร้าง Internet of Thingsให้เป้นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น

นอกเหนือจากรางวัลเงินสด ซิสโก้ยังจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ การฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของซิสโก้ และองค์กรธุรกิจอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสในการพัฒนา ทดสอบ และนำร่องเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงความร่วมมือและโอกาสในการลงทุนกับซิสโก้ในอนาคต

cisco_Internet-of-Things-VS-Internet-of-Everything-2

เกี่ยวกับการแข่งขัน และผลงานที่ได้รับคัดเลือก

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกประกาศชื่อในงาน Internet of Things World Forum ที่นครชิคาโก วันที่ 14-16 ตุลาคม 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจัดอยู่ในประเภท (Criteria) ใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้:

1) Application and Application Enablement

2) Management

3) Networking

4) Things

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งดังต่อไปนี้การศึกษาการรักษาพยาบาล (Hospitality), พลังงานการค้าขาย (Retail), การคมนาคมขนส่งเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)

การแข่งขันเปิดโอกาสให้กับบุคคล นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์

การคัดเลือกผลงาน

การคัดเลือกผลงานที่เข้าประกวดจะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนดังนี้:

เฟสที่  1: 19 ผลงานได้รับการคัดเลือกสำหรับรอบ Semi-Final

เฟสที่  2: 6 ผลงานได้รับการคัดเลือกสำหรับรอบ Final

เฟสที่  3: 3 ผลงานได้รับรางวัล Grand Prize

ประกาศผลการแข่งขันที่งาน Internet of Things World Forum 2014 ณ นครชิคาโก เดือนตุลาคม 2557 นี้

สำหรับในประเทศภูมิภาคอาเซียน บริษัทหน้าใหม่ (Start-ups) จะได้รับคำแนะนำจากทีมงานของศูนย์เทคโนโลยี EPIC (Enabling Platform Innovation Centre) ใน ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดแส ดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในเอเชียให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรในภูมิภาคนี้ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเป็นภาษาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดในประเทศภูมิภาคอาเซียน:

ผู้เข้าประกวด และบริษัทในแต่ละประเทศสามารถติดต่อ iot-challenge-asean@cisco.com เพื่อขอคำแนะนำ บริการสนับสนุนด้านเทคนิค และข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงาน/แนวคิด (Intellectual Property) ที่ส่งเข้าประกวด จะยังคงเป็นของเจ้าของผลงาน ซิสโก้จะไม่ครอบครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าประกวด การแข่งขันครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดพัฒนา ทดลอง และนำร่องเทคโนโลยีใหม่ๆ

ในประเทศไทย ซิสโก้มีบทบาทในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และบริการสนับสนุนสำหรับแนวคิดทั้งหมด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่ดีที่สุดในการแข่งขันระดับโลก หากผู้เข้าประกวดมีแนวคิดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ทีมงานของ EPIC จะประสานงานร่วมกับผู้เข้าประกวด เพื่อร่วมพัฒนาคอนเซ็บต์และทำตลาดให้กับแนวคิดดังกล่าว ไม่ว่าผลการประกวดจะเป็นเช่นไร ผู้เข้าร่วมจะยังคงสามารถติดต่อศูนย์ EPIC เพื่อแชร์แนวคิดในอนาคต ตามอีเมลแอดเดรสที่ระบุข้างต้น

cisco_Internet-of-Things-VS-Internet-of-Everything-3

คำกล่าวจากผู้บริหาร

นาย วิม เอลฟริงค์ รองประธานบริหารของซิสโก้ กลุ่มธุรกิจโซลูชั่นอุตสาหกรรม และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Globalization

ซิสโก้มุ่งเน้นการผสานรวมแนวคิด เทคโนโลยี และโซลูชั่นใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก โดยครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วัตถุประสงค์เหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชิคาโก ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ชิคาโกได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Internet of Things World Forum ประจำปี 2557  เทศบาลเมืองชิคาโกมุ่งมั่นที่จะปรับใช้นวัตกรรม Internet of Everything ซึ่งจะช่วยให้เมืองชิคาโกเป็นเมืองที่มีความฉลาด (smart) มากขึ้นและมีการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น  นอกจากนี้ นครชิคาโกยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ ให้กลายเป็นระบบดิจิตอล (Digitalization)”

นาย ราจีฟ ไนล์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายแพลตฟอร์มนวัตกรรมของซิสโก้ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและญี่ปุ่น

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดประกวด IoT Grand Challenge รวมถึงโอกาสในการประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการในเมืองไทย เพื่อพัฒนาโซลูชั่นสำหรับระบบเศรษฐกิจ Internet of Everything.. ผมมุ่งหวังที่จะสนับสนุนธุรกิจรุ่นใหม่ในประเทศไทย ด้วยการให้คำแนะนำ พร้อมเปิดโอกาสให้ธุรกิจเหล่านี้ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีระดับโลก และที่สำคัญก็คือ ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสังคมในเมืองไทย

นาย วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของซิสโก้

ซิสโก้ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการรายใหม่ (Startups) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และนักวิจัย ในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เร่งการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยี ผ่านทางเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมทั่วโลกของซิสโก้ สำหรับในประเทศไทย บริษัทหน้าใหม่ (Startups) เฟื่องฟูอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา โดยหลายๆ บริษัทเริ่มที่จะได้รับผลกำไรอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยแนวคิดและเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ นอกเหนือจากการเติบโตของธุรกิจหน้าใหม่แล้ว ปริมาณการใช้โมบายล์อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความต้องการในปีนี้ ปัจจุบันมีบริษัทหน้าใหม่ (Startups)  ที่เป็น Technology-based ราว 500 บริษัทในประเทศไทย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจที่อาศัยเทคโนโลยีหลากหลายประเภท เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เว็บ โมบายล์แอพพลิเคชั่น ฯลฯ (สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ซิสโก้กำลังมองหาไอเดียที่แปลกใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เชื่อมต่อกับ Internet of Things เราตระหนักว่าในเมืองไทยมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถจำนวนมากที่มีแนวคิดดีๆ และเราต้องการที่จะผลักดันให้บุคลากรเหล่านี้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ “ไม่กลัวความล้มเหลว” ซิสโก้หวังว่าการประกวด Cisco Internet of Things Innovation Grand Challenge นี้จะเป็นแคมเปญที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังร่วมมือกับแวดวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Internet of Things ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

เกี่ยวกับการประชุม Internet of Things World Forum

การประชุม Internet of Things World Forum เปิดโอกาสให้ผู้นำทั่วโลกได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่จะเร่งผลกระทบของ Internet of Things ต่อระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2557 นี้ การประชุมนี้จะเปิดรับเฉพาะผู้ที่ได้รับคำเชิญเท่านั้น และจะรวบรวมผู้บริหารภาคธุรกิจและผู้นำทางความคิดจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และภูมิภาคต่างๆ ที่หลงใหลการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเร่งการพัฒนา Internet of Things สำหรับองค์กรและสังคม

การประชุม Internet of Things World Forum ครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2556 ที่นครบาเซโลนา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน และบริษัทพันธมิตร 16 บริษัท รวมถึงนักคิด นักปฏิบัติ และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และนักวิชาการ จึงนับเป็นการประชุม Internet of Things ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม

ทรัพยากรสนับสนุน

เกี่ยวกับซิสโก้:

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านไอทีที่ช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่างๆสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์และปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดจากการเชื่อมต่อ (connect) ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ http://thenetwork.cisco.com ผลิตภัณฑ์ซิสโก้ในประเทศไทยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยพาร์ทเนอร์ของ Cisco Systems International B.V ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือซิสโก้ ซีสเต็มส์ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

วราวอง จงรักษ์

บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

อีเมล์: warawong@pc-a.co.th

โทร: 0-2971-3711


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รายงานเผย SmartNIC เตรียมครองส่วนแบ่งตลาด 38% ภายในปี 2026

Dell’Oro ออกรายงาน คาดการณ์ SmartNIC จะครองส่วนแบ่งตลาด 38% ภายในปี 2026 โดยมีมูลค่าตลาดรวม 5 พันล้านเหรียญ

Intel พัฒนาชิปใหม่ ช่วยป้องกันการโจมตีด้วยฮาร์ดแวร์

Intel เผยโครงการพัฒนาชิปใหม่ Tunable Replica Circuit (TRC) ซึ่งออกแบบมาใช้สำหรับป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเส้นทางในการโจมตี โดยมีความสามารถในการตรวจจับการโจมตีทั่วไปที่เกิดจาก Hardware-based ได้ และสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบในทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิด พร้อมกับช่วยป้องกันกันการโจมตีนั้นๆ

Leave a Reply