CDIC 2023

[PR] พลิกโฉมการตรวจหามะเร็งเต้านม ด้วย Internet of Everything ( IOE )

เนื่องจากเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมทั่วโลก มีตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดของปีนี้ว่า จะมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นมากกว่า 23.6 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2573 โดยหนึ่งในโรคมะเร็งที่น่ากลัวที่สุด คือ มะเร็งเต้านม ซึ่งแต่ละปีคร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกราว 500,000 คน สำหรับในประเทศไทย มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงไทยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 7 คน ขณะที่ปัจจุบัน ผู้หญิงไทยจำนวน 19 ล้านคน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม สถิติอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมเป็นตัวเลขที่น่าหวาดหวั่นอย่างยิ่ง ดังนั้น จะเห็นวิธีการต่าง ๆที่พยายามก้าวข้ามอุปสรรคของมะเร็งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และในหลายกรณี จะมาในรูปแบบของการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมา และล่าสุดผ่าน Internet of Everything ( IOE )

ซิสโก้ และ Cyrcadia Health ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องมือตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบส่วนตัว ( a personal screening tool ) หรือเรียกว่า “iTBra” ซึ่งมีหน้าที่ตรวจติดตามอุณหภูมิร่างกายของผู้หญิง เพื่อตัดสินว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ รวมถึง สามารถตรวจหาความผิดปกติอื่น ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเนื้อเยื่อเต้านม เนื่องจากความผันผวนของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยเหล่านี้ อาจบ่งชี้ถึงการเกิดมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ซึ่งยังสามารถทำการรักษาได้ ทั้งนี้ iTBra เป็นแผ่นแปะที่สอดไว้ภายใต้ชุดชั้นในทั่วไป โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการทำงานของเซลล์ทั้งที่เป็นปกติและผิดปกติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมได้ยาวนานติดต่อกันถึง 12 ชั่วโมง เครื่องมือนี้ทำงานได้ดีกับผู้ที่มีภาวะเนื้อเยื่อเต้านมที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งยากต่อการตรวจหาด้วยเทคนิคของการเอ็กซเรย์แบบเดิม ๆ เช่น เครื่องแมมโมแกรม ซึ่งบ่อยครั้งจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างการทำแมมโมแกรม ทั้งนี้ Cyrcadia Health ได้พัฒนาอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ในชุดชั้นในสตรีเพื่ออ่านอุณหภูมิของเซลล์, ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มายังฐานข้อมูลผู้ป่วย ตลอดจนแจ้งเตือนทั้งแพทย์ และผู้ป่วย ผ่านทางสมาร์ทโฟน เมื่ออ่านพบค่าความผิดปกติ โดยสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ สามารถรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ รวมถึงแบ่งปันข้อมูลกับฐานข้อมูลการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า / ฐานข้อมูลการวิเคราะห์เชิงทำนาย ( predictive analytics ) ของระบบแบ็คเอ็นด์ จากนั้นทำการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติจากชุดชั้นในที่ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ไปยังฐานข้อมูลผู้ป่วยที่มีระบบรักษาความปลอดภัย

เห็นได้ชัดเจนว่า iTBra มีศักยภาพในการแจ้งเตือนผู้หญิง และแพทย์ผู้ทำการรักษา ถึงสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านม ดังนั้น องค์กรทางการแพทย์จะสามารถจัดทำแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางการแพทย์ และคาดว่าจะช่วยลดการตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมไปตรวจโดยไม่จำเป็นลงได้ถึง 50% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้หญิงที่มีภาวะเนื้อเยื่อเต้านมหนาแน่น ซึ่งการใช้ iTBra ในการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือน จะช่วยให้ผู้หญิงหลายพันคน ได้รับคำเตือนถึงการเกิดมะเร็งแต่เนิ่น ๆ ทำให้แพทย์สามารถใช้แผนการรักษาเพื่อช่วยชีวิตได้ทันเวลา

ซิสโก้ ได้ติดตามการทำงานของ Cyrcadia Health อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นตัวอย่างที่น่าอัศจรรย์ของการที่นำเอา Internet of Everything เข้าไปช่วยให้นวัตกรรมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล รวมถึงการช่วยชีวิตมนุษย์ให้เป็นจริงได้ ทั้งนี้ ซิสโก้ ได้บันทึกเรื่องราวของ iTBra ด้วยการให้เงินสนับสนุนเพื่อจัดทำภาพยนตร์สารคดี เรื่อง DETECTED สามารถชมผ่าน http://detectedmovie.com ซึ่งมีกำหนดฉายปลายปีนี้ โดยแสดงให้เห็นตั้งแต่แนวคิดของ iTBra ไปจนถึงการพัฒนา และแสวงหาหนทางในการนำนวัตกรรมนี้ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ DETECTED ได้สะท้อนว่า Internet of Everything และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดูแลสุขภาพได้อย่างไร และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานวิจัยหลายพันชั่วโมงของผู้ประกอบการหน้าใหม่รายหนึ่ง ผู้กล้าที่จะฝันถึงวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้ Internet of Everything เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ ตลอดจนการทดสอบการนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเชิงทดลองออกสู่ตลาด ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ DETECTED เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าว่า อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่เชื่อมต่อถึงกัน ( Connected Health Industry ) ซึ่งจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2561 สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการแพทย์ได้อย่างไร

cisco-cyrcadia-health-itbra-detected-movie

iTBra เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของ Internet of Everything ที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรรมเฮลท์แคร์ ขณะที่อีก 3-5 ปีข้างหน้า เราจะเห็นภาพอุปกรณ์มากมายจะถูกเชื่อมต่อกับสิ่งต่าง ๆ ในการมอนิเตอร์และดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลจาก TechNavio ระบุว่า ตลาดสุขภาพที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลก จะมีอัตราเติบโต 33% ต่อปี ภายในปี 2562 และอีกไม่นาน ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในการดูแลสุขภาพ จะถูกส่งตรงไปถึงแพทย์ผู้ทำการรักษาคุณ ทำให้แพทย์สามารถจัดทำแผนสุขภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษที่เหมาะสมกับคุณได้มากที่สุด

เมื่อมีคนถามว่า ทำไม IoE ( Internet of Everything ) จึงสำคัญ ก็มีเหตุผลมากมายที่เราสามารถบอกได้ จริง ๆ แล้ว “ชีวิตมนุษย์” น่าจะเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุด เพราะเราทำงานเพื่อสร้างให้ IoE เป็นมากกว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนเกมการตลาด แต่เราสร้างให้เป็น “สิ่งที่ช่วยชีวิตมนุษย์”

cisco-watson-thirapatarapong-2


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา