CDIC 2023

[PR] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางใจใช้ “ซิสโก้” เป็นเครือข่ายหลัก ( Core Network ) และโซลูชั่นไวร์เลสของซิสโก้ รองรับการเรียนการสอนแบบโมบิลิตี้ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยเต็มสูบ.. เปลี่ยนผ่านรูปแบบการเรียนการสอน เป็น “Digital University” เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเทศไทย – เชียงใหม่, 29 กันยายน, 2558 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ติดตั้ง เครือข่ายหลัก ( core network ), โซลูชั่นไวร์เลสและ โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา รองรับการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมายในการเป็น “Digital University” ตอบรับการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะผ่านสมาร์ทดีไวซ์ มากกว่าการอ่านในรูปแบบเดิม

เนื่องด้วยความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมองหาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ที่พร้อมรองรับการทำงานในอนาคตแทนระบบ ATM ( หรือ Asynchronous Transfer Mode ) รูปแบบเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัดสินใจปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอที เลือกใช้เทคโนโลยี กิกะบิต อีเธอร์เน็ต ( Gigabit Ethernet ) ของซิสโก้มาเป็นระบบเครือข่ายหลักของทางมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่ายอีเทอร์เน็ต 10 กิกะบิต และโซลูชั่นไวร์เลส เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์ โดยปัจจุบันเครือข่ายไวร์เลสของมหาวิทยาลัยสามารถรองรับการทำงานของดีไวซ์ไม่ต่ำกว่า 100,000 เครื่อง และแต่ละแอคเค้าท์สามารถรองรับการใช้งานดีไวซ์ได้ถึง 5 เครื่อง โดยที่สามารถใช้งานได้พร้อม ๆ กัน

cisco-chiangemai-university-to-digital-university

สำหรับระบบการรักษาความปลอดภัย ทางมหาวิทยาลัยเลือกโซลูชั่นรักษาความปลอดภัย Cisco Email Security โดยทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการจัดการทุกปัญหาของอีเมล ไม่ว่าจะเป็นการลดข้อความสแปมที่ไม่ต้องการ การตรวจสอบแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีระบบอัพเดตข้อมูลสแปมและไวรัสอัตโนมัติ รวมถึงความสามารถในการป้องกันปัญหาการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ และระบบจัดการอีเมลที่ช่วยให้การใช้งานอีเมลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดคิวการรับส่งอีเมล การรับมือกับเมลที่ถูกตีกลับ และการบริหารการเชื่อมต่อในระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบพื้นฐานของอีเมล ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงที่มีการแพร่กระจายของไวรัสหรือการโจมตีของสแปม จึงช่วยให้มหาวิทยาลัยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ พลังงานที่ใช้ แบนด์วิดธ์ของระบบ รวมถึงประหยัดเวลาของผู้ดูแลระบบไอทีอีกด้วย

อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้นำ Cisco Intrusion Prevention System ( Cisco IPS ) มาใช้ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นระบบการป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย มอนิเตอร์ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน สามารถรู้ลำดับของเหตุการณ์ของระบบที่เกิดจากการโจมตีได้ล่วงหน้า ระบุแนวโน้มของภัยคุกคามและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว โดย Cisco IPS ทำหน้าที่มอนิเตอร์ทราฟฟิกเครือข่าย ซึ่งการเจาะระบบอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงระบบได้แล้ว Cisco IPS จะทำการตอบโต้ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการโจมตีที่เกิดขึ้นจากช่องโหว่ในระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการ และป้องกันการโจมตีจาก Virus หรือ Worm ได้แบบอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น มหาวิทยาลัยยังสามารถเพิ่มแบนด์วิธในการรองรับแอพพลิเคชั่นการเรียนการสอน จัดการเวิร์กโหลดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหา เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการป้องกันปัญหาการโจมตี ทั้งภายใน และภายนอกอย่างเต็มรูปแบบ

การอัพเกรดเทคโนโลยีครั้งนี้ช่วยให้ผู้ใช้กว่า 50,000 คน ประกอบด้วย นักศึกษากว่า 37,000 คน บุคลากรกว่า 11,300 คน ใน 22 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น ผ่านแอ็คเซสพอยต์ประมาณ 2,700 จุด บนความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขนาด 5 Gbps ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งในส่วนวิชาการ และส่วนสนับสนุน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีไวร์เลส แอ็คเซส มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ และอันดับสองของประเทศ นักศึกษา และบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น พีซี โน๊ตบุ๊ค ไอ-แพด หรือ สมาร์ทโฟน

cisco-chiangemai-university-to-digital-university2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มพัฒนาการเป็น Digital University โดยเฟสแรกเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเฟสแรกนี้รวมถึง การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย, โมบายล์เซอร์วิส, พัฒนาการระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารด้วย Business Intelligence เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถใช้เพื่อการวางแผน การตัดสินใจจากข้อมูล คาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ, Smart Learning & Smart Classroom, Digital Literacy โดยเป็นไปอย่างราบรื่น และคาดว่าจะเริ่มเฟสสอง ภายในปี 2559 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลายเป็นต้นแบบแห่งการใช้ชีวิตแบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยโซลูชั่นของซิสโก้ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายหลัก ( core network ) โซลูชั่นไวร์เลส และระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกัน เป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยในการรองรับ “Internet of Everything” ที่เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูล กระบวนการ และสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยความสะดวกง่ายดาย ความชาญฉลาด ความยืดหยุ่นในการปรับขนาด และประสิทธิภาพ ช่วยให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสู่ยุค Internet of Everything ได้อย่างราบรื่น

คำกล่าวสนับสนุน:

  • รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เรารู้สึกพอใจกับความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญของซิสโก้ รวมถึงการบริการที่ฉับไวให้กับบุคลากรของเรา โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ เครือข่ายไร้สายสมรรถนะสูง และระบบการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ ช่วยให้เราสามารถดำเนินงานโครงการด้านไอทีที่เพิ่มขึ้น ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นด้าน Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Students and Staffs และ Digital Security เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายในการเป็น ‘Digital University’ อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

cisco-chiangemai-university-dr-thanomporn-laohajaratsang

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อว่าโซลูชั่นที่ทำงานร่วมกันจากซิสโก้ จะช่วยสนับสนุนให้เราเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีขีดจำกัด เราหวังว่าการลงทุนด้านไอที และการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุค Internet of Everything จะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถติด 50 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า”

 

  • นาย วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้

“โลกการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์โมบายล์ และความพร้อมของเครือข่ายไวร์เลสที่แพร่หลาย ทำให้ปัจจุบันมีความจำเป็นเร่งด่วนด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม และความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อได้งานที่ดี เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันได้

vatsun thirapatarapong

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปที่ทำให้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปด้วย ซิสโก้มีความยินดีที่เทคโนโลยีของเราช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้นำสถาบันการศึกษารูปแบบ Digital และส่งเสริมการให้นักศึกษามีประสบการณ์ Digital Life พัฒนาด้านไอทีได้อย่างราบรื่น และทำให้มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด ขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่แผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิตอล ผมตื่นเต้นที่จะเห็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาดิจิตอล และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะมาถึง”

 

เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 โดยมีเจตนารมณ์ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

เกี่ยวกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด

cisco-logo

ซิสโก้ ( NASDAQ: CSCO ) เป็นผู้นำระดับโลกด้านไอทีที่ช่วยให้ธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ สร้างสรรค์สิ่ง มหัศจรรย์และปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อ ( connect ) ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ http://thenetwork.cisco.com ผลิตภัณฑ์ซิสโก้ในประเทศไทยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยพาร์ทเนอร์ของ Cisco Systems International B.V ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือซิสโก้ ซีสเต็มส์ ทั้งหมด


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[รีวิว] Acer Swift Go 16 ตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจอย่างหลากหลาย เบา บาง พร้อมพกพาทุกสถานการณ์

ปัจจุบันการทำงานอย่างอิสระจากสถานที่ต่างๆ ถือเป็นวัฒนธรรมของหลายองค์กรไปแล้ว หลังจากการปรับตัวครั้งใหญ่จากการมาถึงของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยหลักที่ผู้คนมักมองหาเป็นอันดับแรกก็คือสเป็คการประมวลผลที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งานอย่างหลากหลาย หากมีหน้าจอใหญ่แต่ยังรักษาความเบาไว้ได้ยิ่งดี เพราะให้ประสบการณ์ความบันเทิงและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสรีวิวสินค้าจากค่าย Acer ซึ่งถูกออกแบบมาด้วยคุณสมบัติข้างต้น ในราคาย่อมเยาว์ โดยโน๊คบุ๊คตัวนี้ก็คือ Acer …

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …