Tag Archives: cisco intrusion prevention system

[PR] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางใจใช้ “ซิสโก้” เป็นเครือข่ายหลัก ( Core Network ) และโซลูชั่นไวร์เลสของซิสโก้ รองรับการเรียนการสอนแบบโมบิลิตี้ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยเต็มสูบ.. เปลี่ยนผ่านรูปแบบการเรียนการสอน เป็น “Digital University” เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเทศไทย – เชียงใหม่, 29 กันยายน, 2558 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ติดตั้ง เครือข่ายหลัก ( core network ), โซลูชั่นไวร์เลสและ โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา รองรับการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมายในการเป็น “Digital University”

Read More »