CISA แจกเอกสารแนะนำด้านความมั่งคงปลอดภัยในการใช้งาน IPv6

CISA ได้ออกเอกสารเพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับประเด็นด้าน Security ของ IPv6

ความมุ่งหวังของเอกสารฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐบาล ซึ่งต่อเนื่องกันมาหลายฉบับ ความน่าสนใจคือเอกสารจะเท้าความถึงประโยชน์ว่า IPv6 แก้ปัญหาอะไรให้ IPv4 บ้าง แต่ก็ยังมีข้อกังวลในด้าน Security อยู่และ CISA จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นเหล่านั้น ถือว่าเป็นเอกสารสรุปย่อที่น่าอ่านด้วยความยาวเพียง 10 หน้า ที่ประยุกต์ใช้ได้ สำหรับใครที่สนใจเรื่อง IPv6 ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/CISA%20IPv6%20Considerations%20for%20TIC%203.0.pdf

ที่มา : https://www.securityweek.com/cisa-releases-final-ipv6-security-guidance-federal-agencies


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Google กำลังเพิ่ม IT Security ใน Chrome

Google ประกาศเพิ่ม Enterprise Connectors Framework แบบ Plug-and-Play เข้ากับ Chrome พร้อมเครื่องมือด้าน IT Security  

ผู้เชี่ยวชาญพบมัลแวร์ ChromeLoader เพิ่มจำนวนขึ้น แนะระวังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ChromeLoader เป็นมัลแวร์ที่มีจุดประสงค์ในการ Hijack บราวน์เซอร์ของผู้ใช้ที่น่าจับตา เนื่องจากความสามารถด้านการฝังตัวยาวนาน และจำนวนที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ