CDNetworks เป็นผู้ชำนาญการและอยู่ในกระแสการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการให้บริการ Edge Service ขณะที่บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 52%

ในปีงบประมาณ 2022 CDNetworks ได้รายงานตัวเลขกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 52% โดยรายได้หลักมาจากการบริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยเพิ่มขึ้น 27% และยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายธุรกิจไปทั่วโลก หลังจากที่บริษัท Wangsu เข้าซื้อกิจการในปี 2017

CDNetworks เป็นผู้ให้บริการ Content Delivery Network (CDN) และ Edge Service ชั้นนำระดับโลก เรามีความภูมิใจที่จะประกาศการเพิ่มกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานและกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จากการเข้าซื้อกิจการของ Wangsu ผลจากการซื้อกิจการครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุดและมีแผนการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้ส่วนของการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และบริการ Edge Service ทั่วโลก

การเพิ่มเสถียรภาพเชิงกลยุทธ์คือการสร้างแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องในปีติดต่อกัน:

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งที่มาจากการทรัพยากรต่างๆ ลูกค้า และหน่วยงานวิจัย (R&D) ได้กระตุ้นให้บริษัทปรับรูปแบบการดำเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลักและมีความสอดคล้องกับบริษัทแม่อย่าง Wangsu

กลุ่มผลิตภัณฑ์: เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเราในตลาดโลกณปัจจุบัน CDNetworks ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและได้เปลี่ยนจากเดิมที่มีเพียงธุรกิจหลัก Content Delivery Network (CDN) มาเป็นการเพิ่มเสริมด้านบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยและการให้บริการ Edge โดยที่ยังมี CDN เป็นองค์ประกอบหลัก

ตามโครงสร้างพื้นฐานหลักของ CDN ทาง CDNetworks ได้เพิ่มโซลูชันและบริการต่างๆ อาทิ Media Delivery, Cloud Security, Zero-Trust และ Edge Computing การรวมกันของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  กลุ่มผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ช่วยให้ CDNetworks สามารถให้บริการสู่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมอย่างแท้จริง กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ช่วยเร่งความสามารถของ CDNetworks ให้ไปสู่ระดับโลก

• กลยุทธ์การตลาด:ในฐานะบริษัท CDNetworks ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศเกาหลีและมีขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกโดยมีสำนักงานทั่วโลก14แห่งและศูนย์งานวิจัยกว่า10แห่ง  ในปี 2019 บริษัท CDNetworks ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศไปตั้งที่ประเทศสิงคโปร์และจัดตั้งศูนย์ดูแลลูกค้า 24/7 ในปี 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย อีกทั้งการมองเห็นตลาดเกิดใหม่หลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SSEA) บริษัทฯ ยังสร้างทีมสนับสนุนและดูแลลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ตามสถานที่สำคัญทั่วโลก เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และจีน เมื่อลูกค้ามีการใช้งาน Points of Presence (PoPs)ในภูมิภาคเหล่านี้ CDNetworks จะสร้างความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นกับลูกค้า โดยสื่อสารกับด้วยภาษาท้องถิ่นในการสำรวจความต้องการและจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการทางธุรกิจ

ด้วยกลยุทธ์นี้ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SSEA) มีรายงานว่าการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 58.9% ในปีงบประมาณ 2022 บริษัทมีรายได้รวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนคิดเป็นประมาณ 45% ของตลาดทั่วโลก ประสิทธิภาพที่โดดเด่นนี้จะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในการลงทุนด้านเฉพาะพื้นถิ่น (Localization) ต่อไปเพื่อช่วงชิงสัดส่วนทางการตลาดที่มากขึ้นทั่วโลก

• การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน: เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ CDNetworks ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัทแม่ที่ชื่อว่า Wangsu เพื่อรวบรวมและประสานการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะมีทรัพยากรที่เพียงพอในการดำเนินงานและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดในขณะเดียวกัน CDNetworks ได้ปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบำรุงรักษา อีกทั้งได้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างทั่วถึง

การขยายทรัพยากร: หลังจากการรวมกิจการบริษัท CDNetworks มีการใช้งาน Points of Presence (PoPs) ทีมีกระจายอยู่ทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถเข้าถึงการให้บริการด้วยความรวดเร็วและพร้อมใช้งานในระดับสูงสุดอีกทั้งสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความลำบากกต่อเข้าถึงบริการเช่นจีนรัสเซียบราซิลและประเทศในทวีปตะวันออกกลางด้วยเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 200,000 เครื่อง, บริษัท Inernet Service Provider (ISP) ในเครือพันธมิตรมากกว่า 200 รายที่ให้บริการอยู่ทั่วโลกและ PoPs ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 2,800 แห่งส่งผลให้ CDNetworks อยู่ในจุดยืนที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอบริการในพื้นที่อีกหลายแห่งซึ่งยังมีความขาดแคลนด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ

CDNetworks ให้คำมั่นที่จะส่งมอบประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

บริษัทยังคงกระตือรือร้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) องค์กรธุรกิจทั่วไป (Organizations) และ องค์กรระดับสากล (Worldwide) โดยมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในแต่ละลูกค้าให้เป็นกันแบบเฉพาะเจาะจงและมีมุมมองว่า ทุกองค์กรล้วนแต่มีเป้าหมายและความท้าทายทางธุรกิจเป็นของตนเอง

CDNetworks มีความภาคภูมิใจในการหาจุดร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อระบุวิธีที่ในการเพิ่มนวัตกรรม ความยั่งยืน และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถขจัดความสูญเสียด้านเวลาของการทำงาน (Downtime) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดของตน ด้วยวิธีนี้ CDNetworks ช่วยองค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลที่ราบรื่น ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เหมาะสมกับโซลูชันของตน ขยายฐานลูกค้า และนำแหล่งรายได้ใหม่ๆ เข้ามาในขณะที่ลดของเสียและต้นทุนขององค์กร

CDNetworks รับประกันความไว้วางใจของลูกค้าโดยแสดงให้เห็นถึงจุดยืนและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ผ่านการรังสรรค์โซลูชันที่มีคุณภาพสูงสุด และมีผลิตภัณฑ์สำหรับระดับองค์กรขนาดใหญ่ให้เป็นที่ประจักษ์สู่ตลาด กล่าวคือ การให้บริการ Media Delivery ของ CDNetworks ได้ครอบคลุมถึงการแข่งขันกีฬาที่สำคัญหลายรายการ รวมถึงการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งและฟุตบอลโลก รวมทั้งบริษัทยังร่วมมือกับแพลตฟอร์มสื่อต่างๆ ในสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมเหล่านี้ทั่วโลก กิจกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ อย่างเช่น Black Friday และ 11.11  ยังได้ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพเว็ปไซต์ (Web Performance) และความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานระบบคลาวน์ (Cloud Security) ของ CDNetworks ที่ซึ่งเป็นการรับประกันประสิทธิภาพของเว็ปไซต์ให้เต็มไปด้วยพลัง ความพร้อมในการเข้าใช้งาน ความเสถียรในการเข้าใช้งาน และการปกป้องแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) จากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันทั่วไป เช่น การโจมตี XSS, SQL, DDoS และพยายามการโจมตีซ้ำๆ จากการคาดเดา เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาตอบสนองที่ช้า ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่น่าผิดหวัง การทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง และเพื่อรักษารายได้จากความไม่สามารถทำงานของเว็ปไซต์ (Downtime) ชื่อเสียงขององค์กร และรักษาความภักดีของลูกค้า

การให้บริการองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 3,000 แห่ง หรือองค์กรธุรกิจทั่วไป บริษัท CDNetworks สนับสนุนลูกค้าเหล่านี้ในการแนะนำทิศทางการบริการ โซลูชัน และเทคโนโลยีมากมาย โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เฉพาะทางอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการที่เหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคลในระดับสูงสุด และผลงานที่ประสบความสำเร็จได้ทำให้ CDNetworks ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในด้านอีคอมเมิร์ซ สื่อสารมวลชนและความบันเทิง, บริษัทผู้นำเสนอโซลูชันไอที (System Integration), เกมส์ออนไลน์, ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี การศึกษาออนไลน์ อุตสาหกรรมการผลิต และสถาบันการเงิน รวมถึงสาขาอื่นๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ CDNetworks สามารถสร้างความตระหนักรู้ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดังเช่นที่บริษัท CDNetworks สามารถเพิ่มขีดความสามารถและความจดจำในองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกถึงความสามารถของ Media Delivery และ Security services

CDNetworks เล็งเห็นอนาคตที่สดใส

Doyle Deng หัวหน้าฝ่ายการตลาดทั่วโลกและผลิตภัณฑ์ของ CDNetworks กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ CDNetworks ในอนาคตว่า “ข้อจำกัดโดยกำเนิดของ CDN แบบดั้งเดิมทำให้พวกเขาไม่สามารถตอบโจทย์ของความต้องการของการจัดเก็บและส่งต่อเนื้อหาที่ต้องการทั้งความยืดหยุ่นและความคล่องตัวได้ และด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ เช่น การประมวลผลแบบ Edge, Big Data, IOT และการเชื่อมต่อและความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ Edge กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งใหม่สำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ CDNetworks จึงลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาEdge”

Mr. Deng ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี2021 CDNetworks ร่วมกับบริษัทแม่ของเรา Wangsu ได้ลงทุนสูงถึง6 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ธุรกิจ Edge Computing และพื้นที่นวัตกรรมที่สำคัญอื่นๆ จากการลงทุนเหล่านี้ CDNetworks สามารถให้บริการโซลูชันระดับพรีเมียมและการสนับสนุนสำหรับการถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่างๆ (Media Streaming) อีคอมเมิร์ซ ขับเคลื่อนความเร็วเกมส์ การศึกษาออนไลน์ (E-learning) และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่สามารถมอบโซลูชันและบริการบน Latency ที่ต่ำ มีเสถียรภาพสูง และความสามารถในการปรับยืดหยุ่นขนาดได้ จากนี้ไปเราตั้งใจที่จะเสริมสร้างการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อนำเสนอโซลูชันที่มุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน”

เกี่ยวกับ CDNetworks

ในฐานะผู้ให้บริการ CDN (Content Delivery Network) และ Edge Service ชั้นนำระดับโลก CDNetworks นำเสนอโซลูชันคลาวด์และ Edge Computing ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ด้วยความเร็วที่แตกต่าง ค่า Latency ต่ำ ความมั่นคงปลอดภัยที่เข้มงวดและความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลายของเรา ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ การส่งต่อเนื้อหาของสื่อต่างๆ แอปพลิเคชันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์และการให้บริการ Co-location ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางธุรกิจหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดเข้าชมที่ cdnetworks.com และติดตามเราบน LinkedIn


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …