Sophos

Cyberoam เปิดตัวสายการผลิต Next Generation Firewall ใหม่สำหรับบริษัทขนาดกลางและใหญ่

กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Cyberoam บริษัทชั้นนำของโลกทางด้านฮาร์ดแวร์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ได้เปิดตัว Next Generation Firewall (NGFW) รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับ FleXi-Ports ได้แก่ CR1000iNG-XP, CR1500iNG-XP และ CR2500iNG-XP ซึ่งมีเป้าหมายเป็นฮาร์ดแวร์รักษาความปลอดภัยแบบผสมที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทขนาดกลางและใหญ่ (1,000 – 6,000 ผู้ใช้งาน)

Read More »

CheckPoint และ Palo Alto ยังคงรั้งตำแหน่ง Leader ของ Gartner’s Magic Quadrant สำหรับ Enterprise Network Firewall

วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา Gartner, Inc ได้ประกาศ Magic Quadrant สำหรับ Enterprise Network Firewall ฉบับปี 2014 ออกมา โดยมีเงื่อนไข คือ ผลิตภัณฑ์ต้องรองรับการติดตั้งไฟร์วอลล์แบบใช้งานได้ทุกฟังก์ชันในฮาร์ดแวร์เดียว, รองรับการติดตั้งขนาดใหญ่และซับซ้อน รวมทั้งใช้งานกับสาขา และทำ DMZ แบบหลายโซนได้ (Multitiered Demilitarized Zones) นอกจากนี้ ต้องมีตัวเลือกในการใช้งานแบบ Virtualization ได้ Next Generation Firewall (NGFW) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากรองรับฟังก์ชันด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น มีระบบป้องกันภัยคุกคาม (IPS), สามารถตรวจจับและควบคุมการใช้งานแอพพลิเคชัน รวมไปถึงสามารถทำ SSL VPN ได้ ซึ่งแตกต่างจาก UTM Firewall ในอดีต ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง NGFW มีการออกแบบฮาร์ดแวร์ และปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า เพื่อให้รองรับการใช้งานในธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ซึ่งในปีนี้ CheckPoint และ Palo Alto ก็ยังคงรั้งตำแหน่ง …

Read More »

รวมผลกระทบบั๊ค Heartbleed กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ

เนื่องจากข่าวเกี่ยวกับช่องโหว่ Heartbleed ค่อนข้างมาแรงในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ ซึ่งเป็นไปได้สูงมากที่หลายคนจะต้องเตรียมเริ่มงานใหม่ที่บริษัทด้วยการจัดการปัญหาดังกล่าวกับเครื่องเซิฟเวอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานให้รอดพ้นจาก Heartbleed ทางทีมงาน TechTalkThai จึงรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Vendor ต่างๆที่ได้รับ และไม่ได้รับผลกระทบจากบั๊ค Heartbleed มาเผยแพร่ให้กับทุกๆคน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และแก้ไขปัญหาครับ

Read More »