Case Study: VeriSign ใช้ Splunk ทำ Network/Security Operation Center และ Compliance สร้างความน่าเชื่อถือและความคล่องตัวให้ธุรกิจ Service Provider

VeriSign ธุรกิจชื่อดังทางด้านการให้บริการ Digital Certificate ให้แก่เว็บไซต์นับล้านเว็บทั่วโลก ได้ประสบปัญหากับการบริหารจัดการและติดตามการทำงานของ Server ภายในจำนวนมหาศาลและมีความซับซ้อนสูง รวมถึงการติดตามทางด้านความปลอดภัย และการทำ Compliance ตามมาตรฐาน PCI, SOX และ SAS-70 จึงได้ทำการทดลองระบบ Network/Security Operation Center ที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ และ Splunk ก็ได้ถูกเลือกให้เป็นคำตอบของปัญหานี้

techtalkthai_security_concept

ระบบที่มีความซับซ้อนสูงของ VeriSign

Data Center ของ VeriSign มีระบบย่อยๆ ทำงานร่วมกันอยู่เป็นจำนวนมาก และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับ Transaction นับพันล้านครั้งต่อวัน โดยมีระบบภายในดังต่อไปนี้

 • OS/Hypervisor Logs: Unix, Windows, VMware
 • Front Office Web Servers: Apache, Tomcat, Access logs
 • Back Office Application Server Logs: WebLogic, JBoss and custom applications
 • Monitoring logs: Nagios
 • Syslog and Server Logs: System audit, RAID controllers
 • Infrastructure Logs: DNS server, SMTP, network switch, routers
 • Server/Desktop Logs: Linux, Windows, Solaris

ด้วยระบบจำนวนมากขนาดนี้ ข้อมูล Log ที่เกิดขึ้นทั้ง Application Log, Error Log และ Security Log ย่อมมีปริมาณมหาศาล และระบบวิเคราะห์ข้อมูล Log จำนวนมากขนาดนี้ก็ย่อมต้องหนีไม่พ้น Splunk Enterprise

การนำ Splunk เข้าไปใช้งาน

Splunk ได้เข้าไปมีบทบาทใน Data Center ของ VeriSign ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเลยทีเดียว ซึ่งในภาพรวมแล้ว Splunk ได้เข้าไปมีบทบาทใน 4 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

 • Application Management – Splunk ได้เข้าไปมีบทบาทในการรวบรวมของมูลทางด้านประสิทธิภาพและการทำงานของ Application ต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแบบ Real-time
 • Operations – VeriSign ใช้ Splunk เป็น Dashboard ในการติดตามการทำงานของระบบทั้งหมด และตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่างๆ ย้อนหลังของผู้ดูแลระบบแต่ละคน
 • Security – ความสามารถในการทำ Correlation ของ Splunk ได้กลายเป็นหัวใจหลักในการตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งหมดของ VeriSign ทำให้การตอบสนองทางด้านความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
 • Compliance Reporting – ด้วย Splunk เพียงระบบเดียวทาง VeriSign ก็สามารถทำ Compliance Audit สำหรับมาตรฐานที่จำเป็น ได้แก่ PCI, SOX และ SAS-70 ได้พร้อมๆ กันอยู่ตลอดเวลา

ผลลัพธ์จาก Splunk

หลังจากมีการนำ Splunk ไปใช้งาน ก็เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจแก่ VeriSign ดังต่อไปนี้

 • ลดเวลาในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานไม่ได้ของ Certificate ลงไปถึง 90%
 • สร้างรายงานสำหรับ SOX, SAS-70 และ PCI ได้โดยอัตโนมัติ ลดเวลาในการทำงานจากที่เคยใช้เวลาหลายวัน ลงไปเหลือเพียงหลักชั่วโมง
 • ติดตามระบบ Identity Protection Service ซึ่งสร้างรายได้หลัก และมี Transaction มากกว่า 100,000 Transactions ต่อวัน
 • ทำให้ระบบติดตามและรายงาน Service Level Agreement (SLA) มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ส่วนผู้ที่สนใจและอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ Splunk เพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรณีศึกษาการนำ Splunk ไปใช้ที่ VeriSign ฉบับเต็มได้เลยครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …