[Call for Papers] Thailand National Cyber Week 2021

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NCSA) เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ Thailand National Cyber Week 2021 ในวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2021 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดในยุคดิจิทัล ขณะนี้ได้เปิดรับวิทยากรที่จะบรรยายในงานแล้ว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถส่งหัวข้อและเนื้อหาที่จะบรรยายเพื่อเข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2021

Thailand National Cyber Week 2021 เป็นงานสัมมนาออนไลน์ที่ประกอบด้วยการสัมมนาและ Workshop ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเพื่อนำเสนอประเด็นความรู้ท่ีแปลกใหม่และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล NCSA จึงเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอหัวข้อเพื่อคัดเลือกในการร่วมเป็นวิทยากร ทั้งหัวข้อความรู้ทั่วไปสำหรับงานสัมมนาและหัวข้อสำหรับ Workshop โดยเปิด Call for Papers ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2021

กำหนดการ Call for Papers

  • ส่งใบสมัครและบทคัดย่อ พร้อมเอกสารหรือวิดีโอนำเสนอหัวข้อ: วันนึ้ – 25 ตุลาคม 2021 เวลา 12:00 น.
  • คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อ: 25 – 26 ตุลาคม 2021
  • แจ้งผลตอบรับ: 27 ตุลาคม 2021
  • ส่งใบสมัครได้ที่: https://forms.gle/am3kpikYtz8R6HW28

** NCSA จะติดต่อท่านพร้อมรายละเอียดและการประสานงานต่อไป หากหัวข้อของท่านได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ NCSA จะจัดการประชุมออนไลน์สำหรับหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมเป็นวิทยากร เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดการสมัคร รวมไปถึงตอบข้อสงสัยต่างๆ ในวันพฤหัสที่ 14 ตุลาคม 2021 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านระบบ Online Conference ท่านสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมได้ที่หน้าลงทะเบียนสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ academic@ncsa.or.th หรือ sirikwan@ncsa.or.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Distributed Services Switch คืออะไร? Data Center Switch จะเปลี่ยนไปอย่างไรจากการมาของ Data Processing Unit (DPU)?

การมาของ Data Center Switch ชนิดใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Distributed Services Switch นี้เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาพลิกโฉมการออกแบบ Data Center Networking ทั้งภายในองค์กรและภายในบริการ Cloud ไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคต จากการนำ Data Processing Unit หรือ DPU มาใช้สร้างความเป็นไปได้ในแนวทางใหม่ๆ และการแก้ไขปัญหาคอขวดภายในระบบเครือข่ายที่น่าสนใจ ในบทความนี้ทีมงาน TechTalkThai จะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวคิดของ Distributed Services Switch กันเพื่อให้เห็นภาพทั้งในเชิงเทคโนโลยี, การออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเหล่า Network Engineer ทั่วไทยกันครับ

Free webinar สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AWS : “ตั้งค่า S3 และ CloudFront อย่างไรให้ต้นทุนเว็บไซต์ถูกลงได้อีก ครั้งที่3” by Classmethod Thailand

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม Classmethod Webinar สัมมนาออนไลน์ฟรี สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AWS โดยเนื้อหาจะสอนวิธีการ deploy เว็บเพจ Static ในราคาที่ถูกแสนถูก ใช้งานได้จริง ด้วยเงินแค่หลักสิบ