[Call for Papers] Thailand National Cyber Week 2021

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NCSA) เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ Thailand National Cyber Week 2021 ในวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2021 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดในยุคดิจิทัล ขณะนี้ได้เปิดรับวิทยากรที่จะบรรยายในงานแล้ว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถส่งหัวข้อและเนื้อหาที่จะบรรยายเพื่อเข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2021

Thailand National Cyber Week 2021 เป็นงานสัมมนาออนไลน์ที่ประกอบด้วยการสัมมนาและ Workshop ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเพื่อนำเสนอประเด็นความรู้ท่ีแปลกใหม่และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล NCSA จึงเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอหัวข้อเพื่อคัดเลือกในการร่วมเป็นวิทยากร ทั้งหัวข้อความรู้ทั่วไปสำหรับงานสัมมนาและหัวข้อสำหรับ Workshop โดยเปิด Call for Papers ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2021

กำหนดการ Call for Papers

  • ส่งใบสมัครและบทคัดย่อ พร้อมเอกสารหรือวิดีโอนำเสนอหัวข้อ: วันนึ้ – 25 ตุลาคม 2021 เวลา 12:00 น.
  • คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อ: 25 – 26 ตุลาคม 2021
  • แจ้งผลตอบรับ: 27 ตุลาคม 2021
  • ส่งใบสมัครได้ที่: https://forms.gle/am3kpikYtz8R6HW28

** NCSA จะติดต่อท่านพร้อมรายละเอียดและการประสานงานต่อไป หากหัวข้อของท่านได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ NCSA จะจัดการประชุมออนไลน์สำหรับหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมเป็นวิทยากร เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดการสมัคร รวมไปถึงตอบข้อสงสัยต่างๆ ในวันพฤหัสที่ 14 ตุลาคม 2021 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านระบบ Online Conference ท่านสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมได้ที่หน้าลงทะเบียนสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ academic@ncsa.or.th หรือ sirikwan@ncsa.or.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …