Black Hat Asia 2023

เตือนผู้ใช้ Brocade SAN Switch แก้ไข Default Password ของ Diagnostic Account ด่วน

สำหรับผู้ที่ใช้ Brocade SAN Switch ที่ติดตั้ง Fabric OS รุ่น 6.3.1b ทางเว็บไซต์ seclists ได้ออกมาเตือนถึงช่องโหว่ที่ถูกค้นพบจำนวนมาก แต่อันที่เร่งด่วนที่สุดก็คือการที่ผู้ดูแลระบบควรเร่งเปลี่ยน Default Password ของ Diagnostic Account หรือปิดทิ้งไปเลย เพื่อไม่ให้ถูกโจมตีหรือเข้าถึงผ่านทาง Telnet/SSH ด้วย Default Password นี้ได้

brocade_san_switch

ทั้งนี้ทาง Brocade ออกมาปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่กรณีร้ายแรง เพราะผู้ดูแลระบบก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเอง หรือ Disable การทำงานของ Diagnostic Accound ได้อยู่แล้ว แต่ในมุมของผู้ใช้งานนั้นประเด็นนี้กลับไม่เป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายนัก อย่างไรก็ดี ทาง Brocade ก็จะทำการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกในอนาคต

ทั้งนี้ก็ยังมีช่องโหว่อื่นๆ อีกมากบน Brocade SAN Switch นี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ที่พบได้ที่ http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Nov/109 ทันที

ที่มา: http://www.theregister.co.uk/2015/12/03/brocade_admins_check_your_privilege/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …