Blue Coat ส่ง 2 โซลูชันใหม่เสริมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย

blue_coat_logo

กรุงเทพฯ -10 เมษายน 2558 — Blue Coat Systems Inc. ผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีเสริมสร้างความมั่นใจทางธุรกิจ เปิดตัว 2 โซลูชั่นใหม่เสริมทัพระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร Blue Coat Advanced Threat Protection เพื่อเชื่อมช่องว่างการปฏิบัติงานในแต่ละวัน พร้อมจำกัดเหตุร้าย และแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานรักษาความปลอดภัยต่างๆ และ Blue Coat Content Analysis System เน้นการวิเคราะห์มัลแวร์ช่วย ให้การป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงที่เกตเวย์อินเทอร์เน็ต

นายชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทยของ Blue Coat ผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีเสริมสร้างความมั่นใจทางธุรกิจ เปิดเผยว่า Blue Coat เปิดตัว 2 โซลูชั่นใหม่เสริมทัพระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร คือ Blue Coat Advanced Threat Protection เพื่อเชื่อมช่องว่างการปฏิบัติงานในแต่ละวัน พร้อมจำกัดเหตุร้ายและแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานรักษาความปลอดภัยต่างๆ และ Blue Coat Content Analysis System เน้นการวิเคราะห์มัลแวร์ ช่วยให้สามารถป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงที่เกตเวย์อินเทอร์เน็ต

“เนื่องจาก องค์กรธุรกิจต่างๆได้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพของตนในทุกฟังก์ชั่นการทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทีมรักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่างๆที่อาจผ่านแนวป้องกันความปลอดภัยของตนเข้ามาได้ พวกเขาจะต้องปรับแนวทางเพื่อจัดการภัยคุกคามขั้นสูงต่างๆให้สอดคล้องกับแนวป้องกันของระบบอย่างครบวงจร”

ทั้งนี้โซลูชั่น Blue Coat Advanced Threat Protection นำเสนอระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกซึ่งจะช่วยป้องกันเครือข่ายด้วยการบล็อกภัยคุกคามที่รู้จัก การตรวจจับมัลแวร์ที่มีอยู่ในระบบและที่ไม่รู้จักในเชิงรุก การผสานรวมข้อมูลด้านภัยคุกคามระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อเปลี่ยนภัยคุกคามที่ไม่รู้จักให้กลายเป็นภัยคุกคามที่สามารถตรวจจับได้ในแต่ละขั้นของวงจรการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในรูปแบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับระบบทั้งการป้องกัน การกำจัด การกู้คืนระบบอย่างครอบคลุม และเป็นไปตามที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standard and Technology: NIST) กำหนด

สำหรับโซลูชั่น Blue Coat Content Analysis System มาพร้อมฟังก์ชันการวิเคราะห์มัลแวร์ ช่วยให้การป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงที่เกตเวย์อินเทอร์เน็ตสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ Content Analysis System จะบล็อกภัยคุกคามที่รู้จัก ตลอดจนตรวจจับและวิเคราะห์ช่องโหว่ Zero-day รวมถึงมัลแวร์ขั้นสูงต่างๆ การรวมฟังก์ชั่นการกำหนดรายชื่อแอพพลิเคชั่นที่อนุญาตให้ใช้งานได้ การสแกนมัลแวร์สำหรับภัยคุกคามที่รู้จัก รวมถึงการวิเคราะห์มัลแวร์ที่รวดเร็วเพื่อค้นหาภัยคุกคามที่ไม่รู้จักที่เกตเวย์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ระบบใหม่ยังจะช่วยเชื่อมโยงทีมรักษาความปลอดภัยต่างๆผ่านการแบ่งปันข้อมูลอัจฉริยะด้านภัยคุกคามใหม่ๆ ซึ่งครอบคลุมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและทั่วโลกผ่านทาง Blue Coat Global Intelligence Network ที่ประกอบด้วยลูกค้าจำนวน 15,000 รายและมีผู้ใช้กว่า 75 ล้านราย ทั้งยังเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างการบล็อกภัยคุกคามที่รู้จักกับการตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามที่ไม่รู้จักหรือมัลแวร์ขั้นสูงได้ตลอดเวลา

blue_coat_team_thAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Webinar เรื่อง “Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation” …

[Video Webinar] Detecting Ransomware with Veeam by CSL

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย CSL Webinar เรื่อง “Detecting Ransomware with Veeam” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลจาก Ransomware และการปรับปรุงแผน Business Continuity ให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ …