Blockfint Webinar: รู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform พร้อมเจาะลึกเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ในการพัฒนา [26 ต.ค. 2020 10.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในวงการพลังงาน, นักพัฒนา Software และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “รู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform พร้อมเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ในการพัฒนา โดย Blockfint” เพื่อทำความรู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform สำหรับใช้ในการซื้อขายพลังงานระหว่างภาคธุรกิจและผู้ผลิตพลังงาน พร้อมเจาะลึกแนวคิดในการออกแบบระบบพร้อมข้อดีข้อเสียของการเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ Gideon ร่วมกับทีมวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: รู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform พร้อมเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ในการพัฒนา โดย Blockfint
ผู้บรรยาย: ทีมงาน Blockfint ประจำประเทศไทย
วันเวลา: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

Blockfint เป็นธุรกิจที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี และกำลังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ภายใต้ชื่อ Gideon ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีเป้าหมายในการทำให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Energy Trading ทั้งในเชิงของเศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานจริง

Webinar หัวข้อนี้จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้

  • อะไรคือ Energy Trading? สิ่งที่จะทำให้ Energy Trading เป็นจริงได้นั้นมีอะไรบ้าง?
  • ตัวอย่างการทำงานจริงของระบบ Energy Trading
  • ข้อดีข้อเสียของการใช้ Energy Trading ในเชิงธุรกิจและสังคม
  • บทบาทของ Blockchain ภายในระบบ Energy Trading
  • ถามตอบ

การเข้าร่วมฟัง Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Blockfint ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_ajiWNtdtQHeMKCZuO0nbrA โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …