เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

Blockfint Webinar: รู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform พร้อมเจาะลึกเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ในการพัฒนา [26 ต.ค. 2020 10.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในวงการพลังงาน, นักพัฒนา Software และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “รู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform พร้อมเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ในการพัฒนา โดย Blockfint” เพื่อทำความรู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform สำหรับใช้ในการซื้อขายพลังงานระหว่างภาคธุรกิจและผู้ผลิตพลังงาน พร้อมเจาะลึกแนวคิดในการออกแบบระบบพร้อมข้อดีข้อเสียของการเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ Gideon ร่วมกับทีมวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: รู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform พร้อมเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ในการพัฒนา โดย Blockfint
ผู้บรรยาย: ทีมงาน Blockfint ประจำประเทศไทย
วันเวลา: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

Blockfint เป็นธุรกิจที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี และกำลังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ภายใต้ชื่อ Gideon ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีเป้าหมายในการทำให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Energy Trading ทั้งในเชิงของเศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานจริง

Webinar หัวข้อนี้จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้

  • อะไรคือ Energy Trading? สิ่งที่จะทำให้ Energy Trading เป็นจริงได้นั้นมีอะไรบ้าง?
  • ตัวอย่างการทำงานจริงของระบบ Energy Trading
  • ข้อดีข้อเสียของการใช้ Energy Trading ในเชิงธุรกิจและสังคม
  • บทบาทของ Blockchain ภายในระบบ Energy Trading
  • ถามตอบ

การเข้าร่วมฟัง Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน Blockfint ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_ajiWNtdtQHeMKCZuO0nbrA โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียนAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ Realize the simple to manage your SDDC with VMware vRealize Suite

การบริหารจัดการ Infrastructure ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง สาเหตุเพราะองค์กรไม่ได้พึ่งพาแค่ดาต้าเซ็นเตอร์เพียงแห่งเดียวอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ VMware จึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโซลูชัน vRealize Suite ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนภาพการบริหารจัดการ Infrastructure …

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware vSAN 101: Back to the Future

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านทาง VMware ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “VMware vSAN 101: Back to the Future” โดยสำหรับท่านที่พลาดเข้าชมในเวลานั้น ทางทีมงาน TechTalkThai …