Tag Archives: energy trading platform

Blockfint Webinar: รู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform พร้อมเจาะลึกเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ในการพัฒนา [26 ต.ค. 2020 10.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในวงการพลังงาน, นักพัฒนา Software และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "รู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform พร้อมเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ใช้ในการพัฒนา โดย Blockfint" เพื่อทำความรู้จักกับแนวคิดของระบบ Energy Trading Platform สำหรับใช้ในการซื้อขายพลังงานระหว่างภาคธุรกิจและผู้ผลิตพลังงาน พร้อมเจาะลึกแนวคิดในการออกแบบระบบพร้อมข้อดีข้อเสียของการเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ Gideon ร่วมกับทีมวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »