BizSecure Webinar: Complex Yet Vital – สรุปประเด็นด้านการตอบรับต่อข้อกฎหมายด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงานภาครัฐ [18 พ.ค. 2021 14.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชม Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Complex Yet Vital – สรุปประเด็นด้านการตอบรับต่อข้อกฎหมายด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อรับชมถึงประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่หน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญ พร้อมรับชมแนวทางการเลือกใช้งานโซลูชันที่เหมาะสม ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Complex Yet Vital – สรุปประเด็นด้านการตอบรับต่อข้อกฎหมายด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ผู้บรรยาย: ทีมงาน BizSecure

วันเวลา: วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference

ภาษา: อังกฤษ

การทำ Digital Transformation ได้เป็นตัวเร่งให้เกิดการโจมตี Cyberattack ปริมาณมากซึ่งมุ่งเป้าไปยังหน่วยงานภาครัฐและระบบ IT ของหน่วยงานเหล่านั้น การโจมตีเหล่านี้มีเป้าหมายหลักคือระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และเกิดเป็นความเสี่ยงระดับสูงขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ การออกกฎระเบียบต่างๆ ที่มีความซับซ้อนจึงเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโต้ต่อการโจมตีเหล่านี้

อย่างไรก็ดี กฎหมายที่มีความไม่ชัดเจนและคลุมเครือเหล่านี้เอง ก็ได้สร้างความท้าทายให้กับหน่วยงานดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน

ใน Webinar นี้ เราจะนำเสนอถึงประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ และโซลูชันด้าน Cybersecurity ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

การเข้าร่วมชม Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษโดยทีมงาน BizSecure ที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทันทีที่ https://forms.gle/jLY8VyJVTAWnyQPU6 โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป

Google เปิดตัว Secure AI Framework แนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Google เปิดตัว Secure AI Framework ช่วยแนะนำแนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย