About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

คำเตือนของ FBI : โจรกำลังใช้ Deepfakes เพื่อสมัครงานเทคโนโลยีระยะไกล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง กับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภาวะการว่างงานสูงส่งผลให้จำนวนการสมัครงานต่างต่อแถวกันเข้าสัมภาษณ์งานมากขึ้นเช่นกัน การประยุกต์ใช้รูปแบบการสัมภาาษงานออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีและปลอดภัยต่อการแพร่เชื้อไวรัส  

[Guest Post] AspenTech พบบุคลากรเน็กซ์เจนเนอเรชันคือปัจจัยสำคัญสำหรับงาน Industrial IT

โดย นายโลเรนซ์ อึง รองประธาน ฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ และนายดเวนน์ พลอช ผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์